Không để dịch covid quay trở lại
08:08:00 | 25-08-2022

Không để dịch covid quay trở lại

 

Thủ tướng Chính phủ đã đề ra

Khắp các địa phương đến mọi nhà

Dứt khoát không để dịch COVID

Quay lại hoành hành tại nước ta

Tháng 7 vừa rồi đã xẩy ra

Cả nước hơn 3 chục ngàn ca

Số lượng tử vong cùng đã có

Bởi thế không nên cứ lơ là

Omicron và các biến thể B,A…

Hiện đang bùng phát các quốc gia

Việt Nam cần đề cao cảnh giác

Không để Dịch quay lại nước ta

Thực hiện đầy đủ bốn mũi tiêm

Bao phủ vắc-xin khắp mọi miền

Trẻ già, trai gái không bỏ sót

Dịch bệnh COVID sẽ dẹp yên./.

Thơ: Trọng Chu, BBT