Lịch công tác tuần từ ngày 06/02/2023 đến ngày 12/02/2023
07:45:00 | 06-02-2023

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

_________________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________________________________________

­­­

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 06/02/2023 ĐẾN NGÀY 12/02/2023

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

UBND TPVT

Đơn vị

chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

Lãnh đạo VP

CV

chuẩn bị

Thứ Hai

06/02

Sáng

- 07 giờ 30: Dự lễ chào cờ đầu tuần

Chủ tịch,

Các Phó Chủ tịch

VP,

Ban CHQS

Toàn thể CB, CC và người lao động

Sân trụ sở

HĐND-UBND TPVT

LĐVP

Đ/c Tiến

- Đi công tác Hà Nội (02 ngày)

Đ/c Thuấn

VP

Theo KH

Hà Nội

Đ/c Xuân

Đ/c Thương

Chiều

- 14 giờ 00: Họp Ban Chỉ đạo 138

TTr. UBND

CA TPVT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 14 giờ 00: Dự Thường trực Thành ủy đi kiểm tra công tác chuẩn bị Hội trại tòng quân năm 2023

Đ/c Chủ tịch

Ban CHQS TPVT

Theo GM

của Thành ủy

Theo KH

Đ/c Đạt

Đ/c Sỹ


 

Thứ Ba

07/02

Sáng

- 08 giờ 20: Họp Giao ban Thường trực Tỉnh ủy

Đ/c Chủ tịch

P. TCKH

Theo GM số 489 ngày 02/02/2023 của Tỉnh ủy

VPTU

Đ/c Xuân

Đ/c Đỉnh

- 10 giờ 00: Dự gặp mặt thanh niên Phường 7 lên đường nhập ngũ năm 2023

Đ/c Hương

BCHQS TPVT

Theo GM

của UBND P.7

UBND Phường 7

Đ/c Đạt

Đ/c Sỹ

Chiều

- 13 giờ 45: Dự khai mạc Hội trại tòng quân thành phố Vũng Tàu năm 2023

Đ/c Hương

BCHQS TP, Thành Đoàn

Theo GM

của UBND TPVT

Khu du lịch Paradise, P.NAN

Đ/c Đạt

Đ/c Sỹ

- 14 giờ 00: Họp rà soát nội dung làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh

Đ/c Chủ tịch

P. TCKH, VP

Theo GM

của UBND TPVT

PH 3

87 LTK

Đ/c Xuân

Đ/c Đỉnh

- 16 giờ 30: Dự lễ dâng hương Đền thờ Liệt sĩ thành phố Vũng Tàu

Đ/c Chủ tịch,

Đ/c Hương

Ban CHQS TPVT

Theo TB số 127 ngày 03/02/2023 của UBND TPVT

Đền thờ

Liệt sĩ TPVT

Đ/c Xuân, Đ/c Đạt

Các đ/c:  Sỹ, Hằng

Thứ Tư

08/02

Sáng

- 06 giờ 30: Dự lễ giao, nhận quân năm 2023

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

Ban CHQS TPVT

Theo GM số 49 ngày 02/02/2023 của UBND TPVT

Khu du lịch Paradise, P.NAN

Đ/c Xuân, Đ/c Đạt

Đ/c Sỹ

- 08 giờ 00: Dự họp Thường trực Thành ủy:

1. Cho chủ trương tổ chức Hội nghị Khu vực Việt Nam năm 2023 của Tổ chức xúc tiến Du lịch các thành phố khu vực Châu Á- Thái Bình Dương (TPO) tại thành phố Vũng Tàu.

2. Cho chủ trương tổ chức hội nghị ký kết Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Quân sự Thành phố với các Đảng ủy phường, xã trong công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng Chi bộ quân sự phường, xã và xây dựng BCH Quân sự phường, xã giai đoạn 2023-2025.

