Dừng hoạt động tại Sự kiện “Tuần lễ món ngon phố Biển Vũng Tàu 2021” từ ngày 30/4/2021
01:09:00 | 02-05-2021

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tại Công văn số 4579/UBND-VP ngày 29/4/2021 về việc ngưng tổ chức các sự kiện có quy mô đông người trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong những ngày Lễ 30/4 và 01/5; ngày 29/4/2021, UBND thành phố Vũng Tàu vừa ban hành Văn  bản hỏa tốc số 2830/UBND-VP về việc dừng hoạt động tại Sự kiện “Tuần lễ món ngon phố Biển Vũng Tàu 2021” từ ngày 30/4/2021.

Theo đó, UBND thành phố Vũng Tàu có chỉ đạo như sau:

Thứ nhất: Đề nghị Ban tổ chức “Tuần lễ món ngon phố Biển Vũng Tàu 2021” triển khai đến các đơn vị, doanh nghiệp và các tiểu thương tham gia gian hàng tại sự kiện “Tuần lễ món ngon phố Biển Vũng Tàu 2021” dừng tất cả các hoạt động tại Sự kiện “Tuần lễ Món ngon phố Biển Vũng Tàu 2021” kể từ ngày 30/4/2021. Đối với các hoạt động trong chiều và tối ngày 29/4/2021: Ban Tổ chức và các đơn vị doanh nghiệp, tiểu thương tham gia gian hàng và toàn thể nhân dân, du khách chịu trách nhiêm thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND thành phố tại văn bản số 2771/UBND-VP ngày 28/4/2021về việc thực hiện phòng, chống dịch Covid -19 tại sự kiện “Tuần lễ món ngon phố Biển Vũng Tàu 2021”.

Thứ 2: Các thành viên Ban Chỉ đạo tổ chức sự kiện “Tuần lễ món ngon phố Biển Vũng Tàu 2021” triển khai tốt các nhiệm vụ theo phân công nhằm hỗ trợ cho hoạt động dừng tổ chức sự kiện được thuận lợi và an toàn.

Thứ 3: Giao Phòng Y tế và Trung tâm Y tế thành phố Vũng Tàu tiếp tục theo dõi, nắm bắt tình hình dịch kịp thời, báo cáo thường xuyên về UBND thành phố và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid thành phố về hoạt động phòng chống dịch tại sự kiện “Tuần lễ món ngon phố Biển Vũng Tàu 2021”./.

Trích CV 2830, Bằng Lăng, BBT

Đường dây nóng
Doanh nghiệp: 088 8800 147
Công dân: 088 8801 247
Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu an toàn, thân thiện và vì sức khỏe cộng đồng

15/12/2020 00:00

Toàn cảnh Thành phố Vũng Tàu trên cao

23/11/2020 00:00