Nhiều kết quả đạt được trong công tác hỗ trợ việc làm, bảo đảm an sinh trong trạng thái bình thường mới tại Vũng Tàu
08:29:00 | 25-08-2022

Thời gian qua, đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống kinh tế - xã hội tại Việt Nam nói chung và thành phố Vũng Tàu nói riêng. Hoạt động sản xuất kinh doanh bị đình trệ dẫn đến doanh nghiệp phá sản hoặc ngừng sản xuất, lao động nghỉ việc... Trước bối cảnh đó, việc hỗ trợ việc làm, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân ngày càng trở nên cấp thiết. Thực hiện Kế hoạch hành động số 41/KH-UBND ngày 15/3/2022 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội Chương trình, từ đầu năm 2022 đén nay, thành phố Vũng Tàu đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các chính sách hỗ trợ giáo dục nghề nghiệp, giải quyết việc làm, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, phát triển kinh tế - xã hội, góp phần giảm nghèo bền vững, tạo đà cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 

Các tổ chức đoàn thể thành phố Vũng Tàu luôn quan tâm, hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn

 

Thực hiện chương trình hành động số 24-CTR/TU ngày 29/7/2022 của Thành ủy Vũng Tàu về thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của Nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn 2045; Thành phố đã khẩn trương hoàn thành việc hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID -19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, Quyết định số 1896/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 và Quyết định số 2558/QĐ-UBND ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Số người lao động người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động đã được phê duyệt 13.256 hồ sơ với tổng kinh phí 46.024.880.000 đồng, đã thực hiện chi 100%. Số người lao động ngưng việc đã được phê duyệt 1.547 hồ sơ với kinh phí 2.094.000.000 đồng, đã thực hiện chi 100%. Số người nhận hỗ trợ thuộc diện F0, F1 được phê duyệt: 30.179 lượt người với số tiền 28.336.520.000 đồng, trong đó hỗ trợ bổ sung cho trẻ em (dưới 16 tuổi) là 6.661 hồ sơ với số tiền 6.661.000.000 đồng. Thực hiện chi 30.046 lượt người với số tiền 27.719.050.000 đồng, số chưa chi 133 trường hợp với số tiền 3 617.470.000 đồng do các trường hợp trùng danh sách, các đối tượng đi khỏi địa phương không đến nhận tiền. Số hộ kinh doanh đã tiếp nhận 4.569 hồ sơ, đã được phê duyệt 3.750 hộ với tổng kinh phí 11.250.000.000 đồng, đã chi 3.547 hộ với số tiền 10.641.000.000 đồng. Còn 203 hộ trùng với các đối tượng khác nên UBND phường không thực hiện chi. Số lao động đã có quyết định phê duyệt hỗ trợ: 220.171 lượt với tổng kinh phí là 451.184.000.000 đồng; đã thực hiện chi 213.898 lượt người với số tiền 438.757.400.000 đồng. Số chưa chi nguyên nhân do một số người dân về quê chưa lên nhận, trùng lặp với các đối tượng khác nên UBND Phường, xã thu hồi không thực hiện chi.

Bên cạnh đó, thành phố Vũng Tàu đã thực hiện rà soát, dò trùng các loại đối tượng đề nghị hỗ trợ trên địa bàn phát hiện có 2.976 đối tượng trùng phải thu hồi với số tiền 8.813.350.000 đồng, tính đến thời điểm hiện tại đã thực hiện thu hồi 2.843 trường hợp với số tiền 8.452.000.000 đồng, hiện còn 133 trường hợp với số tiền 361.350.000 đồng đang tiếp tục thu hồi. Số chưa thu hồi được lý do các đối tượng đi khỏi địa phương, đã chết, không liên lạc được và một số trường hợp có hoàn cảnh khó khăn xin trả dần. Thực hiện tiếp nhận hồ sơ đăng ký lao động của các cơ sở dịch vụ trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, hướng dẫn các cơ sở thực hiện các chế độ cho người lao động theo đúng quy định. Phối hợp Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tuyên truyền 4 phiên giao dịch việc làm và các vị trí việc làm trống để người lao động được lựa chọn những công việc – nghề nghiệp phù hợp, tiếp xúc trực tiếp với các doanh nghiệp, các cơ sở đào tạo để được cung cấp đầy đủ các thông tin vế lĩnh vực lao động việc làm trong nước, xuất khẩu lao động, đào tạo nghề, bảo hiểm thất nghiệp…Đã phát 10.750 tờ rơi và đĩa tuyên truyền về phiên giao dịch việc làm và thông tin xuất khẩu lao động. Số lao động được giải quyết việc làm tăng thêm, ước đến nay đã giải quyết việc làm cho 1.487 lao động, tương đương 55% kế hoạch tỉnh giao, đạt 53,1% kế hoạch thành phố xây dựng.

