Vũng Tàu triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” năm 2023
01:57:00 | 23-03-2023

Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục thể chất và thể thao trong trường học, đảm bảo yêu cầu phát triển con người toàn diện, xây dựng lối sống lành mạnh trong thanh niên, học sinh; phát triển mạnh mẽ, bền vững phong trào thể dục thể thao trong lực lượng vũ trang, giúp cán bộ, chiến sỹ rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe, năm 2023, thành phố Vũng Tàu tiếp tục triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Thực hiện Cuộc vận động trên, Thành phố sẽ triển khai nhiều nội dung nhằm thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao trên địa bàn như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền; tăng cường hướng dẫn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thể dục thể thao nhằm triển khai và hướng dẫn các phương pháp tập luyện thể dục thể thao đơn giản, dễ hiểu, dễ tiếp thu và các môn thể thao có thế mạnh của địa phương; tổ chức tháng hoạt động thể dục thể thao cho mọi người và Ngày Chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023; đẩy mạnh xã hội hóa, vận động các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân hỗ trợ kinh phí, đầu tư cơ sở vật chất và tổ chức các loại hình hướng dẫn tập luyện thể dục thể thao đảm bảo tính khoa học, đáp ứng yêu cầu chuyên môn và phù hợp với nhu cầu thực tiễn của nhân dân. Đồng thời năm 2023, Thành phố sẽ triển khai nhiều biện pháp nhằm thúc đẩy tỷ lệ người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên toàn thành phố lên 44 % và dố gia đình tập luyện thể dục thể thao toàn thành phố lên 32%.

Thành phố triển khai nhiều biện pháp vận động, khuyến khích mọi người dân tham gia tập luyện thể dục thể thao để nâng cao sức khỏe

Nâng cao chất lượng giáo dục thể chất, xây dựng lối sống lành mạnh trong lứa tuổi thanh niên, học sinh là một trong những mục tiêu Thành phố hướng đến

Để thực hiện các nội dung trên, Thành phố sẽ tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí phát triển sự nghiệp thể dục thể thao trong việc nâng cao thể chất toàn diện, góp phần đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, đồng thời nâng cao đời sống văn hóa tinh thần; thường xuyên tổ chức các giải thi đấu, các hoạt động thể dục thể thao, vận động, hướng dẫn người dân tham gia rèn luyện thể dục thể thao; thu hút các nguồn lực xã hội hóa cho phát triển phong trào thể dục thể thao đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân thành lập các Câu lạc bộ thể thao cơ sở, các cơ sở kinh doanh hoạt động thể thao, các Hội thể thao theo mô hình xã hội hóa và khuyến khích các hoạt động tài trợ, kinh doanh dịch vụ, đầu tư xã hội hóa các cơ sở vật chất, sân bãi phục vụ các hoạt động thể thao quần chúng./.

Tin, ảnh: Bảo Hân, BBT