UBND Phường 2 có nhu cầu tuyển dụng 02 chức danh người hoạt động không chuyên trách
07:49:00 | 08-06-2021

UBND Phường 2 cần tuyển dụng 02 chức danh người hoạt động không chuyên trách sau:

1. Chức danh tuyển dụng

- 01 Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

- 01 Phụ trách kiểm tra Đảng ủy.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện, hồ sơ dự tuyển: Tại Thông báo số: 633/TB-UBND  ngày 03/6/2021 của UBND Phường 2.

 

 

3. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển: Trong giờ hành chính, bắt đầu từ ngày 07/6/2021 đến ngày 07/7/2021. Tại UBND Phường 2 (Bộ phận Văn phòng – Thống kê), địa chỉ: số 20 Phan Chu Trinh, Phường 2, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Điện thoại liên hệ: 0378.263.200

Tải mẫu đơn dự tuyển tại đây

Tải Sơ yếu lý lịch tự thuật tại đây