Tăng cường tuyên truyền, thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trong các cơ sở giáo dục.
01:39:00 | 24-12-2021

Tăng cường tuyên truyền, thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trong các cơ sở giáo dục.

Thực hiện Công văn số 1000/UBND.BCĐ ngày 14/12/2021 của Ban chỉ đạo 138 tỉnh về việc Chỉ đạo triển khai thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, ngày 17/12/2021 vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ban hành Công văn số 3275/SGDĐT-VP về tăng cường tuyên truyền, thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trong các cơ sở giáo dục.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị trưởng phòng Sở Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở triển khai, thực hiện các nội dung cụ thể như sau:

Thứ nhất, về công tác tuyên truyền: Căn cứ chức năng nhiệm vụ và tình hình thực tế của nhà trường, phối hợp với lực lượng Công an địa phương thực hiện các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trong trường học, thực hiện đợt cao điểm, thiết thực, hiệu quả; Bằng nhiều hình thức khác nhau tuyên truyền nhằm vận động cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên nâng cao cảnh giác, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư, giải quyết kịp thời các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo trường học an ninh trật tự.

Thứ 2: Thời gian tổ chức mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu từ ngày 15/12/2021 đến ngày 14/02/2022.

Thứ 3: Khi có các tình huống mất an ninh trật tự xảy ra, đơn vị nhanh chóng báo cáo cho cơ quan chức năng và Sở Giáo dục và Đào tạo để kịp thời phối hợp giải quyết.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Phòng giáo dục và đào tạo huyện, thị xã, thành phố triển khai, thực hiện các nội dung trên./.

                                                                            Tin: Bằng Lăng, BBT