Giao Quyền Chủ tịch UBND phường 9
04:00:00 | 18-03-2023

Ngày 13/3/2023, Chủ tịch UBND Thành phố đã ký Quyết định 958/QĐ-UBND tiếp nhận ông Vũ Văn Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường 9 đến công tác tại Phòng Lao động Thương binh và Xã hội và bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố vũng Tàu kể từ ngày 15/3/2023,

Theo đó, để UBND phường 9 chủ động trong công tác chỉ đạo, điều hành, ngày 15/3/2023, Chủ tịch UBND thành phố Vũng Tàu đã ký Quyết định 1055/QĐ-UBND giao Quyền chủ tịch UBND phường 9 cho ông Nguyễn Văn Hưng - Phó Bí thư Đảng ủy phường, Phó Chủ tịch UBND phường 9, kể từ ngày 15/3/2023 đến khi cấp có thẩm quyền phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND phường 9 theo quy định./.

Tin: Hiếu Nguyễn, BBT