Tiếp tục triển khai các công tác phòng, chống dịch Covid-19.
10:24:00 | 16-06-2021

Thực hiện Thông báo Kết luận số 483-TGB/TU ngày 02/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19, ngày 08/6/2021 vừa qua, Thành ủy Vũng Tàu đã ban hành Công văn số 672-CV/TU về việc tiếp tục triển khai các công tác phòng, chống dịch Covid-19.

 

Theo đó, để chủ động ứng phó với tình hình dịch khi có diễn biến xấu xảy ra, Thường trực Thành ủy yêu cầu UBND thành phố, UBMTTQVN thành phố, các đoàn thể chính trị-xã hội, các cấp ủy đảng trực thuộc, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố cần tập trung, nghiêm túc thực hiện một số nội dung sau:

        

Thứ nhất: Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đầy đủ, đồng bộ, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của các cấp về phòng, chống dịch Covid-19. Kiên quyết xử lý nghiêm  những tư tưởng, hành động, những biểu hiện lợi dụng việc phòng, chống dịch để xuyên tạc, chống phá, gây nghi ngờ, chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ, tạo tâm lý hoang mang trong nhân dân, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

 

Thứ 2: Tăng cường kiểm tra việc thực hiện khai báo y tế thường xuyên, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định pháp luật. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong khai báo y tế, truy vết và thông báo tình hình dịch bệnh. Phát huy vai trò của các “Tổ Covid” tại các doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp trong việc giám sát, nhắc nhở việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại nơi làm việc và kịp thời thông tin cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

 

Thứ 3: Tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các quy định của Bộ Y tế và các chỉ đạo của Tỉnh và thành phố về phòng, chống dịch Covid-19. Kiểm tra công tác cách ly tập trung, lắp đặt camera giám sát theo yêu cầu, tránh lây nhiễm chéo trong khu cách ly. Theo dõi y tế sau cách ly tại gia đình, nơi cư trú theo quy định.

Thứ 4: Giao Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các UBND phường, xã chủ động đổi mới tư duy, cách làm, giảm bớt các thủ tục hành chính không cần thiết trong triển khai thực hiện tổ chức khoanh vùng, cách ly, truy vết với tinh thần “chống dịch như chống giặc”. Các cơ quan, đơn vị, địa phương phải thống nhất thực hiện yêu cầu, chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố trong triển khai các công tác phòng, chống dịch Covid-19. Báo cáo những khó khăn, vướng mắc với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố để kịp thời giải quyết.

 

Thứ 5: Tập trung đẩy mạnh phong trào, khích lệ, khơi dậy tinh thần tương thân tương ái, huy động sự tham gia, hưởng ứng của toàn hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong tham gia phòng, chống dịch Covid-19. Tích cực đóng góp vào quỹ mua vắc-xin và phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh.

        

Thường trực Thành ủy yêu cầu UBND thành phố, UBMTTQVN thành phố, các đoàn thể chính trị-xã hội, các cấp ủy đảng trực thuộc, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố cần tập trung, nghiêm túc triển khai thực hiện./.

                                                                                                       

Trích CV 672-CV/TU Bằng Lăng, BBT