Lịch công tác tuần từ ngày 13/02/2023 đến ngày 19/02/2023
04:47:00 | 13-02-2023

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

_________________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________________________________________

­­­

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 13/02/2023 ĐẾN NGÀY 19/02/2023

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

UBND TPVT

Đơn vị

chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

Lãnh đạo VP

CV

chuẩn bị

Thứ Hai

13/02

Sáng

- 07 giờ 30: Dự lễ chào cờ đầu tuần

Chủ tịch,

Các Phó Chủ tịch

VP,

Ban CHQS

Toàn thể CB, CC

và người lao động

Sân trụ sở

HĐND-UBND TPVT

LĐVP

Đ/c Tiến

- 08 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo kế hoạch phát triển nhà ở XH trên địa bàn tỉnh

Đ/c Thuấn

P. QLĐT

Theo GM số 59 ngày 10/02/2023 của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Xuân

Đ/c Sỹ

Chiều

- 14 giờ 00: Dự họp BCĐ quy hoạch tỉnh nghe báo cáo các nội dung và chương trình họp Hội đồng thẩm định quốc gia về quy hoạch tỉnh

Đ/c Chủ tịch

P. TCKH

Theo GM số 61 ngày 10/2/2023

của UBND tỉnh

VPTU

Đ/c Xuân

Các đ/c: Châu, Bằng

- 14 giờ 00: Dự buổi làm việc của Đoàn Giám sát chuyên đề HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh về “Tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết số 123/2019/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh về việc nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh cho học sinh phổ thông từ lớp 3 đến lớp 12 từ năm học 2019- 2020 đến năm học 2024 - 2025”

Đ/c Hương

P. GDĐT

Theo GM số 58 ngày 10/2/2023

 của UBND tỉnh

VPUBT (501)

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 14 giờ 00: Làm việc với phòng TNMT, QLĐT về Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai công tác quản lý đất đai, xây dựng trên địa bàn thành phố Vũng Tàu năm 2023

Đ/c Thuấn

P.TNMT, P.QLĐT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Bình

Các đ/c: Thương, Sỹ


 

Thứ Ba

14/02

Sáng

- 08 giờ 00: Dự Hội nghị tổng kết công tác công tác quốc phòng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

Đ/c Chủ tịch

Ban CHQS TPVT

Theo GM

của Bộ CHQS tỉnh

Bộ

 CHQS tỉnh

Đ/c Đạt

Đ/c Sỹ

- 08 giờ 00: Dự Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 07-NQ/TU của Tỉnh ủy và triển khai chuyên đề 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh BR-VT)

TTr. UBND

VP

Theo GM

của Thành ủy

Hội trường 76 Trương Công Định

Đ/c Xuân

- 08 giờ 30: Dự họp Thường trực và BCS đảng UBND tỉnh nghe các nội dung:

1. Tình hình thực hiện dự án đầu tư tuyến kết nối với đường cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu đoạn từ Quốc lộ 56 đến đường ven biển 994;

2. Kế hoạch triển khai dự án NOXH;

3. Dự án Paradise Vũng Tàu.

TTr. UBND

P. QLĐT, P. TCKH

Theo GM của BCS đảng UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Xuân

Các đ/c: Châu, Bằng

Chiều

- 14 giờ 00: Dự họp BCĐ quy hoạch tỉnh

Đ/c Chủ tịch

P. TCKH

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Xuân

Các đ/c: Châu, Bằng

- 14 giờ 00: Họp nghe P. TNMT và Trung tâm PTQĐ TPVT báo cáo:

1. Ý kiến liên quan đến thực hiện việc huy động sự đóng góp của doanh nghiệp được hưởng lợi từ các dự án hạ tầng do nhà nước đầu tư trên địa bàn tỉnh

2. Trả lời kiến nghị của ông Nguyễn Xuân Lộc ở phường 3 (liên quan ông Đoàn Xuân Hợp thuộc dự án đường Thống Nhất nối dài)

Đ/c Thuấn

P.TNMT, TTPTQĐ TPVT

Theo GM

của UBND TPVT

Trụ sở UBND TPVT

Đ/c Bình

Đ/c Thương

- 16 giờ 30: Họp Thường trực UBND TPVT:

1. Nghe Phòng Nội vụ báo cáo công tác nhân sự ngành Giáo dục

2. Nghe Phòng Giáo dục và Đào tạo báo cáo một số vấn đề vướng mắc trong việc thẩm định điều kiện thành lập, cấp phép hoạt động các cơ sở mầm non trên địa bàn

Chủ tịch,

Các Phó Chủ tịch

P. NV, P.GDĐT, P.QLĐT, P.TNMT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 3

87 LTK

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

Thứ Tư

15/02

Sáng

- 08 giờ 00: Làm việc với Công ty Cổ phần Ngôi Sao Biển Sài Gòn liên quan dự án Đường sách thành phố Vũng Tàu

Đ/c Thuấn

P. QLĐT,

P. TCKH, P. VHTT, CC Thuế

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Xuân

Đ/c Châu

- 08 giờ 00: Dự họp Thường trực Thành ủy làm việc với UBND Thành phố về tình hình thực hiện Kế hoạch triển khai các công trình trọng điểm năm 2023 và Kế hoạch giải phóng mặt bằng.

