Cẩm nang xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng
04:23:00 | 06-10-2021

LỜI NÓI ĐẦU

Xử lý vi phạm hành chính nói chung và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng nói riêng là công cụ pháp lý quan trọng trong thực thi công vụ nhằm bảo vệ quyền, lợi ích của Nhà nước, của xã hội, đồng thời bảo vệ hữu hiệu quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức bị xử phạt.

Nhằm tiếp tục nâng cao nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, góp phần đảm bảo trật tự xây dựng, đô thị trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, Phòng Tư pháp đã biên soạn “ Cuốn cẩm nang xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng”.

Cuốn Cẩm nang được biên soạn đề cập tới nội dung của Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm chi tiết hóa, cụ thể hóa các quy định của pháp luật như “ Những vấn đề cơ bản lưu ý trong xử lý vi phạm hành chính” , “ Một số kỹ năng, quy trình xử lý vi phạm hành chính và những lỗi thường gặp”, “Sửa đổi, bổ sung, đính chính, hủy bỏ quyết định xử lý vi phạm hành chính có sai sót”… để cán bộ, công chức, viên chức khi được giao thực thi nhiệm vụ trong công tác xử lý vi phạm hành chính áp dụng, tham khảo thuận lợi hơn.

Trong quá trình biên soạn, in ấn và phát hành tài liệu không tránh khỏi sai sót, Phòng Tư pháp thành phố Vũng Tàu rất mong nhận được sự đóng góp, ý kiến phản hồi về Ban Biên tập để hoàn thiện tài liệu khi tái bản.

Xin chân thành cảm ơn!

 

Xem toàn văn cẩm nang xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng vui lòng nhấp vào links này để tải về