Vũng Tàu: Tạo khí thế thi đua, triển khai thực hiện các nhiệm vụ ngay sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.
06:35:00 | 29-01-2023

Đó là chỉ đạo của ông Trần Đình Khoa – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu tại buổi họp mặt đầu Xuân Quý Mão 27/01/2023 vừa qua. Ông kêu gọi cán bộ, đảng viên, công chức quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao trong năm. Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, ngay trong những ngày làm việc đầu tiên của năm mới Quý Mão 2023, các cơ quan, đơn vị, phòng ban của thành phố Vũng Tàu cần đảm bảo đủ quân số làm việc, tất cả cán bộ, viên chức, công chức đi làm đúng giờ, phục vụ các tổ chức, doanh nghiệp và người dân đến liên hệ công tác với quyết tâm cao thi đua hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch năm 2023 đề ra ngay từ đầu năm.

Năm 2022 vừa qua là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo tiền đề thực hiện các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025; bên cạnh những thuận lợi, bối cảnh thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, tác động mạnh đến nền kinh tế toàn cầu như xung đột Nga – Ukraina đã tác động đến thị trường, giá cả hàng hóa, xăng dầu hiện nay có giảm nhưng còn ở mức cao ảnh hưởng đến tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống người dân. Trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, căn cứ các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND Tỉnh, UBND Tỉnh, Thành phố Vũng Tàu đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, vừa thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, vừa tổ chức phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả. Tình hình kinh tế - xã hội của thành phố đã khởi sắc hơn, hoạt động sản xuất, kinh doanh từng bước được phục hồi; sản xuất công nghiệp và hầu hết các ngành dịch vụ, du lịch đạt được nhiều kết quả cao; các hoạt động văn hóa, xã hội được triển khai theo kế hoạch. Thành phố Vũng Tàu đang hân hoan chào đón năm mới 2023.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố trong năm 2023, ngay sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, lãnh đạo thành phố Vũng Tàu kêu gọi và đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn thành phố và Chủ tịch UBND các phường, xã tiếp tục quán triệt, triển khai, tuyên truyền sâu rộng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong nhận thức, tư tưởng, làm cho thi đua thực sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm và việc làm thường xuyên của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi đơn vị, cá nhân, ký cam kết trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị năm 2023. Huy động và phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội, tạo động lực góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, thành phố Vũng Tàu lần thứ VII.

Trong năm 2023, thành phố sẽ bám sát các Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và HĐND thành phố về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 24-NQ/TU ngày 07/10/2022 của Bộ Chính trị về “Phát triển thành phố Vũng Tàu thành trung tâm du lịch chất lượng cao đẳng cấp quốc tế”, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều hành của các cấp chính quyền, ưu tiên đầu tư phát triển chính quyền số, tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả các giải pháp để phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2023; tiếp tục nâng cao chất lượng các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và đào tạo, y tế, đảm bảo an sinh xã hội, chỉ đạo nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các tình huống, không để bị động, bất ngờ, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Ngay sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, phường xã cần tập trung các giải pháp, xây dựng mục tiêu cụ thể phù hợp với nhiệm vụ chính trị và đặc thù ở mỗi địa phương mình, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023; Tập trung nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế tuyến cơ sở, trạm y tế lưu động; tập trung công tác phòng chống dịch tại KCN, cảng cá. Lãnh đạo thành phố Vũng Tàu yêu cầu các cơ quan liên quan cần kịp thời tháo gỡ vướng mắc, tồn tại để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt cần có các giải pháp quyết liệt hơn trong công tác giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình trọng điểm của thành phố; lập lại trật tự xây dựng; chấn chỉnh và lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè và chỉnh trang đô thị; xử lý các điểm buôn bán tự phát lấn chiếm lòng, lề đường; tập trung chăm lo Tết Nguyên đán cho nhân dân thành phố, không để bất kỳ người dân nào không có Tết.

Ngay sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, căn cứ chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2023, các phòng, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị phường, xã thuộc thành phố tiếp tục nỗ lực, khắc phục khó khăn, thử thách để hoàn thành sớm các mục tiêu, kế hoạch được giao; đặc biệt cần phối hợp tốt giữa phòng chuyên môn và phường xã trong việc giải quyết thủ tục hành chính, nhất là trong lĩnh vực đất đai; triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thuế, tăng cường công tác kiểm tra chống thất thu thuế; thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các vi phạm trong lĩnh vực đất đai, vi phạm trật tự đô thị; xây dựng các kế hoạch tuyên truyền, tổ chức và phối hợp tổ chức các hoạt động chào mừng, kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đất nước, tỉnh và thành phố...Thực hiện đồng bộ, chặt chẽ các bước tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2023, đảm bảo hoàn thành 100% chỉ tiêu giao.

Năm 2023, thành phố Vũng Tàu tiếp tục chung sức, đồng lòng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, thành phố lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng; đẩy mạnh cải cách hành chính; phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới… Thành phố cũng cần triển khai hiệu quả, thành công chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước. Song song đó, cần tập trung nguồn lực phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ các doanh nghiệp khôi phục sản xuất; phát triển kinh tế phải luôn gắn liền với mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, nhất là trên các mặt văn hóa, y tế, giáo dục, việc làm và nhà ở...Tăng cường đầu tư cho khoa học công nghệ, thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ; nhanh chóng thúc đẩy hoàn thành mục tiêu xây dựng Vũng Tàu trở thành đô thị thông minh; cần làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của người dân.

Tại buổi họp mặt đầu Xuân năm mới Quý Mão 2023 vừa qua, ông Trần Đình Khoa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu đã đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương của thành phố ra sức thi đua, triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng ngay từ những ngày đầu năm mới. Trong năm 2023, thành phố sẽ tập trung tối đa nguồn nhân lực và các giải pháp để tổ chức thực hiện khẩn trương các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các khâu đột phá, các chương trình và mục tiêu trọng điểm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của năm. Chúng ta tin rằng, các phường, xã, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn thành phố Vũng Tàu với tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, khơi dậy khát vọng phát triển, thích ứng linh hoạt, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2023, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng thành phố Vũng Tàu phát triển bền vững./.

Bài: Lê Ngân, BBT