Công bố TTHC đặc thù mới ban hành lĩnh vực chính sách thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
09:53:00 | 19-01-2024

Ngày 29/12/2023, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 3887/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính đặc thù mới ban hành lĩnh vực chính sách thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Vũng Tàu tại Văn bản số 68/UBND-VP ngày 04/01/2024, Trang Thông tin điện tử thành phố Vũng Tàu đăng tải nội dung Quyết định số 3887/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Xem chi tiết Quyết định tại đây

Xem chi tiết Danh mục thủ tục hành chính đặc thù mới ban hành lĩnh vực chính sách thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã tại đây

 

(Nguồn: Quyết định số 3887/QĐ-UBND, Hiếu Nguyễn, BBT)