Vũng Tàu chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
12:07:00 | 20-03-2023

Những năm qua thành phố Vũng Tàu luôn chú trọng việc đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng lực lượng cán bộ công chức, viên chức (CBCC,VC) đáp ứng nhu cầu công việc trong tình hình mới, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Thành phố đặc biệt là nâng cao sự hài lòng để phục vụ người dân, thúc đẩy kinh tế xã hội Vũng Tàu ngày càng phát triển, theo đó bộ máy bộ máy chính quyền từ Thành phố là các cơ quan chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp đến Phường, xã hoạt động một cách hiệu quả, hiệu lực theo hướng tinh gọn, lấy sự hài lòng của nhân dân làm gốc, đặc biệt là công tác đào tạo bồi dưỡng về kiến thức chung, chuyên ngành, chuyên môn và các kỹ năng xử lý tình huống, tiếp dân, khiếu nại tố cáo được đảm bảo. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị luôn tạo điều kiện thuận lợi để CBCC, VC lực lượng làm nhiệm vụ tham gia tập huấn, bồi dưỡng, đào tạo đầy đủ, qua đó để đánh giá phân loại các bộ công chức, viên chức trên cơ sở công việc, làm tiền đề để đánh giá đúng thực chất, loại bỏ những cán bộ công chức, viên chức yếu kém, kịp thời khen thưởng, động viên những người có năng lực, phát huy hiệu quả công việc, bên cạnh đó thì công tác kiểm tra lề lối, kỉ cương làm việc, thực thi công vụ đối với cán bộ công chức, viên chức, người lao động để nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Công tác đào tạo bồi dưỡng CBCC, VC luôn được quan tâm, đào tạo

Lãnh đạo Thành phố cũng luôn xác định việc tăng cường đạo tạo, bồi dưỡng CBCC, VC là việc làm hết sức cần thiết, có ý nghĩa quan trọng để thành phố hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ, nhất là luôn tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, hiện đại, có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, trình độ và năng lực, đáp ứng yêu cầu phục vụ Nhân dân, bởi cán bộ là cái gốc của mọi công việc vì trên thực tế là mọi chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước đều do cán bộ nghiên cứu, đề xuất, đồng thời cũng do cán bộ tổ chức, hướng dẫn, thực thi và áp dụng. Những năm qua, thành phố luôn quan tâm, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, trong đó, tập trung bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức, tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý, đạo đức công chức, công vụ, các lớp đào tạo chuyên ngành, bổ sung kiến thức, cập nhật các quy định mới… đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận và hàng năm thành phố Vũng Tàu cũng đã có kế hoạch tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng rất cụ thể với thời gian dự kiến để các cơ quan, đơn vị đăng ký, cũng như bố trí, sắp xếp cho CBCC, VC tại mỗi cơ quan đơn vị thực hiện.

Việc đào tạo cần sát thực tế và được hướng dẫn thực hiện, trao đổi tại chổ sẽ mang lại hiệu quả và chất lượng CBCC, VC

Năm 2023, thành phố cũng đã ban hành kế hoạch về việc tổ chức các lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn, kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ năm 2023 được tỉnh phê duyệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách thuộc cơ quan, đơn vị mình biết; chủ động sắp xếp, bố trí, phân công nhiệm vụ cử cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách tham gia các lớp bồi dưỡng đầy đủ, đúng đối tượng, đồng thời quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách thực hiện nghiêm quy chế, nội quy của lớp học khi tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng của Thành phố cũng như các lớp của các Sở, ban, ngành tổ chức. Bên cạnh đó thì Thành phố cũng ban hành kế hoạch tiến hành kiểm tra công tác tổ chức lớp, tình hình CBCC, VC tham gia các lớp đào tạo trong năm.  Kế hoạch của thành phố Vũng Tàu, năm 2023, Thành phố sẽ tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các lớp như  Bồi dưỡng công tác viết, biên tập tin, bài cho Trang thông tin điện tử Thành phố và phường, xã; Bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ trong công tác xây dựng, thẩm định, rà soát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; Cập nhật kiến thức, kỹ năng triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số; Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý hồ sơ công việc trên phần mềm quản lý văn bản điện tử (idesk) ; Bồi dưỡng kỹ năng tạo động lực làm việc cho cấp dưới; Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác tổ chức nhà nước; Triển khai phổ biến công tác đảm bảo an toàn an ninh trên không gian mạng, bổ sung kiến thức về bảo vệ bí mật nhà nước; Bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn quản lý nhà nước về lĩnh vực công nghệ thông tin và kỹ năng xử lý các hệ thống tin; Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2022-2023; 38 lớp với nội dung gồm Bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho công chức làm nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên ở cấp huyện và cấp xã; Bồi dưỡng Công tác văn thư, lưu trữ trường học; Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2022-2023. Ngoài ra các cơ quan chuyên môn cũng sẽ tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng liên quan đến nghiệp vụ của từng đơn vị.

Thường xuyên tham gia các lớp bồi dưỡng giúp trao dồi kỹ năng, chuyên môn

Và hàng năm theo báo cáo của Thành phố qua kết quả khảo sát cho thấy phần lớn người dân cho rằng công chức có thái độ nhiệt tình trong công việc, thái độ chuẩn mực. 83% người dân hài lòng với thái độ giao tiếp của công chức. 18% người dân đánh giá công chức giao tiếp ở mức độ bình thường và chỉ có 1% đánh giá ở mức độ không hài lòng đối với thái độ giao tiếp của công chức. Ngoài ra các tiêu chí như về công chức chú ý lắng nghe và giải thích đầy đủ ý kiến của người dân/đại diện tổ chức và giải đáp; Công chức hướng dẫn kê khai hồ sơ tận tình, chu đáo, dễ hiểu; Công chức tuân thủ đúng thời gian làm việc…là rất cao, từ đó cho thấy trình độ, thái độ phục vụ của CBCC, VC tại Thành phố là tốt và hiệu quả, nhận được sự hài lòng của người dân.

Có thể thấy, công tác cán bộ và việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ những năm qua được thành phố Vũng Tàu chú trọng và quan tâm với quy trình, cách làm bài bản, có chiều sâu, chất lượng, luôn chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác cán bộ và việc quản lý cán bộ, đảng viên. Tuy nhiên cần phải nỗ lực hơn nữa để năng lực và uy tín của từng cán bộ, cơ quan đơn vị, nhất là các địa phương cần phải tập trung quan tâm đầu tư nhiều hơn nữa, có chế độ đào tạo, bồi dưỡng nhằm thu hút nhân tài, sử dụng hiệu quả với đội ngũ cán bộ luôn năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, quyết liệt trong hành động. Gắn chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn, học đi đôi với hành, theo đó, cần nghiên cứu, tổ chức các lớp học tập kinh nghiệm các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng để tham mưu, tổ chức thực hiện tốt chính sách, chủ trương và vì nhân dân phục vụ./.

Bài, ảnh: Kim Nguyễn, BBT