Đẩy mạnh chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt
07:08:00 | 25-11-2023

Kể từ ngày 01/12/2023, các đơn vị sử dụng lao động, người được thụ hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN,TNLĐ-BNN,.. (Gọi chung là các chế độ BHXH) khi đến lên hệ giao dịch nộp hồ sơ để giải quyết chế độ BHXH phải ghi đầy đủ các thông tin theo quy định trên biểu mẫu (Họ tên, số CCCD, số điện thoại liên lạc, tài khoản cá nhân đứng tên người thụ hưởng). BHXH thành phố Vũng Tàu từ chối tiếp nhận các hồ sơ ghi thiếu các thông tin cơ ban trên.

Trường hợp người lao động chưa có số tài khoản hoặc số tài khoản không đúng, không sử dụng được thì liên hệ với cán bộ tiếp nhận hồ sơ của BHXH tại quầy tiếp nhận để được mở tài khoản giao dịch tại chỗ mà không mất bất kỳ khoản chi phí phát sinh nào. BHXH không chi trả các chế độ BHXH cho người lao động thông qua đơn vị

Thông tin liên hệ hướng dẫn: 0254.3574286 số nội bộ 307