Thông báo việc thay đổi nguyện vọng xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2021-2022
10:29:00 | 13-11-2021

UBND thành phố Vũng Tàu thông báo về việc thực hiện thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND thành phố Vũng Tàu năm học 2021-2022, như sau:

Người đã đăng ký dự tuyển nếu có nhu cầu thay đổi nguyện vọng dự tuyển (tối đa không quá 3 lần) thì nộp Phiếu đăng ký thay đổi nguyện vọng (theo mẫu) theo một trong hai hình thức sau:

- Nộp trực tiếp tại UBND thành phố Vũng Tàu, số 89 Lý Thường Kiệt, Phường 1, thành phố Vũng Tàu, vào các ngày trong tuần và trong giờ hành chính (trừ ngày Chủ nhật).

- Gửi qua đường bưu chính đến địa chỉ: Phòng Nội vụ thành phố Vũng Tàu, số 89 Lý Thường Kiệt, Phường 1, thành phố Vũng Tàu.

UBND Thành phố tiếp nhận Phiếu đăng ký thay đổi nguyện vọng nộp trực tiếp đến hết 17 giờ 00 ngày 18/11/2021; Trường hợp Phiếu đăng ký thay đổi nguyện vọng được gửi qua đường bưu điện thì chỉ chấp nhận các Phiếu đăng ký thay đổi nguyện vọng được Bưu tá chuyển đến Phòng Nội vụ trước 17 giờ 00 ngày 18/11/2021.

 

Tải mẫu phiếu đăng ký thay đổi nguyện vong tại đây