Lịch công tác tuần từ ngày 30/01/2023 đến ngày 05/02/2023
02:43:00 | 31-01-2023

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

_________________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________________________________________

­­­

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 30/01/2023 ĐẾN NGÀY 05/02/2023

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

UBND TPVT

Đơn vị

chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

Lãnh đạo VP

CV

chuẩn bị

Thứ Hai

30/01

Sáng

- 07 giờ 30: Dự lễ chào cờ đầu tuần

Chủ tịch,

Các Phó Chủ tịch

VP,

Ban CHQS

Toàn thể CB, CC và người lao động

Sân trụ sở

HĐND-UBND TPVT

LĐVP

Đ/c Tiến

- 08 giờ 00: Dự họp giao ban Thường trực Tỉnh uỷ về tình hình Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

Đ/c Thuấn

P. TCKH, P. VHTT

Theo GM số 846 ngày 19/01/2023

 của Tỉnh ủy

Văn phòng

Tỉnh ủy

Đ/c Xuân

Đ/c Đỉnh

Chiều

- 14 giờ 00: Nghe báo cáo tình hình triển khai các dự án và nhiệm vụ liên quan đến công việc của tỉnh trong tuần

Đ/c Thuấn

Các Cơ quan, đơn vị

Theo GM số 42 ngày 29/01/2023

 của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Xuân

Các đ/c: Châu, Cường


 

Thứ Ba

31/01

Sáng

- 08 giờ 30: Dự họp nghe báo cáo tiến độ dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Đ/c Thuấn

P. QLĐT

Theo GM

 của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Xuân

Đ/c Châu

Chiều

- 14 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo tiến độ và kế hoạch thực hiện dự án Công viên Bàu Sen, thành phố Vũng Tàu; dự án Khu Công viên văn hóa - đô thị mới Bàu Trũng, phường Nguyễn An Ninh, TPVT

Đ/c Thuấn

P. TCKH, P. TNMT, Ban QLDA ĐTXD 1

Theo GM

 của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Xuân

Đ/c Châu

- 14 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo bổ sung vị trí nhà ga cuối đường sắt Biên Hoà – Vũng Tàu

TTr. UBND

P. QLĐT

Theo GM

 của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Xuân

Đ/c Châu

Thứ Tư

01/02

Sáng

- 08 giờ 00: Làm việc với UBND các phường, xã về công tác chuẩn bị Hội trại tòng quân năm 2023

Đ/c Hương

BCHQSTP, Thành Đoàn

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Đạt

Đ/c Sỹ

- 08 giờ 20: Dự họp giao ban Thường trực Tỉnh ủy

Đ/c Thuấn

P. TCKH, P. TNMT

Theo GM số 843 ngày 19/01/2023

của Tỉnh ủy

Văn phòng

Tỉnh ủy

Đ/c Xuân

Đ/c Châu

Chiều

- 14 giờ 00: Dự họp Ban Chỉ đạo chuyển đổi số và Đề án 06

TTr. UBND

P. VHTT, CA TPVT

Theo GM

 của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Đạt

Đ/c Cường

- 14 giờ 00: Dự buổi làm việc của Thường trực Thành ủy với Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ năm 2023

Đ/c Thuấn

TPTQĐ TPVT

Theo GM

của Thành ủy

Phòng họp Trụ sở TTPTQĐ TPVT

Đ/c Bình

Đ/c Thương


 

Thứ Năm

02/02

Sáng

- 06 giờ 45: Dự lễ dâng hương Đài tưởng niệm và Đền thờ Liệt sĩ thành phố Vũng Tàu nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

các Phó Chủ tịch

Phòng LĐTBXH, P.VHTT

Theo TB

của UBND TPVT

Đài tưởng niệm và Đền thờ Liệt sĩ

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

- 08 giờ 00: Dự buổi làm việc của Thường trực Thành ủy với Phòng Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ năm 2023

TTr. UBND

P. TNMT

Theo GM

của Thành ủy

Phòng họp Trụ sở Phòng TNMT

Đ/c Bình

Đ/c Thương

- 08 giờ 30: Dự họp Tập thể UBND tỉnh thông qua các Đồ án điều chỉnh quy hoạch trên địa bàn tỉnh (cả ngày)

Đ/c Thuấn

P. QLĐT

Theo GM

 của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Xuân

Đ/c Châu

Chiều

- 14 giờ 30: Dự họp Thường trực Thành ủy làm việc với Ban Dân vận Thành ủy, UB.MTTQVN Thành phố và các đoàn thể chính trị - xã hội về việc:

1. Việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu thi đua của Tỉnh liên quan đến khối, ngành phụ trách

2. Việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu thi đua của Thành phố trên cơ sở Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 20/12/2022 của Thành ủy về phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Đ/c Hương

P. NV

Theo GM

 của Thành ủy

Phòng họp Thành ủy

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng 

Thứ Sáu
 

03/02

Sáng

- 07 giờ 30: Dự viếng Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh nhân Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng CSVN (03/02/1930 - 03/02/2023)

Đ/c Hương

Phòng

LĐTBXH

Theo KH

 của UBND tỉnh

NTLS tỉnh

Đ/c Xuân phòng

Đ/c Hằng

- 08 giờ 00: Dự họp mặt kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng CSVN (03/02/1930 - 03/02/2023)

Đ/c Hương

Phòng LĐTBXH

Theo GM

của Tỉnh ủy

Hội trường B

TTHN tỉnh

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

- 08 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ: Ông Nguyễn Xuân Hoành, địa chỉ: số 697/8 đường Bình Giã, phường Thắng Nhất, TPVT

Đ/c Thuấn

P. TNMT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Vinh

Chiều

- 14 giờ 00: Dự buổi làm việc của Thường trực Thành ủy với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 1 về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ năm 2023

TTr. UBND

Ban QLDA ĐTXD 1

Theo GM

của Thành ủy

Phòng họp Trụ sở Ban QLDA ĐTXD 1

Đ/c Xuân, Đ/c Bình

Các đ/c: Châu, Thương

- 14 giờ 30: Dự họp Thường trực UBND tỉnh nghe báo cáo việc triển khai các dự án đầu tư công năm 2023

Đ/c Thuấn

P. TCKH

Theo GM

 của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Xuân

Đ/c Châu 

Thứ Bảy

04/02

Sáng

- 08 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT

P. TNMT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân,

Đ/c Bình

Đ/c Nhân

Chiều

-14 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT

P. TNMT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân,

Đ/c Bình

Đ/c Nhân 

Chủ Nhật

05/02

Sáng

- 08 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT

P. TNMT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân,

Đ/c Bình

Đ/c Nhân

Chiều

-14 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT

P. TNMT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân,

Đ/c Bình

Đ/c Nhân

* Lịch công tác tuần có thể thay đổi.

Nơi nhận:

- TTr. Thành ủy Vũng Tàu (b/c);

- TTr. HĐND, UBND TPVT (b/c);

- Văn phòng Thành ủy Vũng Tàu;

- Chánh Văn phòng, PCVP HĐND & UBND TPVT;

- UBND các phường, xã;

- Bộ phận Chuyên viên HC-TH;

- Ban Tiếp công dân TPVT;

- Ban Biên tập Trang TTĐT TPVT;

- Bộ phận phục vụ;

- Lưu: VT, TH.

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

Trần Thị Xuân