Công bố danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
06:26:00 | 28-12-2022

 

Ngày 19/12/2022, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 3860/QĐ-Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Theo đó, UBND tỉnh công bố danh mục 17 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

 

Xem chi tiết Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung  vui lòng nhấp vào đây để xem

 

Nội dung chi tiết của thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch được thực hiện theo Quyết định số 2228/QĐ-BTP ngày 14 tháng 11 năm 2022 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp./.

 

Tin: Hiếu Nguyễn

(Nguồn Quyết định số 3861/QĐ-UBND)