Thể lệ cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) thành phố Vũng Tàu
02:38:00 | 30-09-2021

Căn cứ Kế hoạch số 5038/KH – UBND ngày 16/7/2021 của UBND thành phố Vũng Tàu về việc tổ chức Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) thành phố Vũng Tàu;

Căn cứ Quyết định số 10336/QĐ-UBND ngày 04/8/2021 của UBND thành phố Vũng Tàu về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) thành phố Vũng Tàu;

Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) thành phố Vũng Tàu xây dựng thể lệ cuộc thi như sau:

I/ NỘI DUNG, CHỦ ĐỀ VÀ ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

1. Nội dung, chủ đề

- Thông qua hình tượng nghệ thuật, biểu trưng (logo) thành phố Vũng Tàu có tầm khái quát những giá trị tiêu biểu, truyền thống văn hóa của mảnh đất và con người thành phố Vũng Tàu.

- Định hướng phấn đấu của thành phố Vũng Tàu trở thành đô thị du lịch biển, thành phố thông minh, chất lượng cuộc sống người dân được nâng cao.

- Biểu trưng phải nêu được tinh thần của thành phố biển, thành phố du lịch, thành phố có dầu khí, không giống thành phố Nha Trang, thành phố Hải Phòng hay thành phố biển nào khác. Phải chú ý những hình ảnh mà chỉ có Vũng Tàu mới có như các kiến trúc của thành phố, danh thắng, gắn với lịch sử hình thành và phát triển của Thành phố...

2. Đối tượng dự thi

- Tất cả công dân Việt Nam, cá nhân, nhóm tác giả, tổ chức trong và ngoài tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Thành viên Ban Tổ chức và Ban Giám khảo không được dự thi.

II/ TÁC PHẨM DỰ THI

1. Bố cục của biểu trưng (logo) thành phố Vũng Tàu thể hiện được ý tưởng của mẫu thiết kế, đơn giản, hài hòa, có tính mỹ thuật và khái quát cao, rõ nét, dễ hiểu, dễ nhận biết và thuận lợi cho việc in ấn, phóng to, thu nhỏ, đắp nổi, gia công được bằng mọi chất liệu.

2. Mỗi tác giả gửi không quá 08 tác phẩm dự thi. Đồng thời, mỗi tác phẩm đều có bài thuyết trình ý tưởng, ý nghĩa nội dung của phương án thiết kế.

a. Tác phẩm dự thi được trình bày trên khổ giấy A4. Mặt trước, bên trên ghi dòng chữ “Mẫu biểu trưng cho thành phố Vũng Tàu”. Giữa tờ giấy là mẫu biểu trưng hoàn chỉnh có kích thước 15cm. Bên dưới có hai mẫu thu nhỏ (kích thước 2cm), một mẫu có màu giống như mẫu lớn, một mẫu chỉ là màu đen trắng, có sắc độ đúng với màu biểu trưng gốc dự thi.                  

- Mặt trước tờ giấy in mẫu dự thi không ghi tên tác giả. Mặt sau tờ giấy này cũng không ghi tên tác giả mà chỉ ghi mã số của mẫu biểu trưng dự thi gồm 5 chữ số do thí sinh tự chọn.

b. Mỗi tác phẩm dự thi phải có phần thuyết minh riêng, nêu rõ ý tưởng sáng tác, ý nghĩa tác phẩm, (không quá 200 từ). Sử dụng font chữ Times New Roman, size 14 trên giấy A4. Trên bảng thuyết minh không ghi tên họ tác giả. Giữa tờ giấy ghi nội dung thuyết minh của biểu trưng. Bên trên có hình mẫu biểu trưng dự thi thu nhỏ (3cm) kèm bên dưới là mã số dự thi của mẫu chính trên bài thi.

3. Tác giả chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm dự thi của mình theo quy định của pháp luật. Nếu phát hiện có vi phạm bản quyền tác giả sau khi đã công bố giải thưởng, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ hủy bỏ kết quả xếp loại và thu hồi giải thưởng đối với tác phẩm đó; đồng thời không chịu trách nhiệm khi có xảy ra tranh chấp quyền tác giả của tác phẩm.

4. Tác phẩm được chọn làm biểu trưng (logo) thành phố Vũng Tàu được đưa vào sử dụng, tác giả nhận được giải thưởng, bản quyền tác phẩm thuộc UBND thành phố Vũng Tàu. Ban Tổ chức không trả lại các tác phẩm dự thi cho tác giả.

Ngoài ra, các tác phẩm đạt giải Khuyến khích, Ban Tổ chức được quyền sử dụng cho các hoạt động sự kiện của Thành phố thời gian tối đa 06 tháng kể từ ngày công bố kết quả.

5. Ban Tổ chức Cuộc thi chỉ nhận tác phẩm dự thi hợp lệ gồm

- Tác phẩm dự thi.