3. Cho ý kiến về Tờ trình của UBND Thành phố về việc đề xuất chủ trương cải tạo, nâng cấp một phần chợ Phường 1 thành chợ Hải sản Vũng Tàu

4. UBND báo cáo kết quả rà soát và đề xuất giải pháp thanh lý các hợp đồng khoán 327 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.

Đ/c Chủ tịch,

 Đ/c Hương

P. VHTT, VP, Ban CHQS TPVT,

P. KT

Theo GM

của Thành ủy

Phòng họp Thành ủy

Đ/c Xuân, Đ/c Đạt

Các đ/c: Tiến, Sỹ, Cần

- 08 giờ 30: Họp rà soát tiến độ GPMB các dự án vốn ngoài ngân sách và Các Ban QLDA của tỉnh làm CĐT

Đ/c Thuấn

P. TNMT

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Thương

- 09 giờ 00:  Dự họp nghe báo cáo tiến độ lập quy hoạch tỉnh

Đ/c Chủ tịch

P. TCKH

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Xuân

Các đ/c: Châu, Bằng

- 09 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo đề xuất việc thanh toán chi phí KCB BHYT tại Trung tâm Y tế TP Vũng Tàu

TTr. UBND

P. Y tế, TTYT TPVT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 10 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo giải quyết khó khăn cho CDC tỉnh

TTr. UBND

P. YT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 09 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo chương trình hoạt động của Sở Du lịch và Trung tâm XTĐTTMDL tỉnh năm 2023

TTr. UBND

P. VHTT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (307)

Đ/c Đạt

Đ/c Cần

Chiều

- 14 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo việc xây dựng NQ trình HĐND tỉnh của Sở GDĐT

TTr. UBND

P. GDĐT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 14 giờ 00: Dự Thường trực Thành ủy làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 2 về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ năm 2023

Đ/c Thuấn

Ban QLDA ĐTXD 2

Theo GM

của Thành ủy

Trung tâm IOC

Đ/c Xuân

Các đ/c: Châu, Bằng

- 14 giờ 00: Họp thường kỳ tháng 1/2023

Đ/c Chủ tịch

P. TCKH

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Xuân

Đ/c Đỉnh

- 16 giờ 00: Dự làm việc với Công ty TNHH Hoá dầu Long Sơn

Đ/c Thuấn

P. TCKH

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Xuân

Các đ/c: Châu, Bằng


 

Thứ Năm

09/02

Sáng

- 08 giờ 00: Dự họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 01 năm 2023

Đ/c Chủ tịch

P. TCKH

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Xuân

Đ/c Đỉnh

- 08 giờ 00: Dự họp giao ban trực tuyến giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng thực hiện Nghị định số 03/2019/Đ-CP

TTr. UBND

Công an TPVT

Ban CHQS TPVT

Theo GM

của UBND tỉnh

Bộ CHQS tỉnh

Đ/c Đạt

Đ/c Sỹ

- 08 giờ 00: Họp Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến một số nội dung:

1. Cho chủ trương tổ chức Hội nghị Khu vực Việt Nam năm 2023 của Tổ chức xúc tiến Du lịch các thành phố khu vực Châu Á- Thái Bình Dương (TPO) tại thành phố Vũng Tàu.

2. Cho ý kiến về Tờ trình của UBND Thành phố về việc đề xuất chủ trương cải tạo, nâng cấp một phần chợ Phường 1 thành chợ Hải sản Vũng Tàu

3. Cho chủ trương về giải pháp thanh lý các hợp đồng khoán 327 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.

4. Một số nội dung khác

Đ/c Chủ tịch,

 Đ/c Thuấn

P. VHTT, VP, Ban CHQS TPVT,

P. KT

Theo GM

của Thành ủy

Phòng họp Thành ủy

Đ/c Xuân, Đ/c Đạt

Các đ/c: Tiến, Sỹ, Cần

- 08 giờ 00: Dự Hội nghị xét, công nhận các phường, xã duy trì đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã năm 2022 thành phố Vũng Tàu

Đ/c Hương

PYT, TTYT

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

Chiều

- 14 giờ 00: Dự họp tập thể UBND tỉnh:

