Thành phố Vũng Tàu thông báo việc tổ chức khen thưởng doanh nghiệp nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2024

Để biểu dương, khen thưởng các doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và đóng góp an sinh xã hội góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Vũng...

Hỗ trợ, tái định cư cho 24 hộ gia đình, cá nhân, đơn vị (05 hộ bổ sung) (đợt 4) do Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Dự án Cải tạo, nâng cấp đường Tú Xương

Ngày 26/6//2024, UBND thành phố Vũng Tàu ban hành Quyết định số 4972/QĐ-UBND Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho 24 hộ gia đình, cá nhân, đơn vị (05 hộ bổ sung) (đợt 4)...

Thi tuyển công chức cấp xã thành phố Vũng Tàu năm 2024

Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu Thông báo về việc thi tuyển công chức cấp xã thuộc thành phố Vũng Tàu năm 2024, cụ thể như sau:

UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh phân cấp thủ tục hành chính và cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính nội bộ.

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Công văn yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Công văn số 100/TCTCCTTHC ngày 14/11/2023 của Tổ công tác cải cách...

UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp để cải thiện, nâng cao chỉ số PAR INDEX, chỉ số SIPAS năm 2023 của tỉnh.

Ngày 15/11/2023 Sở Nội vụ có Báo cáo số 414/BC-SNV về đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện các Chỉ số PAR INDEX, SIPAS đến tháng 10 năm 2023, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số...

Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025.

Việc ban hành Kế hoạch nhằm mục tiêu xác định vị trí, khu vực phát triển nhà ở xã hội giai...

Kế hoạch Thực hiện “Chiến lược quốc gia phòng, chống tác hại (PCTH) của thuốc lá đến năm 2030”

Nhằm quán triệt nội dung của Chiến lược Quốc gia phòng chống tác hại của thuốc lá đến năm 2030 và tiếp tục triển khai thực hiện Luật phòng chống tác hại của thuốc lá sâu rộng trên địa bàn tỉnh;...

Kế hoạch thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Công Thương giai đoạn đến năm 2030

Nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, tăng năng suất lao động và năng lực cạnh tranh của ngành Công Thương cũng như thúc đẩy và tăng cường hiệu quả hội nhập...
— 10 Items per Page
Showing 8 results.