Mời báo giá dịch vụ bảo vệ phục vụ công tác của UBND Thành phố Vũng Tàu năm 2024
06:15:00 | 20-12-2023

Để có có sở lập dự toán kinh phí thuê dịch vụ bảo vệ phục vụ công tác của UBND thành phố Vĩng Tàu năm 2024. Văn phòng HĐND và UBND thành phố kính mời các đơn vị hoạt động kinh doanh dịch vụ Bảo vệ gửi bảng chào giá các dịch vụ sau:

1. Dịch vụ bảo vệ trông giữ xe tại khu vực sân Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thành phố Vũng Tàu tại số 91 Lý Thường Kiệt, phường 1, thành phố Vũng Tàu.

2. Dịch vụ bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ an toàn tài sản tại Bộ phận cấp Căn cước công dân tại số 6A, Lê Quý Đôn, phường 1, thành phố Vũng Tàu.

3. Dịch vụ bảo vệ Kho lưu trữ của UBND thành phố Vũng Tàu tại số 02 Trần Nguyên Hãn, phường 1, phành phố Vũng Tàu.

4. Dịch vụ bảo vệ Trụ sở HĐND và UBND thành phố Vũng Tàu, số 87-89 Lý Thường Kiệt, phường 1, phành phố Vũng Tàu.

Nội dung chi tiết các dịch vụ như phụ lục đính kèm.

Văn phòng HĐND và UBND thành phố Vũng Tàu kính đề nghị các đơn vị có nhu cầu gửi báo giá với các nội dung công việc nêu trên.

Thời điểm gửi bảng chào giá: chậm nhất là ngày 26/12/2023

Địa điểm nhận bảng chào giá: Bộ phận Văn thư Văn phòng HĐND và UBND thành phố Vũng Tàu, Số 87-89, Lý Thường Kiệt, phường 1, thành phố Vũng Tàu hoặc gửi bảng chào giá điện tử qua hộp thư điện tử: vanphong@vungtau.baria-vungtau.gov.vn    

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của các đơn vị./.

Xem chi tiết nội dung dịch vụ vui lòng tải tại đây