Tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện năm 2022
01:56:00 | 13-01-2022

Tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện năm 2022

Thực hiện Công văn số 17027/UBND-VP ngày 10/11/2021 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc vận động hiến máu tình nguyện năm 2022; trên sơ sở kết quả phong trào hiến máu tình nguyện năm 2021, UBND thành phố Vũng Tàu vừa ban hành kế hoạch 145/KH-UBND ngày 10/01/2021 về tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện năm 2022.

 

(Hình minh họa)

Theo đó, mục đích của Kế hoạch là đẩy mạnh sự tham gia của các cấp ủy Đảng, Chính quyền, nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội và nhân dân hiểu sâu sắc về giá trị nhân văn của phong trào hiến máu tình nguyện. Vận động nhân dân có sức khỏe tốt tích cực tham gia hiến máu tình nguyện trong thời gian bùng phát dịch Covid-19 tại cộng đồng; thực hiện tốt thông điệp “5K” của Bộ Y tế, đảm bảo an toàn, hiệu quả cung cấp đủ lượng máu để đáp ứng nhu cầu cấp cứu và điều trị bệnh nhân, không để tình trạng thiếu máu nghiêm trọng trong thời gian dịch bệnh Covid-19 xảy ra.

          Mục tiêu kế hoạch: Đưa phong trào hiến máu tình nguyện trở thành việc làm thường xuyên, mang tính bền vững trên địa bàn thành phố. Vận động đông đảo nhân dân tham gia hiến máu tình nguyện góp phần đáp ứng nhu cầu máu trong cấp cứu, điều trị; phấn đấu năm 2022 toàn thành phố tổ chức tiếp nhận được 5.700 đơn vị máu, đạt 2,1% dân số.

Tại Kế hoạch này, UBND thành phố Vũng Tàu cũng đã phân bổ chỉ tiêu vận động đến từng các đơn vị, phường xã với tổng chỉ tiêu trong năm 2022 là 369.756 đơn vị máu.

          Tổ chức các chiến dịch, các sự kiện về hiến máu tình nguyện:

Thứ nhất: Chiến dịch vận động hiến máu dịp Tết Nguyên đán và “Lễ Hội Xuân hồng”. Thời gian: Từ 01/01/2022 đến 31/3/2022. Mục tiêu: Vận động 1.700 lượt người đăng ký tham gia hiến máu và tiếp nhận 1.500 đơn vị máu, đạt 38% chỉ tiêu năm 2022.

Thứ 2: Các hoạt động nhân “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” . Thời gian: Từ 01/04/2022 đến 30/4/2022. Mục tiêu: Tổ chức vận động 1.200 lượt người đăng ký hiến máu và tiếp nhận 1.000 đơn vị máu, đạt 25% chỉ tiêu năm 2022.

Thứ 3: Chiến dịch “Những giọt máu hồng Hè”. Thời gian: Từ 01/5/2022 đến 30/9/2022. Mục tiêu: Tổ chức vận động 2.500 lượt người đăng ký hiến máu và tiếp nhận 2.200 đơn vị máu, đạt 55% chỉ tiêu năm 2022.

Thứ 4: Tổ chức các hoạt động nhân “Ngày Thế giới tôn vinh người hiến máu” – ngày 14/6. Thời gian: Trong tháng 6/2022.

          UBND thành phố Vũng Tàu đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn thành phố tổ chức vận động cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên thuộc phạm vi quản lý tham gia hiến máu và vận động mọi người tham gia hiến máu. Phát huy vai trò, trách nhiệm các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo các cấp, vận động ít nhất trên 50% cán bộ, nhân viên cơ quan có đủ sức khỏe tham gia hiến máu tình nguyện.

          Hội Chữ thập đỏ thành phố (Thường trực Ban Chỉ đạo thành phố) tham mưu UBND thành phố ban hành Kế hoạch tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện đến các cơ quan, đơn vị, Ban Chỉ đạo các phường, xã; chủ trì phối hợp với các phòng, ban, ngành và các thành viên Ban Chỉ đạo thành phố tổ chức hiến máu an toàn và phòng chống dịch bệnh Covid-19 nhằm đạt mục tiêu trong công tác khám chữa bệnh, không để tình trạng thiếu máu nghiêm trọng trong cấp cứu và điều trị bệnh nhân trên địa bàn thành phố. Tham mưu UBND thành phố kiểm tra, giám sát, đôn đốc và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện. Xây dựng dự toán kinh phí phục vụ công tác tuyên truyền, vận động; đảm bảo tài liệu tuyên truyền, truyền thông hiến máu tình nguyện.

Phòng Y tế và Trung tâm Y tế thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tích cực tham gia tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện; phối hợp với Hội Chữ thập đỏ thành phố khám tuyển chọn người hiến máu nhằm đảm bảo nguồn máu cung cấp chất lượng và an toàn; Phòng Văn hóa – Thông tin phối hợp với Hội Chữ thập đỏ thành phố tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân hiểu về ý nghĩa nhân văn của việc hiến máu cứu người và tích cực tham gia phong trào hiến máu tình nguyện.

UBND thành phố Vũng Tàu đề nghị UBND các phường, xã có văn bản chỉ đạo, triển khai cụ thể Kế hoạch của UBND thành phố; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện. Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ thành phố đưa người đi hiến máu theo thời gian quy định để tránh tập trung đông người, tuân thủ thông điệp “5K”; thường xuyên củng cố kiện toàn Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện./.

                                                                                      Tin: Lê Ngân, BBT