Tự hào ngày Tháng Tư oanh liệt
07:41:00 | 29-04-2022

Tự hào ngày Tháng Tư oanh liệt

 

(Tượng đài liệt sĩ cầu Cỏ May)

Đến Tháng Tư ký ức lại ùa về

Cựu chiến binh F Sao Vàng thời đó

Bao kỷ niệm chất đầy trong trí nhớ

Cùng nhân dân đánh giặc ở Vũng Tàu

Nhớ những ngày quân dân cùng chiến đấu

Trận cam go giành giật cầu Cỏ May

Khách sạn Palace cho đến tận cuối ngày

30 tháng 4 ta mới giành chiến thắng

500 tên địch phải dương cờ trắng

Lũ lượt cúi đầu cùng kéo ra hàng

Vũng Tàu giải phóng tuy có muộn màng

Vẫn rộn ràng hòa cùng chung cả nước

47 năm còn hằn sâu trong ký ức

Người chiến binh còn sung sức năm nào

Được về đây thăm lại đất Vũng Tàu

Mãi tự hào ngày Tháng Tư oanh liệt./.

Thơ, ảnh: Trọng Chu, BBT