Lịch công tác tuần từ ngày 20/02/2023 đến ngày 26/02/2023
06:03:00 | 19-02-2023

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

_________________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________________________________________

­­­

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 20/02/2023 ĐẾN NGÀY 26/02/2023

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

UBND TPVT

Đơn vị

chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

Lãnh đạo VP

CV

chuẩn bị

Thứ Hai

20/02

Sáng

- 07 giờ 30: Dự lễ chào cờ đầu tuần

Chủ tịch,

Các Phó Chủ tịch

VP,

Ban CHQS

Toàn thể CB, CC

và người lao động

Sân trụ sở

HĐND-UBND TPVT

LĐVP

Đ/c Tiến

- 07 giờ 30: Dự tiếp và làm việc với Đoàn Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga

Đ/c Chủ tịch

VP

Theo các GM số: 86, 87, 88 ngày 17/02/2023 của UBND tỉnh

Khách sạn Imperial

Đ/c Xuân

Đ/c Tiến

- 08 giờ 00: Họp nghe báo cáo giải quyết đơn của ông Nguyễn Thành Lâm, Phường 12

Đ/c Thuấn

P. QLĐT, P. TNMT

Theo GM số 84 ngày 17/02/2023 của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Bình

Các đ/c: Vinh, Sỹ

Chiều

- 13 giờ 20: Dự họp nghe báo cáo tình hình quản lý tình trạng hát karaoke trong khu dân cư

Đ/c Chủ tịch,

Đ/c Hương

P. VHTT, CA TPVT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 3

87 LTK

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 14 giờ 00: Dự họp BCS đảng UBND tỉnh Nghe báo cáo phương án xử lý dự án Paradise Vũng Tàu

Đ/c Thuấn

P. TNMT, P. QLĐT

Theo GM số 859 ngày 16/9/2023

của Tỉnh ủy

VPUBT (301)

Đ/c Xuân

Đ/c Châu

- 14 giờ 30: Dự lễ phát động thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội MTTQVN các cấp nhiệm kỳ 2024 – 2029

Đ/c Hương

VP

Theo GM của UBMTTQVN TPVT

HT H1

Khối vận

Đ/c Đạt

Các đ/c: Hằng, Cần

- 14 giờ 30: Dự Hội nghị trực tuyến công bố, triển khai “Kế hoạch hành động chống khai thác IUU, chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của EC lần thứ 4

Trưởng PKT - UVUB

P. KT

Theo GM số 85 ngày 17/2/2023

của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Đạt

Đ/c Cần

- 16 giờ 00: Dự tiếp Đoàn Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga tại Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro

Đ/c Chủ tịch

VP

Theo GM

của Vietsovpetro

Liên doanh

Việt - Nga Vietsovpetro

Đ/c Xuân

Đ/c Tiến


 

Thứ Ba

21/02

Sáng

- 08 giờ 00: Dự nghe các đơn vị báo cáo kết quả tham mưu thực hiện Kết luận Thanh tra trường THCS Vũng Tàu

Đ/c Hương

Thanh tra,

P. GDĐT, P. NV,

P. TCKH

Theo GM

của UBND TPVT

PH 3

87 LTK

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 08 giờ 30: Dự họp Thường trực Thành ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Doanh nghiệp ngoài Nhà nước về công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ trong Quý I/2023.

Đ/c Thuấn

VP

Theo GM

của Thành ủy

Phòng họp Thành ủy

Đ/c Xuân

Đ/c Châu

Chiều

- 14 giờ 00: Nghe báo cáo công tác bồi thường dự án HTKT Khu tái định cư Phường Thắng Nhất và Khu tái định cư Phía Tây Bắc đường A3, Phường 12.

Đ/c Chủ tịch

P. TNMT,

TTPTQĐ

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Thương

- 14 giờ 00: Thường trực Thành ủy làm việc với Phòng Kinh tế về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ năm 2023

Đ/c Hương

P. KT

Theo GM

của Thành ủy

Trung tâm IOC

Đ/c Đạt

Đ/c Cần

- 15 giờ 30: Họp Hội đồng thẩm định: Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu công viên hồ Rạch Bà thành phố Vũng Tàu

Đ/c Chủ tịch,

Đ/c Thuấn

P. QLĐT

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Xuân

Các đ/c: Châu, Bằng

- 18 giờ 00: Nghe các đơn vị báo cáo nội dung chuẩn bị tiếp công dân dự án Trường Mầm non Rạch Dừa, Đường Ngô Quyền và Hàn Thuyên

Đ/c Chủ tịch

P. TNMT, P. QLĐT, TTPTQĐ

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Vinh

Thứ Tư

22/02

Sáng

- 08 giờ 00: Dự buổi tiếp công dân bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt, TP. HCM

Đ/c Chủ tịch

P. TNMT,

CNVPĐK Đ

Theo GM số 863 ngày 17/02/2023 của Tỉnh uỷ

Văn phòng

Tỉnh ủy

Đ/c Bình

Đ/c Thương

- 08 giờ 00: Làm việc với Phòng Nội vụ và Phòng GD&ĐT về công tác nhân sự trường học

Đ/c Hương

P. GDĐT

P. NV

Theo GM

của  UBND TPVT

PH 3

87 LTK

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

Chiều

- 14 giờ 00: Dự họp TTr. UBND tỉnh nghe báo cáo việc quản lý, sử dụng đất đai tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh

Đ/c Thuấn

P. TNMT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Bình

Đ/c Thương

- 14 giờ 00: Dự họp Thường trực Thành ủy để nghe UBND Thành phố báo cáo các nội dung:

1. Tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

3. Kết quả rà soát toàn bộ vụ việc liên quan đến nhà đất số 105 Trần Phú, Phường 5.

Đ/c Chủ tịch

P. TCKH,

PTN&MT

Theo GM

của Thành ủy

Phòng họp Thành ủy

Đ/c Xuân

Các đ/c: Châu, Bằng, Thương


 

Thứ Năm

23/02

Sáng

- 08 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ:

Đối thoại, tiếp công dân thuộc DA Trường Mầm non Rạch Dừa, Phường Rạch Dừa, TPVT

Đ/c Chủ tịch

P. TNMT, P. QLĐT, TTPTQĐ

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Vinh

Chiều

- 13 giờ 30: Dự họp Thường trực Thành ủy làm việc với Phòng Quản lý đô thị về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ năm 2023

Đ/c Chủ tịch

P. QLĐT

Theo GM

của Thành ủy

Trung tâm IOC

Đ/c Xuân

Các đ/c: Châu, Bằng

- 14 giờ 00: Dự hội nghị sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 26 và Nghị quyết số 05 của HĐND tỉnh, trên địa bàn tỉnh

TTr. UBND

P. GDĐT

Theo GM

của UBND tỉnh

HT TTHN

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 16 giờ 00: Dự bàn giao nhiệm vụ Chính trị viên BCHQS Thành phố

Đ/c Chủ tịch

Ban CHQS TPVT

Theo GM

Theo GM

Đ/c Bình

Đ/c Sỹ

- 14 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo vướng mắc về thủ tục xử lý khu đất cụm 3

Đ/c Thuấn

P. TCKH, P. TNMT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (307)

Đ/c Bình

Đ/c Thương

- 16 giờ 00: Dự họp thông qua kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện, lễ hội tỉnh GĐ 2023- 2025

Đ/c Hương

P. VHTT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (307)

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 17 giờ 30: Nghe báo cáo kế hoạch thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU ngày 30/9/2022 của Ban TVTU về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý NK 2020-2025 và GĐ 2025-2030

Đ/c Hương

P. NV

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (307)

Đ/c Đạt

Đ/c Phượng 

Thứ Sáu


 

24/02

Sáng

- 08 giờ 00: Dự họp Ban Chỉ đạo 46

Đ/c Thuấn

P. TCKH

Theo GM

của Tỉnh ủy

Văn phòng

Tỉnh ủy

Đ/c Xuân

Đ/c Châu

- 07 giờ 00: Làm việc với nhân sự tham gia thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý đủ điểm bảo lưu xem xét bổ nhiệm viên chức quản lý trường mầm non

Đ/c Chủ tịch,

Đ/c Hương

P. GDĐT, P. NV

Theo GM

của UBND TPVT

PH 3

87 LTK

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 08 giờ 00: Đi thăm các đơn vị và nguyên Lãnh đạo ngành Y tế nhân kỷ niệm 68 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2023)

Đ/c Chủ tịch,

Đ/c Hương

P. YT

Theo TB số 178/TB-UBND ngày 14/02/2023

của UBND TPVT

Theo KH

Đ/c Xuân, Đ/c

Đạt

Đ/c Hằng

Chiều

- 14 giờ 00: Làm việc với Trường Đại học Kinh tế về các chương trình hợp tác với Trường

Đ/c Chủ tịch

P. QLĐT, VP

Theo GM

của UBND TPVT

Trung tâm OC

Đ/c Xuân

Đ/c Châu

- 14 giờ 00: Dự  họp nghe báo cáo dự án TT Thương mại Thái Dương, P.3, TPVT

Đ/c Thuấn

P. TNMT, P. TCKH

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Xuân

Đ/c Châu

- 15 giờ 00: Nghe báo cáo phương án xử lý dự án Saigon Atlantic Hotet tại thành phố Vũng Tàu

Đ/c Thuấn

P. TNMT, P. TCKH

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Xuân

Đ/c Châu

- 15 giờ 00: Nghe báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của ông Trần Quý Thanh

Đ/c Thuấn

P. QLĐT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Xuân

Đ/c Châu

- 15 giờ 40: Làm việc với Ban QLDA ĐTXD 2 về kế hoạch triển khai nhiệm vụ đầu tư công, BTGPMB năm 2023

Đ/c Chủ tịch

Ban QLDA ĐTXD 2

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Bình

Các đ/c: Châu, Bằng, Thương 

Thứ Bảy

25/02

Sáng

- 08 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT

P. TNMT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân,

Đ/c Đạt

Đ/c Nhân

Chiều

-14 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT

P. TNMT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân,

Đ/c Đạt

Đ/c Nhân

- 19 giờ 30: Họp Chi bộ Văn phòng UBND thành phố

Chủ tịch,

Các Phó Chủ tịch

VP

Theo GM

của Chi bộ

HT

89 LTK

Ban LĐVP

Đ/c Hằng 

Chủ Nhật

26/02

Sáng

- 08 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT

P. TNMT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân,

Đ/c Bình

Đ/c Nhân

Chiều

-14 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT

P. TNMT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân,

Đ/c Bình

Đ/c Nhân

* Lịch công tác tuần có thể thay đổi.

Nơi nhận:

- TTr. Thành ủy Vũng Tàu (b/c);

- TTr. HĐND, UBND TPVT (b/c);

- Văn phòng Thành ủy Vũng Tàu;

- Chánh Văn phòng, PCVP HĐND & UBND TPVT;

- UBND các phường, xã;

- Bộ phận Chuyên viên HC-TH;

- Ban Tiếp công dân TPVT;

- Ban Biên tập Trang TTĐT TPVT;

- Bộ phận phục vụ;

- Lưu: VT, TH.

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

Trần Thị Xuân