Những tháng cuối năm, Vũng Tàu quyết tâm vượt khó, nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng - an ninh 2022
01:54:00 | 27-09-2022

Năm 2022 là năm tăng tốc, làm bàn đạp cho việc thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Vũng Tàu lần thứ VII nhiệm kỳ 2020-2025. Vậy là 3/4 chặng đường thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 đã đi qua, các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương tại thành phố Vũng Tàu đã và đang quyết tâm, nỗ lực phấn đấu hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, hoàn thành sớm các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 2022 trong những tháng cuối năm.

Thành phố Vũng Tàu đã và đang thực hiện hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội; tập trung nguồn lực phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, hỗ trợ các doanh nghiệp khôi phục sản xuất, thúc đẩy tái mở cửa, nối lại các chuỗi cung ứng và thị trường lao động, nỗ lực hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu kinh tế-xã hội trong năm 2022, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu cho cả giai đoạn 2020-2025, đóng góp tích cực và lớn hơn nữa vào thành tựu chung của Tỉnh.

(Các doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp tại Vũng Tàu cũng đang nỗ lực phục hồi, phát triển kinh tế góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 2022)

Để huy động sức mạnh của toàn hệ thống chính trị, quyết tâm hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2022 đã đề ra, ngay đầu năm 2022, UBND thành phố Vũng Tàu đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc, các ban ngành, đoàn thể thành phố, UBND các phường xã trên địa bàn thành phố về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Trong năm 2022, thành phố Vũng Tàu đã và đang tập trung triển khai nhiều giải pháp phát triển kinh tế- xã hội, tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình kinh tế - xã hội của tỉnh, thành phố giai đoạn 2020 – 2025 và các chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII).

Sau 09 tháng thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2019, tuy còn gặp nhiều khó khăn nhưng Đảng bộ, chính quyền thành phố Vũng Tàu đã nỗ lực phấn đấu, đề ra nhiều giải pháp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, tạo chuyển biến mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực. Trong 9 tháng đầu năm 2022 tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố đã kiểm soát tốt, vì vậy các chỉ số phát triển kinh tế - xã hội đã thực sự khởi sắc trong bức tranh kinh tế - xã hội chung; các hoạt động thương mại, dịch vụ, vận tải, giá trị sản xuất công nghiệp, nông – ngư nghiệp trong 9 tháng đầu năm 2022 có sự phục hồi nhanh chóng và tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2021; nhu cầu người dân sử dụng các sản phẩm cũng như các dịch vụ lưu trú, ăn uống, vui chơi giải trí tăng mạnh; thu ngân sách trên địa bàn có nhiều khởi sắc, 9 tháng đầu năm đã đạt và vượt dự toán tỉnh giao. Đặc biệt là du lịch đang phục hồi và trở lại mạnh mẽ sau ảnh hưởng của dịch bệnh, đây là tín hiệu lạc quan, tạo động lực để ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố lấy đà tăng trưởng như trước khi có dịch xuất hiện; các lĩnh vực văn hóa, xã hội được chú trọng, đời sống người dân được nâng cao. Các hoạt động chăm lo đối tượng chính sách, người nghèo, người lao động được triển khai tích cực, hiệu quả; đảm bảo an ninh, an toàn cho mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố đó là một trong những điểm nổi bật trong 9 tháng đầu năm 2022 của thành phố Vũng Tàu.

Cụ thể, theo báo cáo UBND TP. Vũng Tàu, 9 tháng năm 2022, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 9 tháng năm ước đạt 5.593 tỷ đồng, đạt 85,64% kế hoạch, tăng 86,5% so với cùng kỳ. Thu ngân sách thực hiện 9 tháng năm 2022 đạt 3.667,013 tỷ đồng, đạt 98% so dự toán tỉnh giao. Chi ngân sách thực hiện 9 tháng năm 2022 đạt 1.428,570 tỷ đồng đạt 77% so với dự toán tỉnh giao. Trong năm 2022, thành phố Vũng Tàu được UBND tỉnh giao làm chủ đầu tư 56 công trình với tổng số vốn là 1.158,600 tỷ đồng. Tính đến ngày 19/9/2022 đã giải ngân đạt 607,769 tỷ đồng, tương đương 52,46%, ước giải ngân đến 31/01/2023 đạt 100% kế hoạch vốn năm 2022.

Tại hội nghị sơ kết tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng- an ninh 9 tháng năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm, ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND thành phố Vũng Tàu cho biết: Thời gian thực hiện nhiệm vụ của năm 2022 không còn nhiều, để chung sức, đồng lòng, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2022, thì các cơ quan, đơn vị, địa phương tại thành phố cần tiếp tục tập trung thi đua thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, tiết kiệm chi phí, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp góp phần phát triển kinh tế tư nhân; thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp, thủy sản, xây dựng trên địa bàn thành phố; Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; nâng cao chất lượng các hoạt động y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, đảm an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội. Bên cạnh đó, quyết tâm giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 và các năm tiếp theo gắn với bảo đảm chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công. Đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ đầu tư công nhằm đảm bảo chất lượng các công trình được giao nhiệm vụ chủ đầu tư; thực hiện có hiệu quả công tác quản lý đất đai, xử lý hồ sơ xây dựng trái phép về đất đai, vệ sinh môi trường. UBND các phường, xã chủ động phối hợp với các ngành chức năng liên quan phân công. Bên cạnh đó, thành phố phấn đấu xử lý hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 của Thành phố đạt trên 60%; thăng hạng điểm chỉ số của thành phố và các phường, xã; triển khai quyết liệt tiêm vắc xin mũi 3, mũi 4, đặc biệt chú trọng trẻ em chưa tiêm đủ 3 mũi; xây dựng kế hoạch hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Quý Mão 2023 bảo đảm vui tươi, phấn khởi.

Ngoài ra, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng - an ninh 2022, cơ quan, đơn vị, địa phương tại thành phố Vũng Tàu cần tuyên truyền, quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 25/5/2016 của Bộ chính trị với chuyên đề năm 2022 về: “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, hoạt động hiệu lực hiệu quả; Triển khai hiệu quả cuộc vận động “Đảng viên tình nguyện tham gia xây dựng đô thị văn minh”, rà soát công tác cán bộ để chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; Tiếp tục thực hiện lời kêu gọi của Đảng bộ thành phố Vũng Tàu “Toàn thể nhân dân thành phố và du khách bỏ rác đúng nơi quy định và chung tay chăm sóc, bảo vệ cây xanh” nhằm phấn đấu xây dựng thành phố Vũng Tàu là thành phố du lịch xanh, sạch, đẹp, văn minh, thân thiện, ấn tượng theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Vũng Tàu lần thứ VII đã đề ra; Đẩy mạnh thi đua thực hiện tốt công tác cải cách hành chính. Thực hiện sắp xếp tinh gọn bộ máy nhà nước, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW.

Chúng ta hy vọng rằng, với sự quyết tâm cao của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố, sự chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân, thành phố Vũng Tàu sẽ sớm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2022, tạo đà phát triển vững mạnh cho những năm tiếp theo, xây dựng thành phố Vũng Tàu ngày càng giàu mạnh./.

Bài, ảnh: Lê Ngân, BBT