Lịch công tác tuần từ ngày 12/12/2022 đến ngày 18/12/2022
08:48:00 | 12-12-2022

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

_________________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________________________________________

­­­

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 12/12/2022 ĐẾN NGÀY 18/12/2022

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

UBND TPVT

Đơn vị

chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

Lãnh đạo VP

CV

chuẩn bị

Thứ Hai

12/12

Sáng

- 07 giờ 30: Dự lễ chào cờ đầu tuần

Chủ tịch,

Các Phó Chủ tịch

VP,

Ban CHQS

Toàn thể CB, CC và người lao động

Sân trụ sở

HĐND-UBND TPVT

LĐVP

Đ/c Tiến

- 08 giờ 00: Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Vũng Tàu lần thứ 25 (mở rộng)

Đ/c Chủ tịch,

Đ/c Thuấn

VP

Theo GM số 709 ngày 07/12/2022 của Thành ủy

HT

76 TCĐ, P3

Đ/c Xuân

Đ/c Đỉnh

- 08 giờ 00: Dự tiếp và làm việc với Đoàn ĐB Quốc hội giám sát Trung tâm Y tế về công tác  huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng

Đ/c Hương

Trung tâm TTYT TPVT

Theo TB số 422/TB-ĐĐBQH ngày 25/11/2022

Trung tâm TYT TPVT

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 08 giờ 30: Dự họp nghe báo cáo góp ý hồ sơ quy hoạch nhóm cảng biển, bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu nước, vùng nước thời kỳ 2021 - 2030

TTr. UBND

P. QLĐT

Theo GM số 1267 ngày 10/12/2022 của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Xuân

Đ/c Châu

- 09 giờ 30: Dự họp nghe báo cáo tuyển dụng viên chức giáo dục

Đ/c Hương

P. NV,

P. GDĐT

Theo GM số 1267 ngày 10/12/2022 của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

Chiều

- 13 giờ 30: Dự Hội thảo Phát triển công nghiệp tỉnh BR-VT trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

TTr. UBND

P. KT

Theo GM ngày 02/12/2022

của UBND Tỉnh

Hội trường C1

TTHN tỉnh

Đ/c Đạt

Đ/c Cần

- 14 giờ 00: Nghe báo cáo tình hình xử lý các dự án chậm triển khai trên địa bàn tỉnh

Đ/c Thuấn

P. TCKH

Theo GM số 1263 ngày 09/12/2022

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Xuân

Đ/c Châu

- 15 giờ 30: Nghe báo cáo xác định nghĩa vụ tài chính dự án Chợ Du lịch Vũng Tàu

TTr. UBND

P. TCKH,

CCT VT-CĐ

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Xuân

Đ/c Châu


 

Thứ Ba

13/12

Sáng

- 08 giờ 00: Dự họp giao ban Thường trực Tỉnh ủy về tình hình thực hiện nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) trên địa bàn tỉnh)

Đ/c Hương

P. KT

Theo GM

của Tỉnh ủy

Phòng họp BTV

 Tỉnh ủy

Đ/c Đạt

Đ/c Cần

- 08 giờ 00: Dự buổi làm việc của Thường trực Thành ủy với Thường trực HĐND Thành phố về các nội dung trình tại Kỳ họp Thứ Bảy HĐND Thành phố, khóa VII, NK 2021-2026

Đ/c Chủ tịch

VP

Theo GM

của Thành ủy

Phòng họp Thành ủy

Đ/c Đạt

Đ/c Phượng

- 08 giờ 00: Làm việc với PV Báo Pháp luật liên quan đến công trình xây dựng và thu hồi Giấy CNQSD đất tại phường 5, thành phố Vũng Tàu

Đ/c Thuấn

P. TNMT,

P. QLĐT,

Chi nhánh VPĐKĐĐ

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Đạt

Các đ/c: Sỹ, Thương

Chiều

- 14 giờ 00: Họp Hội đồng sáng kiến thành phố Vũng Tàu

Đ/c Hương

P. KT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Đạt

Đ/c Cần

- 15 giờ 00: Dự họp BCS đảng UBND tỉnh nghe báo cáo tổng kết các Nghị quyết về phát triển KT-XH thành phố Vũng Tàu

Đ/c Thuấn

P. TCKH, P. QLĐT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Xuân

Các đ/c: Châu, Đỉnh

- 14 giờ 00: Dự họp Thường trực Thành ủy làm việc với đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự - Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh về công tác nhân sự

Đ/c Chủ tịch

P. NV

Theo GM

 của Thành ủy

Phòng họp Thành ủy

Đ/c Xuân

- 15 giờ 00: Họp Thường trực Thành ủy cho ý kiến:

1. Dự thảo Báo cáo kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố.

2. Các nội dung trình tại Kỳ họp Thứ Bảy HĐND TPVT

Đ/c Chủ tịch

VP

Theo GM

 của Thành ủy

Phòng họp Thành ủy

Đ/c Xuân

Đ/c Phượng

- 16 giờ 00: Dự họp TTr. UBND tỉnh nghe báo cáo xử lý khiếu nại vụ việc tại dự án Vườn Xuân

