Phê chuẩn chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 2 khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026
05:20:00 | 21-03-2023

Ngày 16/3/2023, Chủ tịch UBND thành phố Vũng Tàu đã ký Quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 2, thành phố Vũng Tàu khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với bà Vũ Phương Hảo, sinh ngày 11/11/1972 - Bí thư Đảng ủy Phường 2, thành phố Vũng Tàu, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trang thông tin điện tử thành phố Vũng Tàu xin thông tin Quyết định số 1084/QĐ-UBND ngày 16/3/2023 của UBND Thành phố để biết.

Tải về xem toàn văn Quyết định tại đây

(Nguồn: Quyết định 1084/QĐ-UBND, Hiếu Nguyễn, BBT)