Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Vũng Tàu giải ngân vốn vay Học sinh – Sinh viên đầu tiên theo Nghị quyết số 11/NQ-CP
08:55:00 | 29-04-2022

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Vũng Tàu giải ngân vốn vay Học sinh – Sinh viên đầu tiên theo Nghị quyết số 11/NQ-CP

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Vũng Tàu vừa thực hiện giải ngân cho vay Học sinh – Sinh viên (HSSV) có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ.

 

Đối tượng được vay nhận tiền vốn vay tại trụ sở Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Vũng Tàu

Theo đó, tại trụ sở Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội thành phố, gia đình ông Lê Nguyên Khoảng thuộc diện hộ gia đình hộ cận nghèo chuẩn quốc gia khó khăn, địa chỉ thường trú tại số nhà 100/42/21 Bình Giã, phường 8 được Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội thành phố hỗ trợ vốn vay 20 triệu đồng (mỗi trường hợp 10 triệu đồng), với lãi suất 1,2%/năm, thời hạn cho vay tối đa 36 tháng giúp ông có điều kiện mua thiết bị máy vi tính phục vụ cho hai con học tập, giảm bớt khó khăn cho gia đình.

Theo Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội thành phố Vũng Tàu Trương Văn Mười, với tinh thần khẩn trương quyết liệt, Phòng giao dịch đã tham mưu cho UBND thành phố Vũng Tàu chỉ đạo UBND các Phường, xã, các phòng, ban, đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác các cấp trong việc tổ chức tuyên truyền chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ. Đồng thời, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác tích cực rà soát đối tượng, xác định nhu cầu vốn, sẵn sàng giải ngân kịp thời khi được giao vốn; đảm bảo công khai, minh bạch, sử dụng hiệu quả nguồn lực của Nhà nước, tránh trục lợi chính sách. Thông qua các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và UBND các phường, xã, Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội thành phố Vũng Tàu đã rà soát, giải ngân cho 39 đối tượng HSSV, với số tiền 390 triệu đồng là thành viên của hộ gia đình thuộc một trong các đối tượng: hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có mức sống trung bình hoặc hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 có nhu cầu mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến.

Thời gian tới, Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội thành phố Vũng Tàu tiếp tục phối hợp với các đơn vị, địa phương và hội, đoàn thể rà soát nhu cầu vay vốn để kịp thời giúp HSSV vay vốn để mua máy vi tính, thiết bị học tập và trang trải chi phí học tập. Đây là chương trình mang đậm tính nhân văn sâu sắc, giúp có các em HSSV có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận nguồn vốn chính sách mua các thiết bị thiết yếu phục vụ học tập, trở thành những công dân có ích cho xã hội./.

Tin, ảnh: Ngân hàng, BBT