Tăng cường các biện pháp đảm bảo công tác PCCC mùa hanh khô, Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.
01:49:00 | 24-12-2021

Tăng cường các biện pháp đảm bảo công tác PCCC mùa hanh khô, Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Thực hiện Công văn số 17863/UBND-VP ngày 23/11/2021 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo công tác PCCC mùa hanh khô, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và các biện pháp đảm bảo công tác PCCC&CNCH trong năm 2022, ngày 20/12/2021 vừa qua, UBND thành phố Vũng Tàu vừa ban hành Công văn số 10410/UBND-CATP về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo công tác PCCC mùa hanh khô, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và các biện pháp đảm bảo công tác PCCC&CNCH trong năm 2022.

Theo đó, để đảm bảo mục tiêu vừa thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, ổn định sản xuất kinh doanh, phục hồi kinh tế, đảm bảo an ninh trật tự, trọng tâm là nhiệm vụ đảm bảo an toàn PCCC và CNCH, nhất là trong mùa khô, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác PCCC và CNCH trong năm 2022, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các phường, xã Long Sơn; Lãnh đạo các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố triển khai thực hiện một số công tác trọng tâm sau:

Thứ nhất: Công an thành phố chủ trì, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, UBND các phường, xã tham mưu UBND thành phố tiếp tục rà soát, đánh giá thực trạng công tác PCCC và CNCH tại các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao trên địa bàn thành phố. Qua đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra an toàn PCCC, kịp thời phát hiện và đề ra biện pháp, giải pháp để khắc phục kịp thời những sơ hở, bất cập trong công tác PCCC và CNCH nhằm phòng ngừa, ngăn chặn các nguyên nhân, điều kiện dẫn đến cháy, nổ, mất an toàn về PCCC; kiên quyết xử lý nghiêm các lỗi vi phạm về PCCC và CNCH theo quy định của Pháp luật; Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH và thoát nạn bằng nhiều hình thức như: tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền qua các cuộc họp tổ dân phố, khu dân cư, qua các trang mạng điện tử…, đẩy mạnh việc xây dựng và nhân rộng mô hình “Cụm dân cư an toàn phòng cháy, chữa cháy” gắn với mô hình “Liên gia tự quản phòng chống tội phạm”. Qua đó kịp thời nêu gương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phòng trào và phê bình những hành vi thiếu trách nhiệm, vi phạm các quy định về PCCC và CNCH; Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, kế hoạch triển khai thực hiện mệnh lệnh phát động mở đợt tấn công trấn áp các loại tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán và các sự kiện lễ hội năm 2022.

Thứ 2, Phòng Kinh tế căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp với Công an thành phố và các ban, ngành tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, hướng dẫn cơ sở thực hiện các biện pháp an toàn PCCC đối với hàng hóa có nguy hiểm cháy nổ. Xử lý các hành vi vi phạm trong các hoạt động như: sản xuất, tồn chứa, kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng; trong sản xuất, kinh doanh, tàng trữ pháo nổ và sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt, thả đèn trời; Phát huy hiệu quả công tác phối hợp liên ngành, nhất là công tác kiểm tra an toàn PCCC rừng, tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả việc ký cam kết đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy rừng đối với chủ rừng và nhân dân sống ven rừng. Không cấp phép hoạt động đối với các cơ sở chưa đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCC.

Thứ 3, Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với Công an thành phố và các cơ quan có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật, kỹ năng về PCCC&CNCH cho người dân. Chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (mạng xã hội, video clip…) trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức về PCCC&CNCH; Không cấp phép hoạt động đối với các cơ sở chưa đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCC.

Thứ 4, Phòng Tài chính - Kế hoạch bảo đảm kinh phí duy trì hoạt động thường xuyên công tác PCCC cho các ban, ngành, phường, xã, cơ quan, tổ chức của thành phố theo dự toán đăng ký hàng năm; Thẩm định, bố trí kinh phí và phối hợp với Công an thành phố thanh quyết toán kinh phí tổ chức các hoạt động liên quan đến công tác PCCC&CNCH năm 2022.

Thứ 5, Phòng Quản lý đô thị tham mưu UBND thành phố tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong hoạt động xây dựng. Phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố và các cơ quan có liên quan trong công tác thẩm định, nghiệm thu công trình xây dựng gắn với công tác thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC; chỉ phê duyệt đồ án khi đã có văn bản góp ý của cơ quan Cảnh sát PCCC và CNCH, không cấp phép xây dựng đối với công trình chưa được thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC: Phối hợp với Công an thành phố và các đơn vị có liên quan rà soát quy hoạch khu dân cư, quy hoạch chỉnh trang đô thị, quy hoạch giải tỏa để đề xuất, tham mưu UBND thành phố có biện pháp di dời các cơ sở không đảm bảo an toàn PCCC ra khỏi khu dân cư để hạn chế nguy cơ cháy nổ.

Thứ 6: Các ban, ngành, các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động trong cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên chấp hành tốt các quy định về PCCC&CNCH, thực hiện nghiêm các quy định về đảm bảo an toàn PCCC tại trụ sở làm việc, khu dân cư. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (mạng xã hội, video clip…) trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức về PCCC&CNCH.

Thứ 7: UBND các phường, xã tiếp tục xây dựng và thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy với phương châm “bốn tại chỗ” nòng cốt là lực lượng dân phòng, PCCC cơ sở; Tiếp tục thực hiện nghiêm túc đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra an toàn PCCC tại khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; tổ chức kiểm tra, kết hợp tuyên truyền và hướng dẫn chủ hộ gia đình, chủ hộ kinh doanh thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn PCCC và khắc phục những thiếu sót, vi phạm về PCCC đã được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, kiến nghị; Bố trí kinh phí cho công tác PCCC&CNCH tại địa phương.

Thứ 8: Các cơ quan, doanh nghiệp phát huy vai trò của người đứng đầu cơ sở, đẩy mạnh công tác tự kiểm tra an toàn PCCC, chủ động khắc phục các thiếu sót về PCCC&CNCH tại cơ sở mình quản lý. Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp PCCC&CNCH cho cán bộ, nhân viên, người lao động thuộc phạm vi quản lý; Tiếp tục xây dựng, củng cố lực lượng PCCC cơ sở, chuyên ngành đủ mạnh, làm nòng cốt cho việc thực hiện công tác PCCC ở cơ sở; quan tâm đầu tư trang bị phương tiện và thực hiện chế độ, chính sách nhằm phát huy hiệu quả hoạt động của lực lượng này theo phương châm “bốn tại chỗ”; bố trí kinh phí đảm bảo cho công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại cơ sở; cử lực lượng, phương tiện của cơ quan, đơn vị mình tham gia Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và CNCH năm 2022 khi có yêu cầu./.

                                                                                       Tin: Bằng Lăng, BBT