Triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2023
06:05:00 | 24-01-2023

Các vùng đất ngập nước có vai trò rất quan trọng trong việc cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho con người, từ lọc nguồn nước và cung cấp nước, đến bảo vệ chúng ta khỏi bão và lũ lụt, duy trì đa dạng sinh học và lưu trữ carbon. Ngày Đất ngập nước Thế giới nhằm mục đích nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác động của các vùng đất ngập nước đối với nhân loại và hành tinh, để thúc đẩy các hành động dẫn đến việc bảo tồn, sử dụng hợp lý và phục hồi chúng.

Các vùng đất ngập nước đang biến mất nhanh gấp ba lần so với rừng và hơn 35% diện tích đất ngập nước đã bị suy thoái hoặc biến mất tính từ năm 1970. Trước thực trạng trên, Ban thư ký Công ước Ramsar đã đề nghị các quốc gia hưởng ứng, tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Đất ngập nước Thế giới vào ngày 02 tháng 02 năm 2023 với chủ đề “Hãy phục hồi đất ngập nước ngay từ hôm nay - Hơn 35% diện tích đất ngập nước tự nhiên đã bị mất trong 50 năm qua. Lựa chọn, tiếng nói và hành động của bạn thúc đẩy xu hướng phục hồi đất ngập nước” (It’s time for wetland restoration - More than 35% of natural wetlands have been lost in the last 50 years. Your choices, your voice and your actions can trigger a restoration trend) nhằm nêu bật nhu cầu cấp thiết phải ưu tiên phục hồi các vùng đất ngập nước và kêu gọi tất cả mọi người thực hiện các hành động để phục hồi đất ngập nước bị suy thoái.

Các ngành, địa phương nghiên cứu, tích hợp nội dung về bảo vệ giá trị đất ngập nước, quản lý và phục hồi các vùng đất ngập nước vào các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án của ngành, địa phương mình quản lý; tăng cường đầu tư, thực hiện tốt công tác bảo tồn, quản lý và phục hồi các vùng đất ngập nước để góp phần ngăn chặn các cuộc khủng hoảng khí hậu, bảo tồn đa dạng sinh học.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể cán bộ quản lý, nhân viên, người lao động tại đơn vị về giá trị và tầm quan trọng của các vùng đất ngập nước đối với sự sống của con người và thiên nhiên, tăng cường nhận thức về các mối đe dọa chính đối với hệ sinh thái đất ngập nước, đồng thời kêu gọi tất cả cùng cam kết bảo vệ, sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước, tăng cường quản lý, phục hồi đất ngập nước.

Tiến hành các hoạt động truyền thông phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị hoặc phát động các phong trào gắn với chủ đề Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2023. Các tài liệu về chủ đề Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2023, các hoạt động kỷ niệm Ngày Đất ngập nước Thế giới trong năm 2023 của các địa phương được đăng ký và đăng tải tại trang thông tin điện tử của Công ước Ramsar:

https://www.worldwetlandsday.org

hoặc Trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu:

https://sotnmt.bariavungtau.gov.vn

(Nguồn: Văn bản số 151/SDL-QLPTDL, Tuệ Lâm, BBT)