Thành phố Vũng Tàu tiếp tục phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng năm 2024

Tăng cường công tác phòng, chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần

Thực hiện Kế hoạch số 354-KH/TU ngày 31/01/2024 của Thành ủy Vũng Tàu về triển khai công tác thông tin đối ngoại năm 2024, vừa qua, UBND thành phố Vũng Tàu cũng đã ban hành Kế hoạch số...

Lễ hội Trùng Cửu Nhà Lớn Long Sơn diễn ra từ ngày 21 đến 23 tháng 10 năm 2023

Lễ hội Trùng Cửu tại Nhà Lớn Long Sơn diễn ra từ ngày 21/10 đến hết 23/10/2023 (nhằm ngày 07, 08, 09 tháng 9 năm Âm lịch); Lễ hội thu hút Nhân dân và du khách đến tham quan, dâng hương tại di tích...

UBND thành phố Vũng Tàu quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn

Ngày 22/9/2023, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành 11 văn bản quy phạm pháp luật quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn trực thuộc cụ thể:

1. Quyết...

Phát động tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2023” trên địa bàn Thành phố Vũng Tàu

Thực hiện Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2023 của UBND tỉnh về tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2023” (gọi tắt là Cuộc thi) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; UBND...

Chương trình công tác Quý I năm 2023 của UBND thành phố Vũng Tàu

UBND thành phố Vũng Tàu vừa ban hành Quyết định số 15258/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 về việc ban hành Chương trình công tác Quý I năm 2023.

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, Ban Biên tập Trang...

Chương trình công tác quý III năm 2023 của UBND thành phố Vũng Tàu

Ngày 28/6/2023, UBND thành phố Vũng Tàu ban hành Quyết định số 3382/QĐ-UBND ban hành Chương trình công tác Quý III năm 2023 của UBND thành phố Vũng Tàu.

Trang thông tin điện tử thành phố Vũng Tàu...

Thành phố Vũng Tàu triển khai việc thành lập điểm chế tác các sản phẩm lưu niệm phục vụ nhân dân và du khách

Nhằm chuẩn bị tốt cho buổi gặp gỡ, làm việc giữa Chủ tịch UBND Thành phố với các cơ sở kinh doanh mỹ nghệ để tiến hành việc lập thành điểm chế tác các sản phẩm mỹ nghệ, tạo thành sản phẩm lưu niệm...

Vũng Tàu tổ chức lấy ý kiến nhân dân về đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trục đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu

Để đảm bảo công tác tổ chức lấy ý kiến được công khai, minh bạch, UBND Thành phố Vũng Tàu đã có văn bản số 8107/UBND-QLĐT ngày 17/10/2023 V/v có ý kiến về nội dung Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi...

Thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 191/KH-UBND ngày 19/9/2023 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội năm 2024, vừa qua, UBND thành phố Vũng Tàu cũng đã ban hành Kế...

Khẩn trương hoàn thành việc đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn TP. Vũng Tàu

Thực hiện Công văn số 14441/UBND-VP ngày 18/10/2023 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc hoàn thành việc đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho cán bộ, công chức, viên chức,...