Bà Rịa - Vũng Tàu quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn năm 2021
10:23:00 | 21-03-2021

UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu ban hành Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND ngày ngày 05 tháng 3 năm 2021 quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2021 và thay thế Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2020

Theo đó Quyết định này quy định hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, điều chỉnh đơn giá thuê đất đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất  như thửa đất hoặc khu đất có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) dưới 20 tỷ đồng trong một số trường hợp quy định; Xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm cho chu kỳ ổn định tiếp theo đối với thửa đất hoặc khu đất được Nhà nước cho thuê sử dụng vào mục đích kinh doanh thương mại, dịch vụ, bất động sản, khai thác khoáng sản; Xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm; Xác định khoản tiền phải nộp bổ sung trong thời gian được gia hạn khi được gia hạn thời gian sử dụng đất theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013; Xác định khoản tiền phải nộp bổ sung trong trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm (nhưng cơ quan nhà nước có thẩm quyền chưa xác định đơn giá thuê đất) hoặc thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê nhưng không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm tiến độ sử dụng đất so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư mà không thuộc đối tượng được gia hạn thời gian sử dụng đất hoặc thuộc đối tượng được gia hạn thời gian sử dụng đất nhưng không làm thủ tục để được gia hạn hoặc đã hết thời gian được gia hạn sử dụng đất theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013 nhưng vẫn không đưa đất vào sử dụng và Nhà nước chưa có quyết định thu hồi đất; Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định; Xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất.

Một số tuyến đường thuộc đô thị trên địa bàn thành phố Vũng Tàu như Ba Cu, Bà Huyện Thanh Quan, Bà Triệu hệ số là 1.7; Đường Bạch Đằng với hệ số 1.6; Đường Bắc Sơn (P.11), Bến Nôm (P.Rạch Dừa), Bến Nôm (P.Rạch Dừa) với hệ số là 1.4./.

 

Tin: Kim Nguyễn, BBT

Đường dây nóng
Doanh nghiệp: 088 8800 147
Công dân: 088 8801 247