Thực hiện công tác phòng, chống mua bán người năm 2023
12:29:00 | 22-03-2023

Ban Chỉ đạo 138 thành phố Vũng Tàu ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Phòng, chống mua bán người năm 2023 như sau:

I. MỤC TIÊU VÀ CHỈ TIÊU

1. Mục tiêu

- Chủ động phòng ngừa, kịp thời ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và các vi phạm pháp luật liên quan đến mua bán người.

- Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, toàn dân; xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các Phòng, ban, ngành, phường, xã trong phòng, chống mua bán người, xác định phòng, chống mua bán người là một trong những nhiệm vụ trọng tâm góp phần bảo đảm môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của thành phố.

- Tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân; kip thời làm rõ và khắc phục những nguyên nhân, điều kiện làm nảy sinh tội phạm, giảm nguy cơ mua bán người; hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về phòng, chống mua bán người; thực hiện hiệu quả công tác tiếp nhận, xác minh, xác định, giải cửu, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán.

- Tiếp tục phối hợp thực hiện các cam kết, hợp tác quốc tế về phòng, chống mua bán người theo chỉ đạo của Bộ Công an và Công an tỉnh.

2. Các chỉ tiêu cụ thể

- Đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức cho cá nhân, gia đình và cộng đồng về công tác phòng, chống mua bán người, ưu tiên các nhóm nguy cơ cao, đặc biệt ở khu vực biên giới biển. Thường xuyên cập nhật các hình thức, thủ đoạn và mục đích của tội phạm mua bán người trên các trang mạng và mạng xã hội có nhiều người theo dõi, truy cập.

- Bảo đảm 100% tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố liên quan đến mua bán người được tiếp nhận, phân loại; tỷ lệ giải quyết đạt trên 90%. Các vụ việc có dấu hiệu tội phạm mua bán người phải được thụ lý điều tra, xác minh, khi có đủ căn cứ phải khởi tố vụ án hình sự để điều tra theo đúng quy định của pháp luật. Công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm mua bán người bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án mua bán người đạt trên 90% tổng số án khởi tố; 95% số vụ án mua bán người hàng năm được giải quyết và truy tố; 90% số vụ án mua bán người hàng năm được giải quyết, xét xử.

- Bảo đảm nạn nhân được tiếp nhận, xác minh, xác định, giải cứu, bảo vệ và hỗ trợ kịp thời, hiệu quả theo quy định của pháp luật và đảm bảo nguyên tắc lấy nạn nhân làm trung tâm.

- 100% nạn nhân bị mua bán trở về và thân nhân được hỗ trợ kịp thời.

- Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp liên ngành, hợp tác quốc tế trong tiếp nhận, xác minh, xác định, giải cứu, bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân và trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử vụ án mua bán người. Các điều ước quốc tế, hiệp định song phương, đa phương, các thỏa thuận hợp tác về phòng, chống mua bán người mà Việt Nam là thành viên được triển khai thực hiện có hiệu quả, định kỳ sơ kết, tổng kết.

- Duy trì cập nhật cơ sở dữ liệu thông tin về nạn nhận và đối tượng phạm tội mua bán người. Thực hiện trao đổi thông tin liên quan đến công tác phòng, chống mua bán người theo quy định của pháp luật.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Truyền thông về phòng, chống mua bán người

- Các phòng, ban, ngành phối hợp các cơ quan Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh về xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, chương trình phát thanh, truyền hình tuyên truyền về phòng, chống mua bán người, trong đó, tập trung tuyên truyền về các phương thức, thủ đoạn mới, địa bàn trọng điểm của tội phạm này, những đối tượng có nguy cơ cao trở thành nạn nhân, quyền lợi mà nạn nhân được hỗ trợ và đường dây nóng tiếp nhận thông tin về nạn nhân và vụ việc

- Chú trọng công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng và mạng xã hội, hệ thống thông tin cơ sở, phù hợp với từng đối tượng, giới tính, độ tuổi, nghề nghiệp, trình độ dân trí, đặc điểm của từng vùng, phường, xã; lồng ghép các thông tin về quyền của nạn nhân, các hoạt động hỗ trợ, tư vấn, tiếp nhận thông tin dành cho nạn nhân vào các thông điệp, tin bài, chuyên mục và tài liệu truyền thông về phòng, chống mua bán người

- Huy động sự tham gia của các doanh nghiệp dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin, các nhà mạng trong các hoạt động truyền thông về phòng, chống mua bán người.

