Tiếp nhận viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND thành phố Vũng Tàu năm học 2023 – 2024
07:40:00 | 05-01-2024

Thực hiện Kế hoạch số 10758/KH-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu về tiếp nhận viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND thành phố Vũng Tàu năm học 2023-2024, UBND thành phố Vũng Tàu thông báo về việc tiếp nhận viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND Thành phố Vũng Tàu năm học 2023-2024, như sau:

1. Số chỉ tiêu và yêu cầu về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức tiếp nhận – theo các phụ lục kèm thông báo:

- Giáo viên Mầm non: 13 chỉ tiêu (Chi tiết tại Phụ lục I tải tại đây);

- Giáo viên Tiểu học: 37 chỉ tiêu (Chi tiết tại Phụ lục II tải tại đây);

- Giáo viên Trung học cơ sở: 13 chỉ tiêu (Chi tiết tại Phụ lục III tải tại đây);

- Nhân viên cấp Mầm non, Tiểu học, THCS: 19 chỉ tiêu (Chi tiết tại Phụ lục IV tải tại đây).

2. Phạm vi

Thông báo này thực hiện đối với việc tiếp nhận viên chức sự nghiệp giáo dục từ các huyện, thành phố thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và ngoài tỉnh khi có nguyện vọng thuyên chuyển đến công tác tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục thuộc UBND thành phố Vũng Tàu kể từ năm học 2023-2024.

3. Đối tượng

a) Đối tượng được đăng ký thuyên chuyển phải có đủ các điều kiện sau:

- Viên chức là giáo viên, nhân viên (đã được tuyển dụng và bổ nhiệm chính thức vào ngạch hoặc chức danh nghề nghiệp viên chức theo quy định) đang công tác trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập ngoài thành phố Vũng Tàu, có thời gian công tác được tuyển dụng vào viên chức tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục tối thiểu là 36 tháng (không kể thời gian tập sự), trong đó có thời gian công tác tại đơn vị đang làm việc ít nhất 12 tháng.

- Viên chức phải được đánh giá xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 03 năm học gần nhất (2020-2021, 2021-2022, 2022-2023).

- Riêng đối với các chỉ tiêu giáo viên: Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục sẽ được xem xét ưu tiên hơn về điều kiện quy định trên đây, nhưng phải đảm bảo đúng quy định tiêu chuẩn viên chức theo Luật viên chức (tùy theo hồ sơ đăng ký và nhu cầu biên chế trống) để xem xét .

b) Đối tượng không được đăng ký thuyên chuyển công tác:

- Viên chức đang trong thời gian xem xét kỷ luật, thi hành kỷ luật;

- Viên chức đang trong thời gian bị thanh tra, kiểm tra các vụ việc có liên quan;

- Viên chức đang trong thời gian được đơn vị cho nghỉ làm việc không hưởng lương;

- Viên chức có thời gian công tác còn dưới 24 tháng tính đến tháng đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

4. Thời gian tiếp nhận chính thức: dự kiến trong tháng 02/2024.

5. Thứ tự ưu tiên khi xét tiếp nhận

Trong trường hợp số lượng hồ sơ đăng ký đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định cao hơn số lượng chỉ tiêu biên chế tiếp nhận, thì sẽ xem xét dựa trên các tiêu chí theo thứ tự ưu tiên sau để quyết định viên chức được tiếp nhận cho đến khi hết chỉ tiêu tiếp nhận:

- Viên chức là thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; con liệt sĩ, con thương binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, người dân tộc ít người; vợ, con ruột của các đối tượng thuộc lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo tại khu vực Đảo Hoàng sa, Đảo Trường Sa, nhà giàn DKI của Việt Nam;

- Viên chức có thành tích thi đua cao hơn trong 3 năm học liền kề với thời gian tiếp nhận;

- Viên chức có trình độ chuyên môn cao hơn.

* Trường hợp có từ 02 người trở lên có cùng thứ tự ưu tiên thì xét đến thứ tự ưu tiên tiếp theo; nếu vẫn không xác định được thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu quyết định viên chức được tiếp nhận.

6. Hồ sơ đăng ký

Viên chức đăng ký thuyên chuyển lập và nộp 01 bộ hồ sơ, gồm:

(1). Văn bản đồng ý cho viên chức liên hệ chuyển công tác của cơ quan, đơn vị quản lý viên chức trên cơ sở ý kiến của cơ quan trực tiếp sử dụng viên chức;

(2). Phiếu đăng ký thuyên chuyển công tác của viên chức có ý kiến đồng ý cho thuyên chuyển của Thủ trưởng đơn vị nơi đang công tác (tải mẫu phiếu đăng ký tại đây) – bản chính;

(3). Sơ yếu lý lịch của viên chức có dán ảnh và xác nhận của Thủ trưởng đơn vị trực tiếp quản lý (Sơ yếu lý lịch mẫu 2c in trên phần mềm PMIS) – bản chính;

(4). Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm tiếp nhận;

(5). Bản sao quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch viên chức (hoặc chức danh nghề nghiệp);

(6). Bản ghi quá trình đóng bảo hiểm xã hội do cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận – bản chính;

(7). Bản nhận xét quá trình công tác có xác nhận của thủ trưởng đơn vị nơi viên chức công tác – bản chính;

(8). Bản sao Phiếu đánh giá viên chức hàng năm của các năm học (2020-2021; 2021-2022, 2022-2023) có kết quả đánh giá và phân loại của Thủ trưởng đơn vị;

(9). Bản chính Giấy chứng nhận sức khỏe có giá trị sử dụng được cấp trong vòng 12 tháng kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đến thời điểm nộp hồ sơ, bởi cơ quan y tế có đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế về hướng dẫn sức khỏe;

(10). Bản sao các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng ưu tiên xét tiếp nhận theo quy định tại Mục 5 (nếu có).

* Lưu ý: Viên chức tự lập hồ sơ đăng ký, trong hồ sơ sắp xếp theo thứ tự như trên. UBND thành phố không phát hành hồ sơ đăng ký, đồng thời không giải quyết việc viên chức thay đổi nguyện vọng hoặc rút lại hồ sơ đăng ký sau khi đã nộp.

7. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký:

- Thời gian nhận: Từ ngày 12/01/2024 đến hết ngày 25/01/2024, nhận vào các ngày làm việc trong tuần và trong giờ hành chính.

- Địa điểm tiếp nhận: Phòng Nội vụ thành phố Vũng Tàu – địa chỉ: 89 Lý Thường Kiệt, Phường 1, thành phố Vũng Tàu. Điện thoại: 0254.3 852768.

UBND thành phố Vũng Tàu thông báo đến các cơ quan, đơn vị có liên quan được biết, thực hiện và các viên chức để đăng ký (nếu có nhu cầu)./.

(Nguồn Thông báo số 09/TB-UBND)