- Bản thuyết minh nội dung, ý nghĩa tác phẩm dự thi.

- Mỗi tác giả có thể lưu giữ số lượng mẫu gửi dự thi trong 01 đĩa CD. Mẫu được tác giả chép, lưu có độ phân giải tốt nhất. Đĩa CD dành cho Ban Tổ chức chiếu, hoặc in tư liệu trình bày trước Ban giám khảo (nếu cần).

- Phiếu đăng ký dự thi được điền đầy đủ thông tin: Họ tên, địa chỉ, số điện thoại, email và mã số của mẫu gốc dự thi. Lưu ý: mã số tự chọn phải thống nhất với mẫu dự thi. Bản thuyết minh và phiếu đăng ký dự thi kèm theo từng mẫu biểu trưng dự thi.

- Tất cả bỏ vào phong bì lớn, bên ngoài ghi rõ: Bài dự thi “Tác phẩm tham gia Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) thành phố vũng Tàu. Bên trên ghi họ tên, địa chỉ người dự thi. Số lượng mẫu dự thi…

- Bài dự thi thể hiện không đúng, đủ các quy định trên được xem là không hợp lệ. Tất cả các bài dự thi không được trả lại cho tác giả.

6. Tác giả gửi tác phẩm dự thi đồng nghĩa với việc chấp nhận thể lệ của Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) thành phố Vũng Tàu.

III/ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN TÁC PHẨM DỰ THI

1. Thời gian tổ chức cuộc thi

- Thời gian: Từ ngày 10/7/2021 đến hết ngày 10/12/2021.

- Thời gian bắt đầu nhận tác phẩm dự thi từ ngày 01/11/2021 đến hết ngày 01/12/2021.

- Thời gian phát động: Vào ngày 10/7/2021.

- Thời gian trao giải: vào ngày 31/12/2021.

IV/ QUY TRÌNH XÉT CHỌN VÀ CHẤM GIẢI

1. Vòng sơ khảo:

Ban Tổ chức và Ban Giám khảo sẽ chọn 15 tác phẩm.

2. Vòng chung khảo:

- Ban Tổ chức và Ban Giám khảo tuyển chọn 10 mẫu vào vòng chung khảo để tác giả tiếp tục chỉnh sửa theo ý kiến của Ban giám khảo.

- Từ 10 mẫu đã chỉnh sửa; Ban Giám khảo tiếp tục xem xét để chọn lấy 03 mẫu có chất lượng nhất đề nghị các tác giả chỉnh sửa, bổ sung hoàn chỉnh tác phẩm. Căn cứ kết quả bình chọn, Ban giám khảo xét chọn 01 mẫu chính thức để trao giải Nhất và 06 giải Khuyến khích.

- Công bố kết quả và trao giải thưởng: Ban Tổ chức sẽ thông báo cụ thể.

3. Quy định về bản quyền đối với những tác phẩm đạt giải

UBND thành phố Vũng Tàu sở hữu bản quyền sử dụng vô thời hạn

4. Địa điểm nhận tác phẩm:

- Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Vũng Tàu (số 94 Trần Hưng Đạo, Phường 1, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

-  Điện thoại liên hệ: 02543.852722.

- Hình thức gửi bài dự thi: Gửi trực tiếp hoặc đường bưu điện.

5. Hồ sơ dự thi gồm

- Tác phẩm dự thi.

- Bản thuyết trình nội dung, ý nghĩa tác phẩm dự thi, mỗi tác phẩm một thuyết minh.

- 01 đĩa CD lưu bản gốc thiết kế biểu trưng (logo), mặt ngoài đĩa CD có ghi họ tên, địa chỉ, đơn vị công tác

V/ CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

+ 01 giải Nhất: 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng) kèm theo Giấy công nhận của UBND thành phố Vũng Tàu.

+ 05 giải Khuyến khích: 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng) kèm theo Giấy công nhận của UBND thành phố Vũng Tàu.

+ Trong  05 giải Khuyến khích thì 03 tác phẩm vào vòng chung khảo sẽ được hỗ trợ thêm 01 tác phẩm/01 tác giả được hỗ trợ 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng) để đầu tư chỉnh sửa tác phẩm.

VI/ THÀNH PHẦN BAN TỔ CHỨC VÀ BAN GIÁM KHẢO

1. Ban Tổ chức:

Ban Tổ chức cuộc thi gồm: Lãnh đạo UBND thành phố Vũng Tàu, Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy, Phòng Văn hóa và Thông tin và các cơ quan, đơn vị liên quan.

2. Ban Giám khảo:

Ban Giám khảo  Cuộc thi do UBND thành phố Vũng Tàu Quyết định thành lập, gồm các nhà chuyên môn có kinh nghiệm và uy tín nghề nghiệp.

Ban Tổ chức Cuộc thi rất mong nhận được sự tham gia, hưởng ứng nhiệt tình của các tác giả trong và ngoài Tỉnh./.