Chủ tịch UBND thành phố Vũng Tàu khen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy và phòng chống mua bán người năm 2022
08:45:00 | 28-02-2023

Ngày 03/01/2023, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 01/QĐ-UBND về việc khen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy và phòng chống mua bán người năm 2022.

Trang Thông tin điện tử thành phố Vũng Tàu xin đăng tải nội dung Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 03/01/2023 của UBND thành phố.

Xem Quyết định tại đây

Xem Danh sách Tập thể và cá nhân được tặng giấy khen tại đây

( Nguồn Quyết định 01/QĐ-UBND, Hiếu Nguyễn)