Đ/c Chủ tịch

P. TCKH, P. TNMT, TTPTQĐ,  2 Ban QLDA ĐTXD 1, 2

Theo GM

của UBND TPVT

Phòng họp Thành ủy

Đ/c Xuân, Đ/c Bình

Đ/c Thương

- 08 giờ 00: Họp rà soát các tiêu chí đề nghị công nhận Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Đ/c Hương

P. KT

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Đạt

Đ/c Cần

- 09 giờ 30: Dự họp nghe báo cáo chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công

Đ/c Thuấn

P. TCKH

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Xuân

Các đ/c: Châu, Bằng

Chiều

- 14 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo các dự án trọng điểm: Dự án công viên Bàu Sen và Bàu Trũng

Đ/c Chủ tịch

P. TCKH, P. QLĐT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Xuân

Các đ/c: Châu, Bằng

- 14 giờ 00: Dự họp Thường trực Thành ủy làm việc với Phòng Kinh tế về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ năm 2023

Đ/c Hương

P. KT

Theo GM

của Thành ủy

Trung tâm IOC

Đ/c Đạt

Đ/c Cần

- 18 giờ 00: Họp Thường trực UBND TPVT nghe báo cáo các nội dung:

1. Góp ý báo cáo đầu kỳ Đồ án Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể ngành giao thông vận tải thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 - Hạng mục: Đường thủy nội địa;

2. Thống nhất nhiệm vụ thực hiện Sự nghiệp Môi trường từ năm 2024 giữa phòng QLĐT và phòng TNMT để có cơ sở triển khai các công tác chuẩn bị lập dự toán những năm tiếp theo;

3. Ban QLDA ĐTXD 2 cáo về PA thiết kế TTYT TPVT

Chủ tịch,

Các Phó Chủ tịch

P.QLĐT, P.TNMT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Xuân

Các đ/c: Châu, Bằng


 

Thứ Năm

16/02

Sáng

- 07 giờ 00: Đi tham quan mô hình giáo dục thông minh tại TPHCM (chuyển đổi số)

TTr. UBND

P. QLĐT, P. GDĐT

Theo GM

của UBND TPVT

Theo KH

Đ/c Đạt

Các đ/c: Hiếu, Hằng

- 08 giờ 00: Họp Hội đồng thẩm định: Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu công viên hồ Rạch Bà thành phố Vũng Tàu

Đ/c Chủ tịch,

Đ/c Thuấn

P. QLĐT

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Xuân

Các đ/c: Châu, Bằng

- 08 giờ 30: Dự họp Thường trực Thành ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Phường 10 về công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ trong Quý I/2023.

Đ/c Hương

VP

Theo GM

của Thành ủy

Phòng họp Thành ủy

Đ/c Xuân

Đ/c Thương

- 09 giờ 00: Dự làm việc với Đoàn khảo sát, thu thập thông tin lập kế hoạch kiểm toán ngân sách địa phương, kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương 2022 và các chuyên đề lồng ghép của tỉnh BR-VT

TTr. UBND

P. TCKH

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Xuân

Các đ/c: Châu, Bằng

Chiều

- 14 giờ 00: Dự họp nghe tình hình các dự án du lịch chậm triển khai trên địa bàn tỉnh

TTr. UBND

P. TCKH, P. QLĐT, P. VHTT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Xuân

Các đ/c: Châu, Bằng

- 14 giờ 00: Dự khai mạc và sát hạch kỳ thi xét tuyển viên chức Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thành phố Vũng Tàu

Đ/c Hương

P. NV

TB số 07/TB-HĐXT ngày 07/02/2023

của HĐ xét tuyển

HT

89 LTK

Đ/c Đạt

Đ/c Phượng

- 14 giờ 00: Dự họp Thường trực Thành ủy cho ý kiến:

1. Tổ chức hội nghị ký kết Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Quân sự Thành phố với Đảng ủy các phường, xã giai đoạn 2023-2025

2. Biên tập, in ấn, phát hành tờ gấp phục vụ nghiên cứu, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tờ gấp phục vụ nghiên cứu, học tập tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH tại Việt Nam”.