- Tổ chức triển khai có hiệu quả các hoạt động truyền thông thay đổi hành vi tại cộng đồng, đổi mới hình thức tuyên truyền phù hợp với đặc điểm của từng nhóm nạn nhân, nhóm có nguy cơ trở thành nạn nhân cũng như đặc điểm của từng địa phương. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7” phù hợp với thông điệp của Liên hợp quốc và tình hình thực tiễn của địa phương.

- Lồng ghép và truyền tải đến học sinh các thông điệp phòng, chống mua bán người vào môn học phù hợp, giáo dục ngoại khóa của các trường học.

- Xây dựng, nhân rộng các mô hình truyền thông tại cộng đồng hoạt động có hiệu quả; tổ chức thu thập, nắm bắt kịp thời thông tin, dấu hiệu có liên quan đến mua bán người tại cộng đồng dân cư.

2. Đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người

- Triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa; chủ động nắm chắc tình hình, tập trung điều tra, thu thập, kịp thời bổ sung, điều chỉnh thông tin về địa bàn trọng điểm, các đường dây, tổ chức, cá nhân có biểu hiện nghi vấn hoạt động mua bán người nhằm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, phòng ngừa tái phạm liên quan đến tội phạm mua bán người và các loại tội phạm có liên quan.

- Tiếp nhận, xác minh, xử lý kịp thời các nguồn tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố về tội phạm mua bán người của công dân và các cơ quan, tổ chức nhằm phát hiện, kịp thời ngăn chặn, bắt giữ, khởi tố điều tra vụ, việc có dấu hiệu tội phạm mua bán người và xử lý theo quy định của pháp luật. Phối hợp điều tra, khám phá vụ án, đường dây tội phạm mua bán người, truy bắt đối tượng phạm tội; thực hiện các biện pháp giải cứu, tiếp nhận, bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân theo quy định của pháp luật; mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người và các loại tội phạm có liên quan theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo 138 tỉnh.

- Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và phối hợp quản lý xuất nhập cảnh, ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép, di cư tự do. Nâng cao năng lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, quản lý xã hội trên các lĩnh vực như: cư trú; hộ tịch; hoạt động du lịch; du học; xuất khẩu lao động; cho, nhận con nuôi; kết hôn với người nước ngoài; hiến, tặng mô, tạng; cảng biển... và các ngành nghề kinh doanh có điều kiện khác để phòng ngừa, kịp thời phát hiện, đấu tranh với các đường dây, tổ chức, cá nhân có biểu hiện nghi vấn hoạt động mua bán người.

3. Truy tố và xét xử tội phạm mua bán người

- Thực hành quyền công tố và kiểm sát việc giải quyết các vụ việc mua bán người, bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

- Xét xử kịp thời, nghiêm minh các vụ án mua bán người.

- Lựa chọn, xác định các vụ án trọng điểm, tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng xét xử, tuyên truyền giáo dục pháp luật cho nhân dân.

4. Tiếp nhận, xác minh, xác định, giải cứu và bảo vệ nạn nhân

- Thực hiện tiếp nhận, xác minh, xác định, giải cứu nạn nhân theo nguyên tắc lấy nạn nhân làm trung tâm; thực hiện hỗ trợ thiết yếu ban đầu theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các biện pháp bảo vệ bí mật thông tin, an toàn cho nạn nhân và người thân thích của họ theo quy định của pháp luật.

5. Hỗ trợ nạn nhân bị mua bán

- Tiếp nhận, triển khai thực hiện quy trình chuẩn về hỗ trợ nạn nhân hòa nhập cộng đồng; quy trình chuyển tuyến hỗ trợ nạn nhân và người nghi là nạn nhân bị mua bán; nghiên cứu xây dựng quy chế phối hợp liên ngành, liên cấp về tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân và cung cấp kết nối dịch vụ tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân và người nghi là nạn nhân bị mua bán.

- Củng cố, phát triển, cải thiện chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán, bảo đảm tính sẵn có, dễ tiếp cận; đầu tư, nâng cấp trang thiết bị, triển khai thực hiện tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ hỗ trợ nạn nhân; xây dựng và nhân rộng các mô hình hay, hiệu quả về hỗ trợ nạn nhân hòa nhập cộng đồng.

