Đề nghị ngư dân thực hiện đúng quy định pháp luật về khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định
12:13:00 | 23-03-2023

Ngày 21/3/2023, UBND thành phố Vũng Tàu ban hành Văn bản số 1595/UBND-KT để triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc đề nghị ngư dân thực hiện đúng quy định pháp luật về khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Trong đó, UBND thành phố đề nghị Đồn Biên phòng Bến Đá; Biên phòng Cửa khẩu Cảng Bà Rịa - Vũng Tàu; Các phòng: Kinh tế, Văn hoá và Thông tin; Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Thể thao; UBND các phường, xã triển khai nội dung Công văn số 2419/UBND-VP ngày 08/3/2023 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trên các phương tiện truyền thông, trang thông tin điện tử thành phố, đặc biệt cần tập trung tại các phường, xã ven biển có đông ngư dân sinh sống và phường có cảng cá. Nội dung cụ thể như sau:

Hơn 5 năm qua, ngư dân trên địa bàn tỉnh cùng với các ngành chức năng đã có nhiều nỗ lực để khắc phục cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu (EC) về khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Qua đó, hầu hết ngư dân đã thực hiện tốt quy định của Nhà nước trong khai thác thủy sản như: lắp đặt và duy trì hoạt động của thiết bị giám sát hành trình trên tàu, thực hiện thủ tục đăng ký, đăng kiểm, giấy phép khai thác thủy sản, ghi chép nhật ký khai thác, tàu cá hoạt động vùng khơi cập cảng chỉ định theo quy định,… Tuy nhiên, bên cạnh những ngư dân gương mẫu, chấp hành nghiêm quy định của Nhà nước, vẫn còn một số cá nhân vì lợi ích kinh tế trước mắt, tiếp tục khai thác thủy sản bất hợp pháp, nhất là khai thác vi phạm vùng biển nước ngoài, tháo gửi, tắt thiết bị giám sát hành trình,…, không tuân thủ quy định pháp luật và cảnh báo từ chính quyền, các lực lượng chức năng. Điều này đã làm phá vỡ nỗ lực chung của cả nước trong thời gian qua, đưa thủy sản khai thác của nước ta đứng trước nguy cơ bị EC phạt “Thẻ đỏ”. Khi Việt Nam không được tháo gỡ “Thẻ vàng” hoặc bị phạt “Thẻ đỏ” thì uy tín của quốc gia sẽ bị ảnh hưởng; ngành thủy sản của nước nhà, đặc biệt là sản phẩm thủy sản khai thác sẽ bị thiệt hại nặng nề vì không thể xuất khẩu sang nước ngoài để thu giá trị sản phẩm cao, người dân làm nghề khai thác sẽ càng gặp nhiều khó khăn,… Mặt khác, ngăn chặn, loại bỏ khai thác IUU là trách nhiệm của mỗi người dân, của quốc gia có biển để bảo vệ nguồn lợi thủy sản và hệ sinh thái biển bền vững, ổn định sinh kế của người dân, đảm bảo quốc phòng an ninh trên các vùng biển.

Vì lợi ích lâu dài của ngư dân và quốc gia, dân tộc, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị ngư dân thực hiện đúng quy định của pháp luật về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản; không đưa tàu cá đi khai thác hải sản trái phép vùng biển nước ngoài. Đồng thời, yêu cầu các lực lượng chức năng kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về khai thác bất hợp pháp, nhất là tàu khai thác vi phạm vùng biển nước ngoài, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, không để vì một vài cá nhân không chấp hành quy định pháp luật dẫn đến ảnh hưởng lợi ích của ngư dân làm ăn chấn chính, ảnh hưởng đến danh dự và lợi ích của quốc gia, dân tộc.

Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Chủ doanh nghiệp khai thác, thu mua, chế biến thủy sản; chủ tàu cá, thuyền trưởng tàu cá, ngư dân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu không đưa tàu đi khai thác thủy sản trái phép ở vùng biển nước ngoài, thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong khai thác thủy sản./.

(Nguồn: Công văn số 2419/UBND-VP, Tuệ Lâm, BBT)