Thông báo Cuộc thi sáng tác
01:02:00 | 24-05-2022

Thông báo Cuộc thi sáng tác (logo) Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ của tỉnh Nghệ An.                         

Ngày 13/5/2022, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhận được Thông báo số 1128/TB-BTC của Ban tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng quảng trường Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An về việc tổ chức Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng Bác Hồ; Nhằm hỗ trợ về công tác tuyên truyền, Thành phố Vũng Tàu phổ biến đến các tổ chức, cá nhân sinh sống, làm việc trên địa bàn tỉnh biết và tham gia.

Thông qua cuộc thi, Ban tổ chức chọn mẫu biểu trưng (logo) có tính khái quát cao, chứa đựng giá trị bản sắc Quảng trường Hồ Chí Minh để làm biểu trưng (logo) chung trong công tác tuyên truyền, quảng bá về hình ảnh của Quảng trường Hồ Chí Minh.Tác phẩm dự thi được chọn làm biểu trưng sẽ sử dụng trên các ấn phẩm, quảng bá trên các pa nô, làm phù điêu, phù hiệu, vật lưu niệm,... phục vụ choviệc quảng bá về hình ảnh của Quảng trường Hồ Chí Minh.Biểu trưng (logo) Quảng trường Hồ Chí Minh là một tác phẩm mỹ thuật đồ họa ứng dụng, có tính khái quát và thẩm mỹ cao, mang dấu ấn Quảng trường Hồ Chí Minh. Dùng để sử dụng lâu dài và thể hiện trên các vật phẩm có chất liệu khác nhau.

 

Quy định về hồ sơ và tác phẩm dự thi thì số lượng tác phẩm dự thi là không hạn chế. Tác phẩm (biểu trưng) dự thi không được trùng lặp, gây nhầm lẫn với biểu trưng, biểu tượng, hình ảnh, nhãn hiệu của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Biểu trưng dự thi chưa được thừa nhận, công bố trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào khác. Mẫu biểu trưng dự thi thì mỗi bài dự thi phải thể hiện 01 mẫu thiết kế lớn và 01 mẫu thiết kế nhỏ trong cùng một trang giấy A4 (21cm x 29.7cm), in màu (logo thiết kế không được sử dụng quá 3 màu) trên nền trắng, không dòng kẻ, cụ thể: Mẫu thiết kế lớn là có kích thước (dài/rộng) không quá 15cm, in màu, đặtở chính giữa trang giấy.Mẫu thiết kế nhỏ là à bản thu nhỏ của mẫu thiết kế có kích thước (dài/rộng) không quá 3cm, in màu, đặt ở phía dưới, bên phải trang giấy (Không ghi bất kỳ ký hiệu nào khác ngoài 2 mẫu thiết kế trên). Mặt sau mỗi tác phẩm dự thi (góc bên phải) ghi một mã số gồm 5 chữ số do người dự thi tự chọn. Bản tóm tắt ý tưởng sáng tác mẫu biểu trưng: Một bản thuyết minh không quá 250 từ nêu tóm tắt về ý tưởng sáng tác có ghi mã số tự chọn. Đơn đăng ký dự thi (theo mẫu) phải được đặt trong phong bì dánkín, bên ngoài phong bì ghi các mã số tự chọn. Phong bì này sẽ được mở ra để biết tên tác giả sau khi Ban giám khảo xét chọn xong mẫu. (Mã số gồm 5 chữ số do người dự thi tự chọn phải thống nhất giữa bài dự thi, bản thuyết minh, đơn đăng ký dự thi và phong bì đựng đơn đăng ký dự thi). Ngoài hồ sơ theo quy định, các tác giả phải gửi kèm file ảnh và bản thuyết minh để thuận tiện cho việc đăng tải trên các trang thông tin điện tử, phục vụ trưng cầu ý kiến và bình chọn).

Về giải thưởng sẽ có  01 Giải nhất: 20.000.000 đồng và 04 Giải khuyến khích: 3.000.000 đồng (Kèm theo Giấy chứng nhận của Ban tổ chức)

Thời hạn gửi các tác phẩm dự thi: từ ngày 30/6/2022 đến hết ngày 30/8/2022 (tính theo dấu bưu điện). Ngoài phong bì ghi rõ Tác phẩm dự thi sáng tác biểu trưng Quảng trường Hồ Chí Minh. Thời gian tổng kết, trao giải: (dự kiến) cuối tháng 11/2022.

Địa điểm nhận tác phẩm dự thi: Tại Ban quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh (Số 02, Vương Thúc Mậu, P. Trường Thi, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An). Điện thoại: 02383.590.498; 0832.283.800./.

Tin: Kim Nguyễn, BBT