- Lồng ghép nội dung phòng, chống mua bán người vào các chương trình phòng, chống tội phạm, phòng, chống tệ nạn xã hội, giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, bình đẳng giới, bảo vệ trẻ em và các chương trình phát triển kinh tế xã hội khác.

6. Hoàn thiện chính sách, pháp luật và theo dõi thi hành chính sách, pháp luật liên quan đến phòng, chống mua bán người

- Tiến hành rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống mua bán người, kết hợp kiểm tra, khảo sát, sơ kết, tổng kết việc thi hành pháp luật phòng, chống mua bán người ở cơ sở để đề xuất, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoàn thiện quy định pháp luật về phòng, chống mua bán người phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và thực tiễn công tác phòng, chống mua bán người.

- Xây dựng kế hoạch triển khai và theo dõi thi hành pháp luật về phòng chống mua bán người, các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan

7. Tăng cường công tác phối hợp liên ngành và hợp tác quốc tế trong phòng, chống mua bán người

- Phối hợp chặt chẽ, duy trì cơ chế báo cáo, chia sẻ thông tin giữa các Phòng, ngành có liên quan và phường, xã trong tiếp nhận, xác minh, xác định, giải cứu, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân; điều tra, truy tố, xét xử vụ án mua bán người.

- Tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin vụ việc mua bán người, giải cứu, hồi hương nạn nhân, chia sẻ kinh nghiệm và đào tạo nâng cao năng lực phòng, chống mua bán người; thực hiện các dự án hợp tác về phòng, chống mua bán người với các nước, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ và cá nhân người nước ngoài phù hợp với chính sách pháp luật theo chỉ đạo của Công an tỉnh.

- Triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh về thực hiện nội dung các Hiệp định, Điều ước quốc tế, Biên bản ghi nhớ, Công ước ASEAN về hợp tác phòng, chống mua bán người và các điều ước quốc tế khác có liên quan mà Việt Nam là thành viên; định kỳ sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện. Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế, cam kết quốc tế phù hợp với thực tiễn thi hành.

- Tham gia các hội nghị, hội thảo, diễn đàn về phòng, chống mua bán người; Tham gia các đoàn trao đổi, chia sẻ, học tập kinh nghiệm trong lĩnh vực phòng, chống mua bán người theo kế hoạch của Ban chỉ đạo 138 tỉnh, Công an tỉnh.

- Huy động nguồn lực từ các cơ quan, tổ chức xã hội, doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ và các cá nhân cho công tác phòng, chống mua bán người và hỗ trợ nạn nhân.

8. Xây dựng dữ liệu thống kê về công tác phòng, chống mua bán người

- Các Phòng, ban, ngành chức năng phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trong cập nhật các thông tin, số liệu về tình hình, kết quả công tác phòng, chống mua bán người và dữ liệu khác có liên quan.

- Hàng năm và từng giai đoạn, tiến hành đánh giá, phân tích dữ liệu thống kê, phục vụ báo cáo, lập kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động liên quan đến công tác phòng, chống mua bán người.

9. Nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác liên quan đến phòng, chống mua bán người

- Tổ chức tuyên truyền, tập huấn, cử cán bộ trực tiếp làm các công tác liên quan đến phòng, chống mua bán người và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng trong công tác phòng, chống mua bán người do các Bộ, ngành Trung ương và tỉnh tổ chức.

- Tăng cường chia sẻ kinh nghiệm giữa các cán bộ làm công tác tiếp nhận, xác minh, xác định, giải cứu, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân; điều tra, truy tố, xét xử vụ án mua bán người của các sở, ngành và địa phương.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Công an thành phố

- Tiếp tục tham mưu Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố, Ban chỉ đạo 138 thành phố tổ chức thực hiện có hiệu quả các văn bản của Quốc hội, Chính phú, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành có liên quan đến vấn đề phòng, chống mua bán người, nhất là Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị; Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và các đề án thuộc Chương trình. Tiếp tục tham mưu thực hiện có hiệu quả Kiến nghị số 1526/KN-UBTP14 ngày 28/9/2018 của Ủy ban Tư pháp Quốc hội khóa XIV về thực hiện pháp luật về phòng, chống mua bán người. Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết, kiểm tra, đôn đốc nhằm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình.

- Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp công tác, chủ động nắm chắc tình hình, triển khai các kế hoạch, phương án đấu tranh, ngăn chặn hoạt động tội phạm mua bán người và các tội phạm có liên quan tại khu vực nội địa. Mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người và các loại tội phạm khác có liên quan.

- Chủ trì thực hiện công tác tiếp nhận, xác minh, xác định, giải cứu và bảo vệ nạn nhân; kịp thời phát hiện, xử lý tin báo, tố giác tội phạm; điều tra, khám phá vụ án, đường dây tội phạm mua bán người, truy bắt đối tượng, giải cứu và bảo vệ nạn nhân; phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát nhân dân thành phố và Tòa án nhân dân thành phố tổ chức điều tra, truy tố, xét xử vụ án mua bán người, bảo đảm không để lọt tội phạm, không làm oan người vô tội.

- Chủ trì, phối hợp với các Phòng, ban, ngành, cơ quan báo chí, truyền thông triển khai các hoạt động phòng ngừa xã hội; thực hiện hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng, chống tội phạm, phòng, chống tệ nạn xã hội; thông báo phương thức, thủ đoạn của tội phạm và chính sách, pháp luật mới về công tác phòng, chống mua bán người trên các phương tiện thông tin đại chúng và Cổng thông tin điện tử của Công an tỉnh; Cập nhật, khai thác dữ liệu đăng nhập vào phần mềm “Quản lý công tác phòng, chống mua bán người ”.

- Tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả các Hiệp định, Điều ước quốc tế, Biên bản ghi nhớ, Công ước ASEAN về hợp tác phòng, chống mua bán người và các điều ước quốc tế khác có liên quan mà Việt Nam là thành viên; định kỳ sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện. Khi có yêu cầu từ Bộ Công an, Công an tỉnh, thực hiện tốt việc trao đổi thông tin, phối hợp xác minh, thu thập chứng cứ, tiến hành các hoạt động điều tra khám phá các vụ án, truy bắt tội phạm mua bán, bắt cóc trẻ em, xâm hại tình dục trẻ em, mua bán người...với Cảnh sát các nước và các tổ chức Cảnh sát quốc tế.

- Đề xuất khen thưởng các cá nhân, tổ chức có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người.

2. Đề nghị các đơn vị Bộ đội Biên phòng đóng quân trên địa bàn thành phố

- Tăng cường các biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình, tiến hành các hoạt động phòng, chống tội phạm mua bán người ở khu vực biên giới biển theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

- Tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tuyên truyền pháp luật về phòng, chống mua bán người đối với nhân dân tại khu vực đóng quân, khu vực biên giới biển nhằm nâng cao ý thức cảnh giác cho nhân dân; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ về an ninh, trật tự khu vực biên giới biển và trên biển để chủ động phát hiện, ngăn chặn hoạt động của tội phạm mua bán người và hoạt động đưa người di cư trái phép để lừa bán sang nước ngoài.

- Phối hợp cung cấp các thông tin để phục vụ cập nhật dữ liệu vào phần mềm “Quản lý công tác phòng, chống mua bán người ”.

3. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác tiếp nhận, xác minh và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán; chủ trì thực hiện công tác tiếp nhận, hỗ trợ và tổ chức các hoạt động tái hòa nhập cộng đồng nạn nhân bị mua bán trở về một cách hiệu quả; tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho các cán bộ ngành Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan để thực hiện tốt quy trình tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân hòa nhập cộng đồng; phối hợp các Phòng, ban, ngành có liên quan tổ chức đánh giá thực trạng các dịch vụ hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về để đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ hỗ trợ nạn nhân và người thân thích của họ; kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân.

- Thực hiện có hiệu quả cơ chế chuyển tuyến, hỗ trợ nạn nhân hòa nhập cộng đồng theo hướng bình đẳng giới; tập huấn kỹ năng quản lý ca (quản lý từng trường hợp nạn nhân bị mua bán, từ khi được tiếp nhận cho đến khi tái hòa nhập cộng đồng thành công) trong công tác hỗ trợ nạn nhân cho cán bộ cơ sở; tuyên truyền rộng rãi Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em, trong đó có nội dung tư vấn, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán, với số máy 111.

