Chỉ thị về tập trung lãnh đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN và xây dựng, củng cố hệ thống chính trị trong năm 2022.
02:52:00 | 24-01-2022

Chỉ thị về tập trung lãnh đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN và xây dựng, củng cố hệ thống chính trị trong năm 2022.

Vừa qua, Thành ủy Vũng Tàu đã ban hành Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 14/01/2022 về việc tập trung lãnh đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN và xây dựng, củng cố hệ thống chính trị trong năm 2022.

Theo đó, năm 2022 là năm thứ hai thành phố Vũng Tàu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Vũng Tàu lần thứ VII. Đây là năm thành phố Vũng Tàu tổ chức tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh hết sức khó khăn và nhiều thách thức từ những hậu quả của đại dịch Covid-19 trong năm 2021 để lại. Bước sang năm 2022, nhằm khác phục những khó khăn, thách thức, thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN và xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ thị:

Thứ nhất: Các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức từ thành phố đến cơ sở cần xác định dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, vì vậy phải có giải pháp phù hợp với phương châm “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả với dịch Covid-19”. Đồng thời xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm của toàn thành phố. Thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế-xã hội, tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, đảm bảo hiệu lực hiệu quả. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cần tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, giám sát, kịp thời xử lý nghiêm những sai phạm. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức phải đề cao tinh thần trách nhiệm và nêu gương của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Thứ 2: Trong việc phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ an toàn sức khỏe nhân dân, UBND thành phố và các đơn vị phường, xã phải tập trung tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả, kịch bản phòng chống dịch Covid-19 phù hợp với kịch bản tình hình mới. Trong đó chú trọng nâng cao hệ thống y tế nhất là tuyến cơ sở, các trạm y tế lưu động, có giải pháp phù hợp và ưu tiên bảo vệ người già, người bị bệnh nền; triển khai hiệu quả việc điều trị và cách ly F0, F1 tại nhà. Chú ý việc kiểm tra công tác phòng dịch tại các nhà máy, công ty, công trường xây dựng, các cảng cá.

Thứ 3: Trong khôi phục, thúc đẩy phát triển kinh tế, lấy lại tốc độ tăng trưởng, yêu cầu HĐND, UBND thành phố cần dự báo nắm chắc, phân tích tình hình  trên mọi lĩnh vực phát triển KT-XH, QP-AN. Xây dựng các kế hoạch nhằm phục hồi phát triển kinh tế, đảm bảo an toàn dịch bệnh, thu hút các nguồn vốn đầu tư trong xã hội.

Thứ 4: Nâng cao hiệu quả đầu tư công, kịp thời rà soát tháo gỡ các vướng mắc, phấn đấu tỷ lệ giải ngân trên 97% trong năm 2022. Công tác giải phóng mặt bằng là khâu quan trọng nhất để thúc đẩy công tác xây dựng các công trình, dự án trọng điểm nhưng cũng là khâu có nhiều khó khăn hạn chế nên cần sự cố gắng của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện các chế độ chính sách bồi thường theo đúng quy định của Nhà nước.

Thứ 5: Trong công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường và giữ gìn trật tự đô thị cần rà soát, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sửa dụng đất đảm bảo hiệu quả và đồng bộ với quy hoạch phát triển của thành phố. Đặc biệt trong quản lý đất công phải có kế hoạch sử dụng hiệu quả, hợp lý. Kiên quyết xử lý các điểm buôn bán tự phát, lấn chiếm lòng đường vỉa hè. Tiến hành sơ kết thực hiện đề án thu phí vỉa hè để đánh giá, rút kinh nghiệm.

Thứ 6: Thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ phát triển hệ thống an ninh phúc lợi xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân thành phố từ nay đến năm 2025. Tập trung triển khai các giải pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân. Thực hiện đòng bộ các chính sách xã hội, giảm nghèo bền vững; Nâng cao chất lượng giáo dục; Các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể tập trung lo Tết nguyên đán cho người dân.

Thứ 7: Nâng cao năng lực, hiệu quả của bộ máy hành chính các cấp; đảy mạnh cải cách các thủ tục hành chính hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp; Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có chất lượng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, gương mẫu, tận tâm phục vụ nhân dan. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực để thành phố đạt chuẩn đô thị thông minh trong thời gian tới.

Thứ 8: Tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thực hiện các nhiệm vụ công tác quân sự địa phương, thực hiện chương trình phòng chống tội phạm. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Thứ 9: Không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; tiếp tục đẩy mạnh nhiệm vụ xây dựng chỉnh đốn đảng.

Thứ 10: Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường phát trienr đảng trên địa bàn dân cư; Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở.

Thứ 11: Nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh; tập trung nguồn lực giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, đẩy mạnh công tác phòng chóng tham nhũng, tiêu cực.

BTV Thành ủy Vũng Tàu yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị thành phố, các phường, xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương mình, khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện nội dung Chỉ thị này./.

                                                                                                  Tin: Bằng Lăng, BBT