Đ/c Chủ tịch

Ban CHQS TPVT,

P. VHTT

Theo GM

của Thành ủy

Trung tâm IOC

Đ/c Xuân

Đ/c Sỹ

- 14 giờ 30: Dự họp Ban Thường vụ Thành ủy cho chủ trương:

1. Dự thảo Báo cáo của Thành ủy về kết quả phát triển KT-XH, QP-AN, công tác xây dựng Đảng (phục vụ buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với Ban Thường vụ Thành ủy Vũng Tàu).

2. Dự thảo Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ chỉnh trang đô thị giai đoạn 2023-2025

3. Dự thảo Kế hoạch của UBND Thành phố thực hiện “Năm chỉnh trang đô thị”.

4. Công tác tổ chức cán bộ.

Đ/c Chủ tịch,

Đ/c Thuấn

P. TCKH, P. QLĐT, P. NV

Theo GM

của Thành ủy

Trung tâm IOC

Đ/c Xuân

Các đ/c: Đỉnh, Châu, Phượng

- 15 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo dự án TT Thương mại Thái Dương, P.3, TPVT

TTr. UBND

P. TNMT, P. TCKH

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (307)

Đ/c Bình

Đ/c Thương

- 15 giờ 30: Dự làm việc với Sở TTTT

TTr. UBND

P. VHTT, Trung tâm VHTTTT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng 

Thứ Sáu


 

17/02

Sáng

- 08 giờ 00: Kiểm tra công tác phối hợp chuẩn bị tổ chức chương trình “Bigbike Mania” năm 2023

Đ/c Hương

P.VHTT, P.QLĐT, Trung tâm VHTTTT

Theo GM

của UBND TPVT

Công viên Tam giác Bãi trước

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 08 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ:

Đối thoại, tiếp công dân thuộc DA Trường Mầm non Rạch Dừa, Phường Rạch Dừa, TPVT

Đ/c Chủ tịch

P. TNMT, P. QLĐT, TTPTQĐ

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Vinh

- 08 giờ 30: Dự buổi làm việc của Thường trực Thành ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Doanh nghiệp ngoài Nhà nước về công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ trong Quý I/2023.

TTr. UBND

VP

Theo GM

của Thành ủy

Phòng họp Thành ủy

Đ/c Xuân

Đ/c Châu

- 10 giờ 00:  Dự họp nghe báo cáo phương án xử lý dự án Saigon Atlantic Hotel tại thành phố Vũng Tàu

TTr. UBND

P. TCKH

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Xuân

Các đ/c: Châu, Bằng

Chiều

- 14 giờ 00: Làm việc với Trường Đại học Kinh tế về các chương trình hợp tác với Trường

Đ/c Chủ tịch

P. QLĐT, VP

Theo GM

của UBND TPVT

Trung tâm OC

Đ/c Xuân

Đ/c Châu

- 14 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ:

Ông Vũ Anh Tuấn liên quan giải quyết hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận của bà Vũ Thị Trường tại phường Nguyễn An Ninh, TPVT

Đ/c Thuấn

P.TNMT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Vinh

- 15 giờ 30: Làm việc với phòng TNMT và Trung tâm TTPTQĐ TPVT về xử lý đất đai khu vực Bãi Sau

Đ/c Thuấn

P. TNMT, TTPTQĐ

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Thương 

Thứ Bảy

18/02

Sáng

- 08 giờ 00: Dự khai mạc chương trình “Bigbike Mania” năm 2023

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. VHTT, P. QLĐT, Trung tâm VHTTTT

Theo GM của BTC chương trình

Công viên Tam giác Bãi trước

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 08 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT

P. TNMT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân,

Đ/c Đạt

Đ/c Nhân

Chiều

-14 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT

P. TNMT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân,

Đ/c Đạt

Đ/c Nhân 

Chủ Nhật

19/02

Sáng

- 08 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT

P. TNMT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân,

Đ/c Bình

Đ/c Nhân

Chiều

-14 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT

P. TNMT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân,

Đ/c Bình

Đ/c Nhân

* Lịch công tác tuần có thể thay đổi.

Nơi nhận:

- TTr. Thành ủy Vũng Tàu (b/c);

- TTr. HĐND, UBND TPVT (b/c);

- Văn phòng Thành ủy Vũng Tàu;

- Chánh Văn phòng, PCVP HĐND & UBND TPVT;

- UBND các phường, xã;

- Bộ phận Chuyên viên HC-TH;

- Ban Tiếp công dân TPVT;

- Ban Biên tập Trang TTĐT TPVT;

- Bộ phận phục vụ;

- Lưu: VT, TH.

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

Trần Thị Xuân