Công khai số điện thoại đường dây nóng về chống dịch của Vũng Tàu và tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu
10:28:00 | 20-07-2021

Để tiện cho việc phán ảnh, kiến nghị của nhân dân cũng như nắm tình hình liên quan đến dịch covid, thành phố Vũng Tàu và UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã công khai số về số điện thoại đường dây nóng của Lãnh đạo.

Theo đó, kể từ ngày 17/7/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chính thức mở rộng đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh với số điện thoại 088.8800.247 và Đường dây nóng của Thành phố Vũng Tàu qua số điện thoại 1800.888.689 để tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân liên quan đến dịch bệnh Covid-19, cũng như cung cấp các thông tin liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và thành phố Vũng Tàu.

Thông tin cần liên quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có thể liên hệ qua các số điện thoại nêu trên./.

Tin: Kim Nguyễn, BBT