Đ/c Thuấn

P. QLĐT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Xuân

Đ/c Châu

- 18 giờ 00: Dự họp Thường trực Thành ủy cho chủ trương tổ chức kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Phường 12

Đ/c Chủ tịch

VP

Theo GM

 của Thành ủy

Phòng họp Thành ủy

Đ/c Xuân

Đ/c Đỉnh

Thứ Tư

14/12

Sáng

- 08 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo dự thảo quy định về tách thửa trên địa bàn tỉnh (thay thế QĐ số 15/2021/QĐ-UBND)

TTr. UBND

P. TNMT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (307)

Đ/c Bình

Đ/c Thương

- 08 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo kiểm điểm theo KL thanh tra số 103/KL-TTr ngày 14/6/2019 của Thanh tra tỉnh

Đ/c Thuấn

P. NV, PTNMT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (307)

Đ/c Xuân

Đ/c Phượng

- 08 giờ 00:  Dự thảo luận nhóm của Đại biểu HĐND thành phố, Kỳ họp thứ Sáu, Nhiệm kỳ 2021-2026

Đ/c Chủ tịch

VP

Theo TB số 200 ngày 09/11/2022 của HĐND TPVT

Hội trường UBND P 1

Đ/c Đạt

Đ/c Cần

- 08 giờ 00: Họp rà soát công tác chuẩn bị tổ chức Giải chạy Vũng Tàu City Trail lần I năm 2022

Đ/c Hương

P. VHTT

Theo GM
của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

Chiều

- 14 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo xử lý liên quan đến dự án Trung tâm hội nghị quốc tế và đào tạo khoa học công nghệ tại phường 10, TPVT

TTr. UBND

P. TNMT, P. QLĐT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (307)

Đ/c Bình

Đ/c Thương

- 14 giờ 00: Họp rà soát công tác tổ chức Kế hoạch chuyển đổi số trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

Đ/c Thuấn

Phòng GD&ĐT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 3

87 LTK

Đ/c Đạt

Đ/c Hiếu

- 14 giờ 00: Họp Hội đồng thẩm định đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu biệt thự du lịch và nhà ở cao cấp tại đồi Ngọc Tước, phường 8, thành phố Vũng Tàu đối với lô đất số 11, diện tích 370,0 m2 tại số 32 đường Thi Sách, phường 8, thành phố Vũng Tàu

Đ/c Chủ tịch,

Đ/c Thuấn

P. QLĐT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Xuân

Đ/c Châu

- 15 giờ 00: Xem xét đơn của bà Lê Thị Kim Vân liên quan thu hồi đất dự án đường Long Sơn - Cái Mép

Đ/c Thuấn

P. TNMT, TTPTQĐ

Theo GM

của UBND TPVT

PH 3

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Thương

- 15 giờ 00: Họp HĐTĐ thông qua báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Xây dựng, triển khai các dịch vụ, tiện ích thông minh phục vụ quản lý, giám sát xử lý vi phạm về trật tự ATGT và đảm bảo an ninh, TTATXH (GĐ1)

TTr. UBND

P. VHTT, P. TCKH

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (307)

Đ/c Xuân

Đ/c Hiếu

- 16 giờ 00: Làm việc với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các cơ quan liên quan về đánh giá truyền thông 2022 và kế hoạch truyền thông năm 2023 .

Đ/c Chủ tịch,
Đ/c Hương

P.VHTT,
TTVHTT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Xuân,

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 18 giờ 00: Nghe Phòng VHTT và Trung tâm VH&TT báo cáo công tác chuẩn bị Chương trình Countdown Chào năm mới 2023 và Chương trình bắn pháo hoa.

Đ/c Chủ tịch,
Đ/c Hương

P.VHTT,
TTVHTT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Xuân,

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 19 giờ 00: Họp Thường trực UBND thành phố nghe báo cáo các nội dung:

1. Tình hình giao đất tái định cư, đất ở mới và những khó khăn, vướng mắc đối với việc giao đất tại Khu tái định cư Long Sơn (giai đoạn 1), tại xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu.