Tính đến đầu 08/2022, trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, số người lao động thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp một lần, hàng tháng và hỗ trợ học nghề là 457 người với tổng số tiền là 1.970.000.000 đồng. Thực hiện tốt công tác giải quyết chế độ, chính sách đối với Người có công; chính sách đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đối với Người có công với cách mạng; thực hiện chi trợ cấp, thăm hỏi, hỗ trợ tết cho người có công với cách mạng, các đơn vị lực lượng vũ trang kịp thời và đầy đủ. Thực hiện chính sách trợ cấp xã hội, các đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo, người khuyết tật, người có thu nhập thấp và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt theo đúng quy định. Đây là việc làm có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm của chính quyền thành phố đến các hộ gia đình chính sách và người có công trên địa bàn thành phố Vũng Tàu. Thực hiện chính sách trợ cấp xã hội, các đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo, người khuyết tật, người có thu nhập thấp và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt theo đúng quy định. Quan tâm, chăm sóc, bảo vệ và tạo điều kiện cho người khuyết tật hoà nhập cộng đồng, vươn lên trong cuộc sống là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Nhận thức được điều này, thời gian qua, công tác chăm sóc, bảo vệ, giúp đỡ những người khuyết tật trên địa bàn thành phố Vũng Tàu luôn được các cấp, các ngành cũng như toàn thành phố quan tâm, với nhiều việc làm thiết thực, tạo điều kiện ngày càng tốt hơn cho người khuyết tật vơi bớt mặc cảm, vươn lên trong cuộc sống.

 

Theo đại diện lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Vũng Tàu thì: Thực hiện phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội trong trạng thái bình thường mới và đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, từ đầu năm 2022 đến nay, với sự nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự vào cuộc của các ngành, đoàn thể tại thành phố Vũng Tàu trong triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ việc làm, bảo đảm an sinh, đời sống của các hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Vũng Tàu từng bước được cải thiện, nhiều hộ đã nỗ lực vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh của thành phố. Trong thời gian tới, để thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, thành phố Vũng Tàu sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các chương trình, chính sách trên địa bàn, như: Tập trung hỗ trợ cho đối tượng yếu thế có việc làm, thu nhập ổn định; hỗ trợ vay vốn, cây trồng, vật nuôi... cho hộ nghèo, cận nghèo. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách trợ giúp xã hội từ các phường, xã đến thành phố; hướng dẫn các phường, xã rà soát đối tượng, nhằm chi trả kịp thời, đúng đối tượng, đúng chế độ chính sách.

 

Có thể thấy rằng, công tác hỗ trợ việc làm, bảo đảm an sinh với những hoạt động thiết thực chăm lo đời sống cho người nghèo của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn thành phố Vũng Tàu đã tạo sự lan tỏa sâu rộng và phát huy được tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng. Qua đó, góp phần thực hiện phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội trong trạng thái bình thường mới, san sẻ những khó khăn đối với các hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng yếu thế trong xã hội, giúp họ có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống. Đây là những việc làm mà các cấp, các ngành, các địa phương của thành phố Vũng Tàu thực hiện tốt lời dạy của Bác “Dân có giàu, nước mới mạnh”./.

                                                                                                  

Bài, ảnh: Lê Ngân, BBT