Thông tin giá đất Thành phố Vũng Tàu
10:59:00 | 14-12-2020

PHÊ DUYỆT GIÁ ĐẤT

Về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất gắn với tài sản trên khu đất Cụm 5 có diện tích 27.643m2 tại phường 1, thành phố Vũng Tàu Download
Về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3431/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Download
Về việc phê duyệt giá đất cụ thể để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình Cải tạo, nâng cấp đường Đồ Chiểu tại phường 1, phường 3, thành phố Vũng Tàu Download
Về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền trả tiền thuê dất hằng năm dự án Khách sạn Phương Nam của Tổng Công ty thép Việt Nam - CTCP Download
Về việc sửa đổi, bổ sung Phương án đấu giá và Quyết định đấu giá khu đất và tài sản trên khu đất có diện tích 27.643m2 (Cụm 5), tại phường 1, thành phố Vũng Tàu Download
Về việc phê duyệt giá đất cụ thể để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình Đường Thống Nhất (nối dài) thuộc phường 1, phường 3, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu Download
Về việc phê duyệt giá đất cụ thể để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình Cải tạo, nâng cấp hẻm 188 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa tại phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu Download
Về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất gắn với tài sản trên khu đất Cụm 5 có diện tích 27.643 mét vuông tại phường 1, thành phố Vũng Tàu Download
Về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất gắn với tài sản trên khu đất Cụm 5 có diện tích 27.643 mét vuông tại phường 1, thành phố Vũng Tàu Download
Về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất gắn với tài sản trên khu đất Cụm 5 có diện tích 27.643 mét vuông tại phường 1, thành phố Vũng Tàu Download
Về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất gắn với tài sản trên khu đất Cụm 5 có diện tích 27.643 mét vuông tại phường 1, thành phố Vũng Tàu Download
Về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất gắn với tài sản trên khu đất Cụm 5 có diện tích 27.643 mét vuông tại phường 1, thành phố Vũng Tàu Download
Về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất gắn với tài sản trên khu đất Cụm 5 có diện tích 27.643 mét vuông tại phường 1, thành phố Vũng Tàu Download
Đường dây nóng
Doanh nghiệp: 088 8800 147
Công dân: 088 8801 247