Công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện
10:04:00 | 19-01-2024

Ngày 04/01/2024, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 14/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Vũng Tàu tại Văn bản số 381/UBND-VP ngày 12/01/2024, Trang Thông tin điện tử thành phố Vũng Tàu đăng tải nội dung Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 04/01/2024 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

 

Xem chi tiết Quyết định tại đây

Xem chi tiết danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tại đây

 

(Nguồn: Quyết định số 14/QĐ-UBND, Hiếu Nguyễn, BBT)