Lịch công tác tuần từ ngày 02/01/2023 đến ngày 08/01/2023
04:35:00 | 03-01-2023

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

_________________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________________________________________

­­­

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 02/01/2023 ĐẾN NGÀY 08/01/2023

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

UBND TPVT

Đơn vị

chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

Lãnh đạo VP

CV

chuẩn bị

Thứ Hai

02/01

- Nghỉ bù Tết Dương lịch


 

Thứ Ba

03/01

Sáng

- 08 giờ 00: Dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương tổng kết công tác năm 2022 và triển khai Kết luận của Trung ương, Nghị quyết của Quốc hội Khoá XV về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 (cả ngày)

Đ/c Chủ tịch

P. TCKH

Theo GM số 1359 ngày 29/12/2022

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Xuân

Đ/c Đỉnh

Chiều

- 14 giờ 00: Dự họp BTC Hội Báo Xuân 2023

TTr. UBND

P. VHTT, TTVHTT

Theo GM số 82/CV-HNB ngày 25/12/2022

VP Hội Nhà Báo tỉnh

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 15 giờ 00: Dự họp hội đồng thi đua khen thưởng xem xét đánh giá tổ chức đảng, đảng viên và cá nhân lãnh đạo, quản lý

TTr. UBND

VP

Theo GM

của Thành ủy

Phòng họp Thành ủy

Đ/c Xuân

Đ/c Phượng

- 18 giờ 45: Họp Thường trực UBND thành phố xem xét, cho ý kiến liên quan các nội dung, cụ thể:

1. Nghe báo cáo về trợ cấp tết Nguyên đán năm 2023

2. Việc giải quyết đơn bà Nguyễn Thị Phượng dự án Khu tổ hợp hóa dầu miền nam.

3. Về đề xuất cập nhật Phương án phân vùng đất đai tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

4. Về báo cáo đề xuất Chủ tịch UBND Tỉnh ban hành Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt đối với Tổng Công ty CP đầu tư và phát triển xây dựng do vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng xảy ra trên địa bàn phường Nguyễn An Ninh.

5. Về việc xử lý các trường hợp vi phạm hành chính về đất đai, xây dựng tại khu vực trên núi, dưới biển thuộc địa bàn các phường 1, 2, 4, 5, Thắng Nhì.

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P.TNMT, TTPTQĐ TPVT, P.QLĐT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Xuân, Đ/c Bình

Các đ/c: Thương, Sỹ, Châu

Thứ Tư

04/01

Sáng

- 08 giờ 00: Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân tộc năm 2022; Sơ kết 01 năm thực hiện CTMTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 1 từ 2021 - 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

TTr. UBND

VP

Theo GM

của UBND tỉnh

Uỷ ban

MTTQVN tỉnh BR-VT

Đ/c Đạt

Đ/c Đỉnh

- 08 giờ 00: Tham gia Ban Chỉ đạo 09-16 Thành phố đi kiểm tra thực tế sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch

TTr. UBND

P. QLĐT, P. VHTT

Theo GM

của Thành ủy

Theo KH

Đ/c Đạt

Đ/c Sỹ

- 08 giờ 00: Hội đồng thẩm định:

1. Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở tái định cư Bàu Trũng, phường Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu

2. Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Cụm tiểu thủ công nghiệp và Đô thị Phước Thắng, phường 12, thành phố Vũng Tàu

3. Đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu du lịch biển Blue Sapphire resort (khu A), phường 10, thành phố Vũng Tàu

Đ/c Chủ tịch,

Đ/c Thuấn

P. QLĐT

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Xuân

Đ/c Châu

- 08 giờ 00: Làm việc với lãnh đạo Trung tâm VHTTTT về công tác chuẩn bị các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân năm 2023

Đ/c Hương

TTVHTT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 3

87 LTK

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

Chiều

- 14 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị Tết và kế hoạch tổ chức các sự kiện, lễ hội giai đoạn 2023 – 2025 trên địa bàn tỉnh

Đ/c Hương

P. VHTT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 15 giờ 00: Dự họp Thường trực Thành ủy cho ý kiến về các nội dung:

1. Thực hiện nhất thể hoá chức danh Trưởng Ban Dân vận Thành ủy đồng thời là Chủ tịch UB. MTTQ VN Thành phố.

2. Xem xét đánh giá tổ chức đảng và đánh giá cán bộ lãnh đạo quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Thành uỷ quản lý năm 2022

Đ/c Chủ tịch

P. NV, VP

Theo GM

của Thành ủy

Phòng họp Thành ủy

Đ/c Xuân

Đ/c Phượng

- 16 giờ 00: Dự họp Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến:

1. Thực hiện nhất thể hoá chức danh Trưởng Ban Dân vận Thành ủy đồng thời là Chủ tịch UB. MTTQ VN Thành phố.

2. Xem xét đánh giá tổ chức đảng và đánh giá cán bộ lãnh đạo quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Thành uỷ quản lý năm 2022

Đ/c Chủ tịch,

Đ/c Thuấn

P. NV, VP

Theo GM

của Thành ủy

Phòng họp Thành ủy

Đ/c Xuân 

Thứ Năm

05/01

Sáng

- 08 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chuyển đổi số, đô thị thông minh

Đ/c Thuấn

VP,

P. QLĐT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Xuân

Đ/c Hiếu

- 08 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ: Ông Vũ Văn Đại, Phường Rạch Dừa

Đ/c Chủ tịch

P. TNMT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Vinh

- 08 giờ 00: Dự họp Thường trực Thành ủy làm việc với UB. MTTQVN Thành phố về công tác chuẩn bị tổ chức Chương trình họp mặt các đại biểu chức sắc tôn giáo, tín ngưỡng dân gian nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 và lễ ký kết giao ước giữa Đảng bộ, chính quyền Thành phố với các tổ chức tôn giáo trên địa bàn về chung tay xây dựng thành phố Vũng Tàu là đô thị văn minh.   

