Báo cáo nhanh tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu (Từ 06 giờ đến 12 giờ 00 ngày 28/11/2021)
03:18:00 | 28-11-2021

BÁO CÁO NHANH

Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu

(Từ 06 giờ đến 12 giờ 00 ngày 28/11/2021)

I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

1. Số ca mắc Covid-19

Từ 06 giờ đến 12 giờ 00 ngày 28/11/2021, thành phố Vũng Tàu ghi nhận  216 ca mắc Covid-19:

- 07 ca khu cách ly (Trường TH Nguyễn Gia Thiều: 06 ca, khách sạn Bưu Điện: 01 ca)

- 86 ca khu phong tỏa (Phường 1: 05; Phường 2: 01; Phường 3: 08; Phường 4: 03; Phường 10: 06; Phường 11: 11; Nguyễn An Ninh: 11, Thắng Nhất: 01; Thắng Tam: 01; Thắng Nhì: 07; Long Sơn: 31)

- 123 ca cộng đồng (Phường 1: 04; Phường 3: 09; Phường 5: 01; Phường 7: 02; Phường 8: 02; Phường 9: 01; Phường 10: 07; Phường 11: 18; Phường 12: 15; Thắng Tam: 05; Rạch Dừa: 01; Thắng Nhất: 42; Thắng nhì: 04;  Nguyễn An Ninh: 11, Thắng Nhất: 05; Long Sơn: 01).

Lũy kế tổng số ca F0: 5.261 ca (lũy kế từ ngày 15/10/2021: 3.924 ca).

2. Công tác truy vết

- Số F1 truy vết mới: 0 trường hợp

- Số F2 truy vết: 0 trường hợp

Lũy kế: 5048 F1; 5502 F2

3. Số trường hợp F1 cách ly tại nhà

- UBND Thành phố ban hành 18 Quyết định về việc chuyển 24 trường hợp F1 cách ly tập trung tại cơ sở cách ly các khách sạn trên địa bàn tiếp tục về cách ly tại nhà.

- UBND phường, xã ban hành 85 quyết định/130 trường hợp cách ly F1 tại nhà. Lũy kế, từ ngày 08/11/2021 đến ngày 28/11/2021: ban hành 1.762 Quyết định/1.953 trường hợp.

- Số F1 hoàn thành cách ly tại nhà: 432 trường hợp.

4. Số liệu ca bệnh nhiễm Covid-19 (F0) điều trị tại nhà

Lũy kế từ ngày 25/11/2021 đến 12h ngày 28/11, UBND phường, xã ban hành Quyết định 574/627 trường hợp F0 điều trị tại nhà. Cấp phát 283 túi thuốc điều trị tại nhà.

II. TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

1. Công tác chỉ đạo

Họp với các cơ quan liên quan và Hiệu trưởng các trường học triển khai công tác tiêm vắc xin cho trẻ từ 12 tuổi đến dưới 15 tuổi.

2. Công tác lấy mẫu xét nghiệm

- Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm đơn: 1163 mẫu

3. Triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19

Thành phố Vũng Tàu đã tổ chức tiêm 20 đợt vắc xin theo số lượng được phân bổ. Trong đó:

- Tỷ lệ tiêm mũi 1 cho người trên 18 tuổi trở lên: 297.730/270.221 (đạt 110.18%).

- Tỷ lệ tiêm mũi 2 cho người trên 18 tuổi trở lên: 249.246/270.221 (đạt 92.23%).

- Tỷ lệ tiêm cho trẻ từ 15 đến 17 tuổi: 13.820/13.820 (đạt 100%).

4. Số khu phong tỏa

Số khu phong tỏa hiện nay trên địa bàn thành phố: 84 khu phong tỏa với 990 hộ/3.134 nhân khẩu, trong đó:

- Số khu phong tỏa đã có quyết định dỡ bỏ: 33 điểm (có Quyết định của UBND tỉnh: 17, đang trình UBND tỉnh: 12).

- Số khu phong tỏa đang thực hiện: 51 khu phong tỏa.

5. Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm

5.1. Công tác kiểm soát người từ các tỉnh thành khác vào địa bàn thành phố:

Lũy kế từ ngày 15/10/2021 đến 12h00 ngày 28/11/2021: tiếp nhận, lập danh sách 19.275 trường hợp di chuyển từ các tỉnh, thành khác vào địa bàn thành phố Vũng Tàu. (Trong đó: phối hợp các chốt của tỉnh tiếp nhận: 1.158 trường hợp). Có 10.646 trường hợp về từ TPHCM và 8.629 trường hợp về từ các tỉnh, thành khác.

5.2. Kết quả TTKS xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông: Tổ chức 10 tổ TTKS với 14 lượt TTKS (75 lượt CBCS tham gia).

Lập biên bản 24 trường hợp, tạm giữ xe 24 giấy tờ. Lũy kế từ ngày 15/10/2021 đến 12h00 ngày 28/11/2021: Lập biên bản 1025 trường hợp, tạm giữ 114 xe, 897 giấy tờ.

5.3. Kết quả thực hiện Kế hoạch số 2331/KH-CATP-CSGT, TT ngày 28/10/2021 đảm bảo ANTT, TTATGT và phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới tại các tuyến đường du lịch trên địa bàn thành phố Vũng Tàu           

Lũy kế từ ngày 04/11/2021 đến ngày 28/11/2021: Lập biên bản 116 trường hợp vi phạm các quy định về vi phạm TTATGT, TTĐT; 57 trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch. Thực hiện test covid 649 trường hợp, phát hiện 05 trường hợp dương tính.

5.4. Kết quả thực hiện Phương án số 2619/PA-CATP-CSGT, TT ngày 15/11/2021 về việc đảm bảo ANTT, ATGT và phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới tại địa bàn xã Long Sơn

Lũy kế từ 17/11/2021 đến ngày 28/11/2021: Kiểm soát 5.688 người ra vào địa bàn xã, buộc quay đầu 2.291 trường hợp. Lập biên bản 20 trường hợp, tạm giữ 20 giấy tờ vi phạm TTATGT.

5.5. Kết quả kiểm tra tại các cơ sở lưu trú

 Lũy kế từ ngày 16/10/2021 đến ngày 28/11/2021: Tổng số cơ sở kiểm tra 3.491 cơ sở. Phối hợp lực lượng chức năng lập biên bản 24 trường hợp, số tiền 64.400.000 đồng.

 5.6. Công tác xử phạt liên quan đến PC dịch bệnh Covid-19 ngày 28/11/2021

 Lũy kế UBND các phường, xã: 86 trường hợp – số tiền 147.653.000 đồng.

6. Triển khai các chính sách hỗ trợ

Chính sách hỗ trợ

Số hồ sơ đã phê duyệt

Số người được hỗ trợ (người)

Số tiền (đồng)

Đối tượng lao động tự do

185.451

150.015

309.813.650.000đ

Hộ kinh doanh

2496

2496

7.488.000.000

(3.000.000đ/ hộ)

Người được hỗ theo Nghị quyết 80

11.388

11.359

11.359.000.000đ (1.000.000đ/ người)