Nhân kỷ niệm 77 năm ngày thành lập quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2021)
01:46:00 | 24-12-2021

Nhân kỷ niệm 77 năm ngày thành lập quân đội Nhân dân Việt Nam

(22/12/1944 – 22/12/2021)

 

Truyền thống vẻ vang

Truyền thống quân đội thật vẻ vang

Bảy bảy năm qua luôn sẵn sàng

Giữ yên bờ cõi liền sông núi

Bảo vệ nhân dân giữ xóm làng

Dũng cảm chống dịch không ngại khó

Sẵn sàng chịu đựng mọi gian nan

Quên mình cống hiến vì dân tộc

Tô thắm vẻ vang trang sử vàng./.

Thơ: Trọng Chu, BBT