- Chủ trì, phối hợp các Phòng, ban, ngành có liên quan tham mưu Thành ủy, UBND thành phố giải quyết các vấn đề về lao động, việc làm cho nhóm đối tượng có nguy cơ cao là nạn nhân của tội phạm mua bán người, dễ bị các đối tượng mua bán người lừa gạt (như: người đang trong độ tuổi lao động nhưng không có cơ hội việc làm trên địa bàn thành phố, mất việc làm do tác động của dịch bệnh Covỉd-19, người nghèo hoặc có hoàn cảnh gia đình éo le, trắc trở, hôn nhân đổ vỡ, nạn nhân của bạo lực gia đình, người thiếu hiểu biết, có xu hướng đi làm ăn xa...). Tăng cường công tác thanh tra, giám sát, kiểm tra đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động môi giới, tổ chức đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; người nước ngoài vào Việt Nam để lao động; xử lý nghiêm các sai phạm.

- Lồng ghép nội dung phòng, chống mua bán người vào các chương trình giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, phòng, chống tệ nạn xã hội, bình đẳng giới, bảo vệ trẻ em.

- Phối hợp cung cấp các thông tin để phục vụ cập nhật vào phần mềm “Quản lý công tác phòng, chống mua bán người”.

4. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thành phố Theo chức năng, nhiệm vụ

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy trong chỉ đạo công tác tuyên truyền phòng, chống mua bán người. Lồng ghép phổ biến pháp luật và tuyên truyền về phòng, chống mua bán người vào các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao kết hợp với xây dựng đời sống văn hóa ở cơ quan, tổ chức, đơn vị, trường học, các khu dân cư. Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình nhằm phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm mua bán người

- Thực hiện tuyên truyền phòng, chống mua bán người trên các phương tiện thông tin và hệ thống thiết chế cơ sở, đăng bài trên Trang Thông tin điện tử Thành phố, nhất là hàng năm tập trung các hoạt động hưởng ứng: “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7”; phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện có hiệu quả công tác truyền thông đến địa bàn dân cư, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học.

- Tham mưu UBND thành phố phối hợp doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông và Internet truyền tải các thông điệp, thông tin về phòng, chống mua bán người bằng nhiều hình thức khác nhau; phối hợp kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn hoạt động mua bán người trái phép trên mạng Internet; tổ chức các hoạt động tuyên truyền về phòng, chống mua bán người trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, nhằm phòng, chống việc lợi dụng các hoạt động này để mua bán người.

5. Phòng Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp Công an thành phố và các Phòng, ban, ngành, phường, xã tiếp tục triển khai phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tội phạm mua bán người và bảo vệ nạn nhân, nhằm nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành và người dân chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia phòng, chống tội phạm mua bán người; đổi mới hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật phù hợp với từng địa phương, đối tượng tuyên truyền.

- Tăng cường thực hiện việc trợ giúp pháp lý, cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho nạn nhân của hành vi mua bán người có khó khăn về tài chính theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý. Trong công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý đối với nạn nhân bị mua bán, cần bố trí đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý cho nạn nhân được trang bị đồng bộ các kỹ năng chuyên sâu về tư vấn, tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng cho các nạn nhân.

- Quản lý chặt chẽ, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm trong hoạt động kết hôn, cho nhận con nuôi nhằm tránh việc lợi dụng các hoạt động này để mua bán người.

6. Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức phòng, chống mua bán người; lồng ghép trong các hoạt động học tập ngoại khóa phù hợp với yêu cầu của từng cấp học; giáo dục về phòng, chống mua bán người cho học sinh.

- Chỉ đạo nhà trường thực hiện quản lý chặt chẽ việc học tập và hoạt động của học sinh; tạo điều kiện thuận lợi để học sinh là nạn nhân của mua bán người (nếu có) được học văn hóa, hòa nhập cộng đồng; phối hợp với gia đình, cơ quan, tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống mua bán người.

7. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Chủ trì, phối hợp với Công an thành phố và các Phòng, ban, ngành chức năng thống nhất xác định và bố trí kinh phí thực hiện Chương trình trong dự toán chi thường xuyên của các Phòng, ban, ngành và phường, xã theo phân cấp ngân sách hiện hành.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên

- Tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân, cán bộ, hội viên, đoàn viên, đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo tham gia phòng, chống tội phạm mua bán người; tuyên truyền thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

- Tăng cường công tác phối hợp với chính quyền chỉ đạo và thực hiện công tác phòng, chống mua bán người. Tạo điều kiện cho nạn nhân bị mua bán được tham gia các chương trình, chính sách hỗ trợ vay vốn, đào tạo nghề, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng.

- Giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống mua bán người; vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân tố giác, đấu tranh, lên án đối với tội phạm mua bán người; phối hợp tổ chức hiệu quả diễn đàn “Quần chúng nhân dân lên án, tố giác tội phạm” tại các địa bàn trọng điểm.

9. Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố

- Chủ trì thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền về phòng, chống mua bán người tại cộng đồng, trong đó chú trọng tổ chức triển khai các hoạt động “Chiến lược truyền thông thay đổi hành vi tại cộng đồng”, đổi mới hình thức tuyên truyền.

- Xây dựng, nhân rộng các mô hình truyền thông, mô hình hỗ trợ nạn nhân có hiệu quả về mua bán người; cung cấp thông tin và kết nối nạn nhân với các dịch vụ hỗ trợ nạn nhân hòa nhập cộng đồng; tạo điều kiện để nạn nhân bị mua bán được tham gia các chương trình hỗ trợ vay vốn của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp.

- Nâng cao kỹ năng tuyên truyền về phòng, chống mua bán người cho mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên tại địa phương.

10. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố và Tòa án nhân dân thành phố: Phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố trong điều tra, truy tố, xét xử vụ án mua bán người đảm bảo không để lọt tội phạm và không làm oan người vô tội; lựa chọn các vụ án trọng điểm để tổ chức xét xử lưu động nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phòng ngừa chung; tổ chức tốt biện pháp bảo vệ nạn nhân, đặc biệt là trẻ em trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử tội phạm mua bán người.

11. UBND các phường, xã

- Quan tâm thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội nhằm không ngừng nâng cao và cải thiện thu nhập, mức sống, nâng cao trình độ văn hóa, nhận thức của nhân dân trong phòng, chống mua bán người kết hợp chương trình giảm nghèo (vay vốn của Ngân hàng chính sách xã hội để làm kinh tế hoặc đi học, bảo hiểm y tế, hỗ trợ tiền điện...) giúp người dân phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống để nâng cao khả năng tự phòng ngừa bị mua bán.

- Phối hợp thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác phòng, chống mua bán người, đặc biệt là công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về địa phương; ban hành kế hoạch về công tác phòng, chống mua bán người. Lồng ghép nội dung phòng, chống mua bán người trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tại địa phương; tăng cường giám sát về việc thực hiện pháp luật về phòng, chống mua bán người, bảo đảm cho pháp luật được thực hiện nghiêm chỉnh, thống nhất.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự để phòng, chống mua bán người. Quan tâm đến công tác tiếp nhận nạn nhân và thực hiện hỗ trợ kịp thời cho nạn nhân bị mua bán khi trở về địa phương, tạo điều kiện thuận lợi để nạn nhân sớm tái hòa nhập cộng đồng.

- Chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống mua bán người tại địa phương.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Kinh phí thực hiện công tác phòng ngừa nghiệp vụ; tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cộng đồng về pháp luật phòng, chống mua bán người và đấu tranh chống mua bán người năm 2023 được phân bổ là: 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng).

- Giao Công an thành phố phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố đề xuất, trình UBND thành phố quyết định.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành viên Ban Chỉ đạo 138 thành phố và Ban chỉ đạo 138 các phường, xã căn cứ nội dung trên xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2023. Hoàn thành và gửi Kế hoạch về Ban Chỉ đạo 138 thành phố (qua Đội Tổng hợp - Công an thành phố, số 01 đường Nguyễn Thái Học, phường 7, thành phố Vũng Tàu) trước ngày 20/3/2023.

2. Các cơ quan, đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo 138 thành phố và Ban chỉ đạo 138 các phường, xã thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ 06 tháng, 01 năm và đột xuất về tình hình, kết quả thực hiện Chương trình gửi về Ban Chỉ đạo thành phố (thông qua Công an Thành phố) để tổng hợp, báo cáo Ban chỉ đạo 138 tỉnh, Công an tỉnh theo quy định.

3. Giao Công an thành phố (Thường trực Ban chỉ đạo 138 thành phố) có trách nhiệm giúp UBND thành phố và Ban Chỉ đạo 138 thành phố theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch này./.

(Nguồn: Kế hoạch số 03/KH-BCĐ138, Tấn Lâm, BBT)