Phân loại rác thả tại nguồn, việc thu gom rác tại khu dân cư phải được thay đổi
01:45:00 | 10-01-2022

Phân loại rác thả tại nguồn, việc thu gom rác tại khu dân cư phải được thay đổi

Các quy định về bảo vệ thành phần môi trường đưa lên đầu trong Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) năm 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 thay thế Luật BVMT năm 2014, thể hiện rõ mục tiêu xuyên suốt là bảo vệ sức khỏe người dân, coi đây là nội dung trọng tâm, quyết định cho các chính sách bảo vệ môi trường. Trong các nội dung thay đổi có 3 vấn đề mà chính quyền và nhân dân quan tâm, đó là lần đầu tiên cộng đồng dân cư được quy định là một chủ thể trong công tác BVMT, thay đổi phương thức quản lý môi trường đối với các dự án và có điểm mới quy định về việc thúc đẩy phân loại rác tại nguồn, định hướng cách thức quản lý, ứng xử với chất thải góp phần thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, cho nên việc thu gom rác thải ở các khu dân cư phải được thay đổi.

Việc thu gom rác trên địa bàn thành phố Vũng Tàu trong các năm qua đã có nhiều thay đổi về phương thức, như chuyển đổi phương tiện, cấm sử dụng các phương tiện thô sơ để thu gom rác, thời gian thu gom rác chỉ được thực hiện từ 18 giờ tối đến 5 giờ sáng hôm sau, tuy vẫn chưa triệt để nhưng bước đầu đã góp phần giảm bớt sự nhếch nhác do việc thu gom rác gây ra. Triển khai Luật BVMT sẽ làm thay đổi việc thu gom rác trên địa bàn Thành phố, khi cộng đồng dân cư là chủ thể trong việc BVMT, quy định việc thu phí rác thải dựa trên khối lượng hoặc thể tích thay cho việc tính bình quân theo hộ gia đình hoặc đầu người như hiện nay được đưa vào Luật BVMT, cơ chế thu phí này sẽ góp phần thúc đẩy người dân phân loại, giảm thiểu rác thải phát sinh tại nguồn do nếu không thực hiện việc này thì chi phí xử lý rác thải phải nộp sẽ cao, việc phân loại rác tại nguồn đã được nhiều nước triển khai thực hiện Việt Nam triển khai muôn nhưng sẽ đi theo một lộ trình nhất định. Theo quy định rác thải sinh hoạt phải được phân làm 03 loại gồm: chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế; chất thải thực phẩm; chất thải rắn sinh hoạt khác.

 

Việc tổ chức thu gom rác hiện nay chưa phân loại được

Ông Trần Bá Việt, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin cho biết việc đề xuất phân loại rác tại nguồn đã được một số tổ chức đoàn thể đặt ra, tuy nhiên việc triển khai  chưa thống nhất, đồng bộ, cho nên Thành phố phải quy định khi phân loại và thu gom theo loại rác và theo ngày nhất định, túi đựng rác cũng phải được tính toán về màu sắc để dể phân biệt, đồng thời phải có chế tài xử lý, chứ nơi làm nơi không thì việc vận chuyển để xử lý sẽ khó khăn khi xử lý, cho nên vai trò cộng đồng phải được phát huy và đưa vào tiêu chí đánh giá khu dân cư hàng năm. Ông Nguyễn Xuân Mạnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần dịch vụ môi trường và công trình đô thị cho rằng khi đã có quy định về phân loại rác tại nguồn thì việc từ chối tiếp nhận rác tại mỗi gia đình cần cũng có quy định cụ thể để tránh xung đột giữa người thu rác và đại diện hộ gia đình, thực hiện triệt để Luật BVMT thì cộng đồng dân cư, các tổ chức đoàn thể có vai trò vô cùng quan trọng để người dân đồng hành cùng với đơn vị thu gom rác và xây dựng thành phố Vũng Tàu luôn sạch đẹp.

Theo một công chức trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường thì việc triển khai thu gom rác thải theo Luật BVMT 2020 ở những phường trung tâm Thành phố sẽ thuận lợi hơn đối với các phường mà khu dân cư xa trung tâm như Phường 10, 11, 12 và xã Long Sơn, vì phần lớn hộ dân tại các địa phương này ở trong vùng quy hoạch các dự án, giao thông đi lại chưa thuận lợi, thói quen nhiều gia đình vứt rác bừa bãi thì việc triển khai thu gom rác sẽ gặp khó khăn và muốn triển khai thì phải kiên trì và quyết tâm lớn.

Cộng đồng dân cư và ý thức tự giác của mỗi người dân trong trách nhiệm bảo vệ môi trường, thực hiện phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác theo đúng thời gian, đúng nơi quy định, nhiều rác là phải trả nhiều tiền để mọi gia đình cân nhắc trong việc sử dụng trang thiết bị, thức ăn vừa tiết kiệm chi phí vừa giảm thải rác./.

Bài, ảnh: Thắng Cảnh, BBT