Tuyển dụng chức danh Phụ trách văn phòng Phường 7
05:14:00 | 30-03-2023

Ủy ban nhân dân phường 7 thông báo tuyển dụng những người hoạt động không chuyên trách năm 2023, cụ thể như sau:

Nhu cầu xét tuyển: 01 vị trí, cụ thể:

- Vị trí tuyển dụng: Phụ trách văn phòng Phường 7.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

a. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Có đơn đăng ký dự tuyển;

-  Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí, chức danh dự tuyển

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt

- Có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ

- Có đủ các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí, chức danh dự tuyển.

b. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

- Không cư trú tại Việt Nam;

- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

4. Tiêu chuẩn xét tuyển:

4.1 Tiêu chuẩn chung:

- Hiểu biết về lý luận chính trị, nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

- Có năng lực tổ chức vận động nhân dân ở địa phương thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;

- Có trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, có năng lực và sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao;

- Am hiểu, tôn trọng phong tục, tập quán của cộng đồng dân cư trên địa bàn công tác.

4.2 Tiêu chuẩn cụ thể:

* Đối với chức danh Phụ trách văn phòng Phường 7:

- Về độ tuổi: Đủ 18 tuổi trở lên khi tuyển dụng lần đầu.

- Về trình độ văn hóa: Tốt nghiệp Trung học phổ thông.

- Về trình độ chuyên môn: Có trình độ trung cấp trở lên các chuyên ngành đào tạo phù hợp với công việc được đảm nhận về: hành chính, luật, quản lý nhân sự, quản trị văn phòng, quản trị nguồn nhân lực.

- Về trình độ lý luận chính trị và quản lý nhà nước: Sau khi được tuyển dụng phải hoàn thành lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị phù hợp với chức danh đang đảm nhiệm.

- Về trình độ tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc có chứng chỉ tin học văn phòng trình độ A trở lên.

5. Hồ sơ xét tuyển:

- Đơn đăng ký dự tuyển theo mẫu;

- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật theo mẫu có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường nơi cư trú trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản chính Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện trở lên chứng nhận còn giá trị sử dụng theo quy định của Bộ Y tế;

- Bản sao được cơ quan có thẩm quyền chứng thực đối với các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. Trong trường hợp đã tốt nghiệp thì nộp giấy chứng nhận tạm thời do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp. Nếu trúng tuyển, trong thời gian 06 tháng kể từ ngày được tuyển dụng, người được tuyển dụng phải xuất trình bằng tốt nghiệp theo quy định. Nếu không xuất trình được bằng tốt nghiệp theo quy định thì người có thẩm quyền tuyển dụng ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyển dụng.

- Bản sao được cơ quan có thẩm quyền chứng thực các giấy tờ có liên quan đến chính sách ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có).

- Bản sao giấy khai sinh được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

- 03 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận và 03 ảnh màu cỡ (4cmx6cm).

Tất cả các loại giấy tờ trên được đựng trong bao đựng hồ sơ (theo mẫu).

6. Nội dung xét tuyển:

- Xét kết quả học tập (bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển).

- Kiểm tra, sát hạch thông qua hình thức phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

7. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển:

a. Thời gian phát hành và tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển:  người đăng ký dự tuyển mua và nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký dự tuyển trong giờ làm việc từ ngày 15/3/2023 đến hết ngày 16/4/2023 (trừ Thứ bảy, Chủ Nhật và ngày lễ, tết).

b. Địa điểm phát hành và tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Bộ phận Tổ chức UBND phường 7. Địa chỉ: số 02 Trương Văn Bang, phường 7 TP Vũng Tàu. Điện thoại 0869.033.579 (gặp bà Vũ Thị Thu Hương).