Phường 7 tổ chức huấn luyện dân quân cơ động năm 2022
03:21:00 | 10-05-2022

Phường 7 tổ chức huấn luyện dân quân cơ động năm 2022

Ngày 06/5, Ban Chỉ huy Quân sự phường tổ chức huấn luyện dân quân cơ động. Đến dự có ông Vũ Xuân Hóa- PBT thường trực Đảng ủy phường, ông Trương Công Tiến - PCT.UBND phường, ông Nguyễn Hoàng Việt - Phó chỉ huy trưởng BCH quân sự phường, 09 khu đội trưởng và 28 dân quân cơ động phường.

Nội dung huấn luyện gồm: tập trung huấn luyện các nội dung như Quân sự chung, kỹ thuật chiến đấu dân quân tự vệ và chiến thuật của trung đội ngoài ra Ban CHQS phường chủ động tập trung trong việc huấn luyện các nội dung tham gia hội thao cấp thành phố tổ chức trong thời gian sắp tới.Các chiến sĩ còn được giáo dục chính trị pháp luật trong 3 ngày với các nội dung: Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; nhận thức về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; phòng chống âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; quan điểm, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước; công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân của dân quân cơ động; tình hình kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương; Luật DQTV năm 2019. Qua đó nhằm huấn luyện dân quân cơ động nắm chắc vị trí, chức năng, nhiệm vụ, các vấn đề cơ bản của đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về quốc phòng, an ninh, hiểu rõ âm mưu của các thế lực thù địch. Từng bước sử dụng thành thạo các loại vũ khí, nắm vững nguyên tắc chiến thuật, vận dụng sáng tạo trong xử lý tình huống, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ các mục tiêu tại chỗ và hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Buổi huấn luyện cũng là kinh nghiệm thực tế để các chiến sĩ dân quân cơ động quan sát, học hỏi, về thực hiện huấn luyện dân quân cơ động tại địa phương.

 

Ông Trương Công Tiến – PCT.UBND phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc, ông Trương Công Tiến - Phó chủ tịch UBND phường chỉ đạo Ban CHQS phường cần làm tốt công tác chuẩn bị từ kế hoạch, nội dung đến bố trí khu vực huấn luyên để vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện, hoạt động của lực lượng dân quân cơ động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, thực sự trở thành lực lượng nòng cốt trong tham gia giữ gìn an ninh quốc phòng và phòng chống thiên tai, dịch bệnh, xử lý tốt tình huống xảy ra, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.

Tin, ảnh: Hoài Thương, BBT