1. Nghe báo cáo Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh;

2. Rà soát danh mục kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025;

3. Nghe báo cáo phân cấp, ủy quyền các nội dung về quy hoạch và quản lý hoạt động xây dựng trong KCN

Đ/c Chủ tịch

P. TCKH,

P. QLĐT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Các đ/c: Xuân, Đạt

Các đ/c: Châu, Bằng

- 14 giờ 00: Dự họp Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin thành phố Vũng Tàu

Đ/c Thuấn

P. VHTT

Theo GM của BCĐ

Trung tâm IOC

Đ/c Đạt

Đ/c Hiếu

- 18 giờ 00: Họp giao ban TTr. UBND TPVT về các nội dung:

1. Giao ban tuần TTr. UBND TPVT;

2. Nghe báo cáo về điều chỉnh phân công nhiệm vụ CT, các PCT, thành viên UBND TPVT;

3. Nghe báo cáo về quy chế làm việc của UBND TPVT;

4. Nghe báo cáo về quy chế phát ngôn của UBND TPVT.

5. Nghe Phòng Tài chính – Kế hoạch báo cáo việc bố trí trụ sở làm việc 1 số cơ quan, đơn vị

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

VP,

PVH&TT

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Ban LĐVP

Các đ/c: Đỉnh, Hằng 

Thứ Sáu


 

10/02

Sáng

- 08 giờ 00: Làm việc với Trường Đại học Kinh tế về các chương trình hợp tác với Trường

Đ/c Chủ tịch

P. QLĐT, VP

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Xuân

Đ/c Châu

- 08 giờ 00: Họp bàn phương án quản lý Bãi Sau

Đ/c Thuấn

P. TNMT, P. TCKH,

TTPTQĐ

Theo GM

của UBND TPVT

Trung tâm OC

Đ/c Bình

Đ/c Thương

- 08 giờ 00: Nghe Phòng Giáo dục và Đào tạo báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi, giáo viên giỏi

Đ/c Hương

P.GDĐT, PNV

Theo GM

của UBND TPVT

PH 3

87 LTK

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 10 giờ 30: Họp Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố Vũng Tàu

Đ/c Chủ tịch,

Đ/c Hương

P. NV

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Xuân

Đ/c Phượng

Chiều

- 14 giờ 00: Họp TTr. UBND tỉnh nghe báo cáo việc triển khai các dự án đầu tư công năm 2023

Đ/c Chủ tịch

P. TCKH

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Xuân

Các đ/c: Châu, Bằng

- 14 giờ 00: Họp rà soát các Kế hoạch bảo vệ Môi trường 2023

Đ/c Thuấn

P. TNMT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Thương

- 14 giờ 00: Hội nghị tổng kết năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 công tác phòng chống dịch, tiêm vắc xin và an toàn thực phẩm

Đ/c Hương

P. YT

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng 

Thứ Bảy

11/02

Sáng

- 08 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT

P. TNMT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân,

Đ/c Bình

Đ/c Nhân

Chiều

-14 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT

P. TNMT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân,

Đ/c Bình

Đ/c Nhân 

Chủ Nhật

12/02

Sáng

- 08 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT

P. TNMT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân,

Đ/c Bình

Đ/c Nhân

Chiều

-14 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT

P. TNMT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân,

Đ/c Bình

Đ/c Nhân

* Lịch công tác tuần có thể thay đổi.

Nơi nhận:

- TTr. Thành ủy Vũng Tàu (b/c);

- TTr. HĐND, UBND TPVT (b/c);

- Văn phòng Thành ủy Vũng Tàu;

- Chánh Văn phòng, PCVP HĐND & UBND TPVT;

- UBND các phường, xã;

- Bộ phận Chuyên viên HC-TH;

- Ban Tiếp công dân TPVT;

- Ban Biên tập Trang TTĐT TPVT;

- Bộ phận phục vụ;

- Lưu: VT, TH.

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

Trần Thị Xuân