Công bố đường ranh giới ngoài của vùng biển 03 hải lý, vùng biển 06 hải lý của đất liền
07:00:00 | 06-06-2022

UBND thành phố Vũng Tàu vừa có văn bản triển khai Quyết định số 853/QĐ-BTNMT ngày 25/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố đường ranh giới ngoài của vùng biển 03 hải lý, vùng biển 06 hải lý của đất liền. Đây là cơ sở quan trọng trong việc phân định ranh giới giữa phạm vi điều chỉnh của pháp luật về đất đai và pháp luật về giao khu vực biển, giữa quản lý đất đai và quản lý khu vực biển.

Theo đó, Quyết định đã công bố chi tiết đường ranh giới ngoài của vùng biển 03 hải lý, vùng biển 06 hải lý của đất liền được thể hiện trên nền bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1:50.000, bao gồm 150 mảnh bản đồ; tọa độ chi tiết của đường ranh giới ngoài của vùng biển 03 hải lý, vùng biển 06 hải lý của đất liền được thể hiện trên bản đồ số và lưu trữ tại Cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường.

Bãi sau Vũng Tàu

Đồng thời bãi bỏ đường ranh giới ngoài cách đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm một khoảng cách 03 hải lý ban hành tại Quyết định số 1790/QĐ-BTNMT ngày 06/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành và công bố danh mục các điểm có giá trị đặc trưng 2 mực nước triều vùng ven biển và 10 đảo, cụm đảo lớn của Việt Nam; Bản đồ đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm và đường ranh giới ngoài cách đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm một khoảng cách 03 hải lý vùng ven biển Việt Nam.

Việc ban hành Quyết định trên có ý nghĩa rất quan trọng trong việc phân định ranh giới giữa phạm vi điều chỉnh của pháp luật về đất đai và pháp luật về giao khu vực biển, giữa quản lý đất đai và quản lý khu vực biển; trên cơ sở đó thực hiện các thủ tục giao đất, cho thuê đất, giao khu vực biển theo quy định pháp luật; từng bước hoàn thiện các quy định xác định thẩm quyền giao khu vực biển giữa Trung ương và địa phương.

Là địa phương giáp biển, thành phố Vũng Tàu tăng cường tuyên truyền Quyết định của Bộ trưởng Bộ TNMT sâu rộng đến người dân Thành phố, đặc biệt là ngư dân, người làm việc trên biển biết được đường ranh giới ngoài của vùng biển 03 hải lý, vùng biển 06 hải lý của đất liền để thực hiện việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vùng biển thiêng liêng của tổ quốc, ngăn chặn các hành vi vi phạm bất hợp pháp và khai thác tài nguyên đúng quy định của pháp luật./.

Tin, ảnh: Thắng Cảnh, BBT