Tiếp nhận và bổ nhiệm Trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Vũng Tàu
03:37:00 | 18-03-2023

Chủ tịch UBND Thành phố vừa ký Quyết định 958/QĐ-UBND tiếp nhận và bổ nhiệm ông Vũ Văn Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường 9 đến công tác tại Phòng Lao động Thương binh và Xã hội và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Vũng Tàu kể từ ngày 15/3/2023

Hiện nay, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội có 01 Trưởng phòng và 01 Phó Trưởng phòng là ông Trần Sỹ Nguyện./.

(Nguồn: Quyết định 958/QĐ-UBND, Hiếu Nguyễn, BBT)