Công bố Quy trình nội bộ TTHC cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền tham mưu, giải quyết của phòng LĐTB-XH
05:04:00 | 25-12-2022

Ngày 22/11/2022, UBND thành phố Vũng Tàu ban hành Quyết định số 13132/QĐ-UBND ban hànhQuy trình nội bộ 06 thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền tham mưu, giải quyết của phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Vũng Tàu, cắt giảm: 06 TTHC/13 TTHC, Trang Thông tin điện tử thành phố Vũng Tàu trân trọng đăng tải nội dung Quyết định số 13132/QĐ-UBND như sau:

01 thủ tục Thăm viếng mộ liệt sĩ thuộc lĩnh vực Người có công có thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc cắt giảm 40% còn 03 ngày làm việc (Quyết định số 1239/QĐ-UBND ngày 18/4/2022 của UBND tỉnh BR-VT; Quyết định số 3217/QĐ-UBND ngày 17/10/2022 của UBND tỉnh BR-VT)

05 thủ tục thuộc lĩnh vực Bảo trợ xã hội: (1) thủ tục  Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội có thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc cắt giảm còn 2,5 ngày làm việc (Quyết định số 697/QĐ-UBND ngày 26/3/2019 của UBND tỉnh BR-VT quy định 05 ngày); (2) Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền phòng Lao động – Thương binh và Xã hội có thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc cắt giảm còn 7,5 ngày làm việc (Quyết định số 697/QĐ-UBND ngày 26/3/2019 của UBND tỉnh BR-VT quy định 15 ngày); (3) Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của phòng Lao động – Thương binh và xã hội  có thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc cắt giảm còn 7,5 ngày làm việc (Quyết định số 1089/QĐ-UBND ngày 04/5/2018 quy định 15 ngày làm việc); (4) Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp có thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc cắt giảm còn 7,5 ngày làm việc (Quyết định số 1089/QĐ-UBND ngày 04/5/2018 quy định 15 ngày làm việc); (5) Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có thời gian giải quyết: 6 ngày làm việc. Trong đó, thời gian giải quyết của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội là 2,5 ngày  cắt giảm 50% còn 1,25 ngày làm việc (Quyết định số 697/QĐ-UBND ngày 26/3/2019 của UBND tỉnh BR-VT và Quyết định số  1831/QĐ-UBND ngày 06/7/2021 của UBND tỉnh BR-VT quy định 6 ngày làm việc)

 

Tin: Hiếu Nguyễn BBT

(Nguồn: Quyết định số 13132/QĐ-UBND)