2. Xem xét giải quyết đơn bà Nguyễn Thị Phượng dự án Khu tổ hợp hóa dầu miền nam.

3. Về đề xuất ban hành Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt đối với Tổng Công ty CP đầu tư và phát triển xây dựng do vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng xảy ra trên địa bàn phường Nguyễn An Ninh

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P.TNMT, TTPTQĐ TPVT, P.QLĐT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Xuân,

đ/c Bình

Các đ/c: Thương, Sỹ 

Thứ Năm

15/12

Sáng

- 08 giờ 00: Đi thăm và chúc mừng các tổ chức, chức sắc Công giáo và Tin lành nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2022

Đ/c Hương

PNV

Theo Thông báo

của UBND TPVT

Theo KH

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 08 giờ 00: Dự Hội nghị tổng kết công tác Dân vận của Thành ủy

Đ/c Thuấn

Ban

Dân vận

Theo GM

của Ban Dân vận

HT 76

TCĐ, P3

Đ/c Xuân

Đ/c Phượng

Chiều

- 14 giờ 00: Làm việc với Ban QLDA Chuyên ngành Giao thông tỉnh bàn về giải pháp, hướng giải quyết để đẩy nhanh tiến độ trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án: Nạo vét kênh Bến Đình, HTKT Khu Tái định cư Long Sơn (giai đoạn 2) theo chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

- 09 giờ 30: Nghe báo cáo kết quả thực hiện, khó khăn, vướng mắc thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại khu đất đấu giá quyền sử dụng đất Cù lao Bến Đình.

Đ/c Thuấn

P. TNMT, TTPTQĐ

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Thương 

Thứ Sáu
 

16/12

Sáng

- 08 giờ 00: Dự Khai mạc Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh BR-VT năm 2022

TTr. UBND

P. KT

Theo GM

của Sở Khoa học và Công nghệ

KS. Palace

TP Vũng Tàu

Đ/c Đạt

Đ/c Cần

- 08 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện Đề án 04 của Tỉnh uỷ về phát triển NN ứng dụng CNC

TTr. UBND

P. KT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Đạt

Đ/c Cần

- 08 giờ 30: Dự tiếp, làm việc với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

TTr. UBND

P. TCKH

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Xuân

Đ/c Châu

- 09 giờ 30: Họp Ban Chỉ đạo CTMTQG xây dựng NTM

Đ/c Hương

P. KT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Đạt

Đ/c Cần

- 10 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo tình hình thực hiện các dự án xã hội hoá lĩnh vực giáo dục và Y tế

TTr. UBND

P. TCKH

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Xuân

Đ/c Châu

- 10 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo kết quả rà soát một số nội dung liên quan đến Cty CP Vốn Thái Thịnh

TTr. UBND

P. TNMT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Bình

Đ/c Thương

Chiều

- 13 giờ 30: Dự Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng 3 trong phòng, chống dịch Covid-19 của Sư đoàn 302

TTr. UBND

VP

Theo GM

ngày 02/12/2022

của Sư đoàn 302

Sư đoàn 302

(Đồng Nai)

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 14 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện các bản án hành chính

Đ/c Thuấn

P. TNMT, TTPTQĐ

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Bình

Đ/c Thương

- 16 giờ 45: Dự Khai mạc Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh BR-VT năm 2022

TTr. UBND

P. KT

Theo GM

của Sở Khoa học và Công nghệ

KS. Palace

Đ/c Đạt

Đ/c Cần 

Thứ Bảy

17/12

Sáng

- 08 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT

P. TNMT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân,

Đ/c Đạt

Đ/c Nhân

Chiều

-14 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT

P. TNMT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân,

Đ/c Bình

Đ/c Nhân

- 16 giờ 00: Dự lễ Khai mạc Giải chạy Vũng Tàu City Trail lần I năm 2022.

Đ/c Hương

Đ/c Thuấn

P. VHTT

Theo GM

 của BTC

Số 01 Bacu

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng 

Chủ Nhật

18/12

Sáng

- 04 giờ 00: Tham dự Giải chạy Vũng Tàu City Trail lần I năm 2022.

Đ/c Hương

P.VHTT

Theo KH

Số 01 Bacu

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 07 giờ 30: Dự Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 (Kỳ họp thứ Bảy) HĐND thành phố Vũng Tàu khóa VII, NK 2021-2026 (cả ngày)

Đ/c Chủ tịch,

Các Phó Chủ tịch

VP

Theo GM

của HĐND TPVT

HT 76

TCĐ, P3

Đ/c Xuân

Đ/c Đạt

Đ/c Phượng

- 08 giờ 00: Dự Lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” của Trung đoàn 261

TTr. UBND

VP

Theo GM của Trung đoàn 261

104/1 Nguyễn Thiện Thuật

Đ/c Đạt

Đ/c Sỹ

- 08 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT

P. TNMT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân,

Đ/c Đạt

Đ/c Nhân

Chiều

-14 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT

P. TNMT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân,

Đ/c Bình

Đ/c Nhân

* Lịch công tác tuần có thể thay đổi.

Nơi nhận:

- TTr. Thành ủy Vũng Tàu (b/c);

- TTr. HĐND, UBND TPVT (b/c);

- Văn phòng Thành ủy Vũng Tàu;

- Chánh Văn phòng, PCVP HĐND & UBND TPVT;

- UBND các phường, xã;

- Bộ phận Chuyên viên HC-TH;

- Ban Tiếp công dân TPVT;

- Ban Biên tập Trang TTĐT TPVT;

- Bộ phận phục vụ;

- Lưu: VT, TH.

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

Trần Thị Xuân