Công bố Kế hoạch sử dụng đất của thành phố Vũng Tàu năm 2023
03:54:00 | 18-03-2023

Ngày 01/3/2023, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 363/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố Vũng Tàu

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Vũng Tàu tại Thông báo số 260A/TB-UBND, Trang Thông tin điện tử thành phố Vũng Tàu đăng tải nội dung Quyết định số 363/QĐ-UBND ngày 01/3/2023 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Xem chi tiết Quyết định tại đây

(Nguồn Quyết định số 363/QĐ-UBND, Hiếu Nguyễn, BBT)