Đ/c Hương

P. NV,

 P. QLĐT

Theo GM

của Thành ủy

Phòng họp Thành ủy

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 09 giờ 30:  Dự họp Thường trực Thành ủy làm việc với Văn phòng Thành ủy, Ban Tổ chức Thành ủy về công tác chuẩn bị tổ chức Chương trình họp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo Thành phố qua các thời kỳ

Đ/c Chủ tịch

VP, P. NV

Theo GM

 của Thành ủy

Phòng họp Thành ủy

Đ/c Xuân

Đ/c Phượng

Chiều

- 13 giờ 30: Dự họp nghe báo cáo chủ trương xây dựng Nghị quyết ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đ/c Hương

P. GDĐT, P. TCKH

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 14 giờ 00: Dự Hội nghị triển khai Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 20/12/2022 của Thành ủy Vũng Tàu về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

TTr. UBND

VP

Theo GM

 của Thành ủy

HT

76, TCĐ

Đ/c Xuân

- 14 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ: Ông Lê Thanh Thính, Phường 2

Đ/c Chủ tịch

P. TNMT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Vinh

- 15 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ: Ông Vũ Văn Đại, Phường Rạch Dừa

Đ/c Chủ tịch

P. TNMT, TTPTQĐ

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Vinh

- 14 giờ 30: Dự họp nghe báo cáo việc ban hành Quy định phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh

Đ/c Hương

P. NV

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (307)

Đ/c Đạt

Đ/c Phượng

- 15 giờ 30: Dự tổng kết ngành VH&TT, khen thưởng và trao giải thể thao cho VĐV đạt thành tích xuất sắc năm 2022

TTr. UBND

Sở VH&TT

Theo GM

của Sở VH &TT

Trung tâm TDTT tỉnh

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 16 giờ 00: Họp Thường trực UBND thành phố xem xét, cho ý kiến liên quan các nội dung, cụ thể:

1. Báo cáo đầu kỳ Đồ án rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể ngành giao thông vận tải thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 – Hạng mục: Ðường thủy nội địa;

2. Việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ liên quan dự án Đường sách tại khu vực công viên Quang Trung, thành phố Vũng Tàu.

3. Phê duyệt điều chỉnh giảm nguồn thu ngân sách được hưởng 100% (thu rác hộ gia đình) năm 2022 và giảm nguồn chi ngân sách thường xuyên năm 2022 (chi phục vụ thu gom rác) các phường, xã năm 2022

4. Kế hoạch thực hiện năm chỉnh trang đô thị

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. QLĐT,

P. TCKH

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Xuân

Đ/c Châu 

Thứ Sáu
 

06/01

Sáng

08 giờ 00: Tổng kết Tổng kết công tác năm 2022 của Ban chỉ đạo 138 thành phố Vũng Tàu

Đ/c Hương

CATPVT

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 08 giờ 00: Tiếp công dân - Linh mục Trần Thanh Tuấn liên quan Giáo xứ Vũng Tàu

Đ/c Thuấn

P. TN&MT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Đạt

Các đ/c: Vinh,  Sỹ

Chiều

- 14 giờ 00: Làm việc với lãnh đạo Phòng Kinh tế về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2023

Đ/c Hương

P. KT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 3

89 LTK

Đ/c Đạt

Đ/c Cần

- 14 giờ 00: Thông qua Kế hoạch triển khai nhiệm vụ trọng tâm chuyển đổi năm 2023 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu

Đ/c Thuấn

P. VHTT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Đạt

Đ/c Hiếu 

Thứ Bảy

07/01

Sáng

- 08 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT

P. TNMT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân,

Đ/c Đạt

Đ/c Nhân

Chiều

-14 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT

P. TNMT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân,

Đ/c Bình

Đ/c Nhân 

Chủ Nhật

08/01

Sáng

- 08 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT

P. TNMT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân,

Đ/c Đạt

Đ/c Nhân

Chiều

-14 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT

P. TNMT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân,

Đ/c Bình

Đ/c Nhân

* Lịch công tác tuần có thể thay đổi.

Nơi nhận:

- TTr. Thành ủy Vũng Tàu (b/c);

- TTr. HĐND, UBND TPVT (b/c);

- Văn phòng Thành ủy Vũng Tàu;

- Chánh Văn phòng, PCVP HĐND & UBND TPVT;

- UBND các phường, xã;

- Bộ phận Chuyên viên HC-TH;

- Ban Tiếp công dân TPVT;

- Ban Biên tập Trang TTĐT TPVT;

- Bộ phận phục vụ;

- Lưu: VT, TH.

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

Trần Thị Xuân